O studiach

Sztuki społeczne to nowatorskie studia praktyczne II stopnia, których program oparty jest na idei “kształcenia w działaniu”. Uczymy, jak tworzyć otwarte i demokratyczne projekty w kulturze. Przygotowujemy do pracy w teatrach, muzeach, domach kultury, szkołach, organizacjach pozarządowych, a także w niezależnych projektach społeczno-artystycznych.

Podczas studiów:

 • wybierzesz warsztaty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
 • poznasz partycypacyjne metody pracy z ludźmi
 • dowiesz się, jak zaplanować i sfinansować projekt
 • otrzymasz wsparcie doświadczonych praktyków
 • zrealizujesz projekty poza murami uniwersytetu
 • przygotujesz praktyczną pracę magisterską

 

 

Program studiów obejmuje:

 • ćwiczenia dostarczające wiedzy i narzędzi krytycznego myślenia, m.in. stosowana antropologia kultury, media w kulturze, idee zaangażowania społecznego, konteksty sztuki partycypacyjnej;
 • warsztaty twórcze kształtujące umiejętność korzystania z konkretnych metod i narzędzi, m.in. diagnozy potrzeb, pracy środowiskowej, działań twórczych np. za pomocą fotografii, performansu czy filmu, planowania i finansowania projektu;
 • praktyki krajowe i zagraniczne włączające studentów w działanie konkretnych instytucji, organizacji i społeczności;
 • objazdy obejmujące warsztaty i spotkania z przedstawicielami instytucji i społeczności lokalnych;
 • pracownię terenową, czyli realizację projektu partycypacyjnego w wybranej społeczności lokalnej z jej udziałem.

Więcej informacji o programie studiów: https://ikp.uw.edu.pl/studia/sztuki-spoleczne/program/

Najczęściej zadawane pytania oraz informacje o rekrutacji: https://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/sztuki-spoleczne-ii-stopien/

Kontakt: sztukispoleczne@uw.edu.pl lub przez wiadomość FB.

Program studiów Sztuki społeczne jest organizowany w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl