Przejdź do głównej treści →

Objazdy

Każdy student i każda studentka jest zobowiązany/-a do uczestnictwa w jednym objeździe studyjnym (30 godz., 3 ECTS). 

Rejestracja na wyjazdy odbywa się przez system USOS w terminie rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym.

Koszt pobytu grupy studenckiej na objeździe, zawierający przejazdy, noclegi, wyżywienie i warsztaty, pokrywa Instytut Kultury Polskiej. 

Celem objazdów jest wspólna refleksja nad różnymi aspektami kultury lokalnej na przykładzie wybranej miejscowości lub regionu. Każdy objazd obejmuje spotkania z przedstawicielami lokalnych inicjatyw, organizacji i instytucji społecznych i kulturalnych. Objazdy są okazją do zdobywania wiedzy i doświadczenia w terenie, zakorzenionych w konkretnym kontekście społecznym, w toku bezpośrednich spotkań z praktykami kultury. 

Program każdego objazdu w zależności od specyfiki jego lokalizacji i działań tam podejmowanych, obejmuje takie formy, jak: warsztaty, dyskusje, a także uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez lokalne instytucje (przedstawienia, koncerty, wystawy i inne). 

Udział w objeździe obejmuje: zapoznanie się z lekturami wprowadzającymi w kontekst lokalny, udział w dyskusjach i warsztatach oraz napisanie tekstu analizującego wybrane aspekty kultury lokalnej na podstawie odbytych wizyt studyjnych.

Objazd w Łodzi (18-21.10.2019).
Fot. Helena Majewska.

 

Objazd w Białymstoku (25-27.10.2019).
Fot. Anna Niuta Gutkowska, Marianna Hała.

 

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności