Przejdź do głównej treści →

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie zapisów w systemie IRK oraz egzaminu kwalifikacyjnego:

 • Zapisy w systemie IRK – czerwiec;
 • Egzamin kwalifikacyjny – lipiec.

REJESTRACJA W IRK

W celu zapisania się na studia w pierwszej kolejności należy utworzyć konto w systemie IRK, a następnie w zakładce Studia wybrać „Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru”. Przy opisie studiów wyświetla się zielony guzik „Zapisz się”. W zakładce „Rekrutacja” znajdują się wymagane dokumenty do wypełnienia:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • podanie o przyjęcie na studia;
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Link do IRK

UWAGA! Od 2022 roku obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 85 PLN, należy ją uiścić do końca trwania tury zapisów w systemie IRK.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Egzamin kwalifikacyjny trwa około 20 minut i odbywa się przed komisją rekrutacyjną. Punktem wyjścia do przeprowadzenia egzaminu będzie życiorys i opisane w nim doświadczenia zawodowe. Egzamin służy poznaniu kandydatek i kandydatów, ich motywacji oraz potrzeb, które stoją za decyzją podjęcia studiów. 

W rozmowie kwalifikacyjnej ocenie podlegać będzie wiedza o kulturze współczesnej, szczególnie w projektach artystyczno-społecznych oraz wiedza o teatrze. Osoby podchodzące do egzaminu oceniane są w skali od 0 do 10 punktów, przy czym próg kwalifikacyjny wynosi 5 punktów.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane kandydatowi/kandydatce drogą mailową w ogłoszonym wcześniej terminie. Osoba przyjęta jest zobowiązana do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Toku Studiów osobiście lub pocztą tradycyjną.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2023/2024

 • zapisy w systemie IRK:  1 czerwca 2023 – 30 czerwca 2023
 • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 PLN): 1 lipca 2023
 • termin egzaminów kwalifikacyjnych: 5-7 lipca 2023
 • termin ogłoszenia wyników: 10 lipca 2023
 • składanie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte: do 17 lipca 2023

Egzaminy kwalifikacyjne odbędą się w formie stacjonarnej w Instytucie Kultury Polskiej.

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

 1. osobiście, w sekretariacie Toku Studiów Instytutu Kultury Polskiej (pon. – czw. w godz. 10:00 – 14:00), lub
 2. pocztą na adres:
  Instytut Kultury Polskiej
  Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  z dopiskiem „Tok Studiów – Pedagogika teatru”
  (decyduje data wpływu w Kancelarii Głównej UW).

W przypadku niewypełnienia limitu odbędzie się II tura rekrutacji we wrześniu 2023.

O studiach opowiada absolwentka Marta Gosecka:

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności