Przejdź do głównej treści →

Objazdy

Celem objazdów jest wspólna refleksja nad różnymi aspektami kultury lokalnej na przykładzie wybranej miejscowości lub regionu. Każdy objazd obejmuje spotkania z przedstawicielami lokalnych inicjatyw, organizacji, instytucji społecznych i kulturalnych. Wizyty studyjne są okazją do zdobywania wiedzy i doświadczenia w terenie, zakorzenionych w konkretnym kontekście społecznym, w toku bezpośrednich spotkań z praktykami kultury. 

Program każdego objazdu obejmuje takie formy jak: spacery, dyskusje, a także uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez lokalne instytucje (przedstawienia, koncerty, wystawy, warsztaty itp.). 

Udział w objeździe obejmuje: obecność na dwóch spotkaniach (przed i po wyjeździe), zapoznanie się z lekturami wprowadzającymi w kontekst lokalny, udział w dyskusjach podczas objazdu oraz napisanie tekstu analizującego wybrane aspekty kultury lokalnej na podstawie odbytych wizyt studyjnych.

Zrealizowane objazdy

Dziękujemy za spotkania wszystkim instytucjom i organizacjom goszczącym.

Łódź | 18-21.10.2019

Wizyty studyjne: Fundacja Łódź Art Center i Teatr Chorea, Łódzkie Stowarzyszenie Topografie, Łódzki Szlak Kobiet, Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani, Muzeum Sztuki, inicjatywa Dotknij Teatru – Obchody Międzynarodowego Dnia Teatru

Fot. Helena Majewska

Białystok | 25-27.10.2019

Wizyty studyjne: Białostocki Ośrodek Kultury – Centrum Zamenhoffa, Galeria Arsenał, Stowarzyszeniem My dla Innych, Fundacja Otwarta Edukacja / Szkoła Podstawowa nr 20, Stowarzyszenie AB-BA, Stowarzyszeniem Big Picture, Stowarzyszenie Tęczowy Białystok

Fot. Anna Niuta Gutkowska, Marianna Hała

Kraków | 4-6.03.2022

Wizyty studyjne: ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida, Cafe NOWA Księgarnia, Fundacja Wszyscy Obecni – Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, Małopolski Instytut Kultury, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, Ośrodek CRICOTEKA, Stary Teatr, Stowarzyszenie CSW Wiewiórka

Fot. Anna Wisz, Dawid Kiljański, Natalia Gretzyngier

Olsztyn – Warmia i Mazury | 8-10.04.2022

Wizyty studyjne: Stowarzyszenie „Tratwa”, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA”, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Ornecie, Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie, Teatr Chochół w Kobyłosze, Fundacja Kreolia i Spółdzielnia Socjalna w Jerutkach

Fot. Aleksander Kajnow, Kinga Kotlińska, Maria Kujawska

Poznań | 17-19.03.2023

Wizyty studyjne: Centrum Kultury Zamek, Centrum Sztuki Dziecka, Galeria Miejska Arsenał, Pawilon, Scena Robocza, Schron Kultury Europa, Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury, Teatr Polski

Fot. Natalia Gretzyngier, Julia Ślusarczyk, Magdalena Turska-Chotkiewicz

Szczecin | 14-17.03.2024

Wizyty studyjne: Ośrodek Teatralny Kana, Galeria sztuki dla dzieci i młodzieży TWORZĘ SIĘ, Pracownia Filmu Społecznego, Akademia Sztuki w Szczecinie, Teatr Współczesny, Stowarzyszenie Oswajanie Miasta, Lokatorne – miejsce działań antydyscyplinarnych, Trafo/Trafostacja sztuki

Fot. Natalia Gretzyngier, Kolektyw Aj!Ola: Adrianna Cudnik, Agnieszka Danel, Aleksandra Rogala, Julia Urbańska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności