Objazdy

Każdy student i każda studentka jest zobowiązany/-a do uczestnictwa w jednym objeździe studyjnym (30 godz., 3 ECTS). 

W roku akademickim 2019/2020 objazdy odbędą się w następujących terminach: 18-20.10 (Łódź) i 25-27.10 (Białystok). Rejestracja na wyjazdy odbywa się przez system USOS w terminie rejestracji na zajęcia. O przyjęciu na konkretny objazd decyduje kolejność zgłoszeń. 

Koszt pobytu grupy studenckiej na objeździe, zawierający przejazdy, noclegi, wyżywienie i warsztaty, pokrywa Instytut Kultury Polskiej. 

Celem objazdów jest wspólna refleksja nad różnymi aspektami kultury lokalnej na przykładzie wybranej miejscowości lub regionu. Każdy objazd obejmuje spotkania z przedstawicielami lokalnych inicjatyw, organizacji i instytucji społecznych i kulturalnych. Objazdy są okazją do zdobywania wiedzy i doświadczenia w terenie, zakorzenionych w konkretnym kontekście społecznym, w toku bezpośrednich spotkań z praktykami kultury. 

Program każdego objazdu w zależności od specyfiki jego lokalizacji i działań tam podejmowanych, obejmuje takie formy, jak: warsztaty, dyskusje, a także uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez lokalne instytucje takich, jak przedstawienia, koncerty, wystawy i in. 

Udział w objeździe obejmuje: zapoznanie się z lekturami wprowadzającymi w kontekst lokalny, udział w dyskusjach i warsztatach oraz napisanie tekstu analizującego wybrane aspekty kultury lokalnej na podstawie odbytych wizyt studyjnych.

 

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl