Przejdź do głównej treści →

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie zapisów w systemie IRK oraz egzaminu kwalifikacyjnego:

 • Zapisy w systemie IRK – lipiec-sierpień;
 • Egzamin kwalifikacyjny – wrzesień.

REJESTRACJA W IRK

W celu zapisania się na studia w pierwszej kolejności należy utworzyć konto w systemie IRK, a następnie w zakładce Studia wybrać „Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru”. Przy opisie studiów wyświetla się zielony guzik „Zapisz się”. W zakładce „Rekrutacja” znajdują się wymagane dokumenty do wypełnienia:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • podanie o przyjęcie na studia;
 • 3 zdjęcia;
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Link do IRK

UWAGA! Od 2022 roku obowiązuje opłata rekrutacyjna w wysokości 85 PLN, należy ją uiścić do końca trwania tury zapisów w systemie IRK.

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY

Egzamin kwalifikacyjny trwa około 20 minut i odbywa się przed komisją rekrutacyjną. Punktem wyjścia do przeprowadzenia egzaminu będzie życiorys i opisane w nim doświadczenia zawodowe. Egzamin służy poznaniu kandydatek i kandydatów, ich motywacji oraz potrzeb, które stoją za decyzją podjęcia studiów. 

Podczas egzaminu oceniane będą:

 • gotowość, otwartość kandydata/kandydatki, możliwość realnego uczestniczenia w intensywnym programie studiów;
 • znajomość programu studiów;
 • zainteresowania kandydata/kandydatki z obszaru kultury współczesnej, w szczególności projektów artystyczno-społecznych, w tym pedagogiki teatru.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane kandydatowi/kandydatce drogą mailową w ogłoszonym wcześniej terminie. Osoba przyjęta jest zobowiązana do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Toku Studiów osobiście lub pocztą tradycyjną.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023

 • zapisy w systemie IRK: 27 czerwca 2022 – 16 września 2022
 • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 PLN): do 17 września 2022
 • termin egzaminów kwalifikacyjnych: 26-27 września 2022
 • termin ogłoszenia wyników egzaminów kwalifikacyjnych: 28 września 2022
 • termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 5 października 2022
 • składanie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte: 29 września 2022 – 7 października 2022

Egzaminy kwalifikacyjne odbędą się w formie stacjonarnej w Instytucie Kultury Polskiej.

II TURA REKRUTACJI 2022/2023

 • zapisy w systemie IRK: 26 września 2022 – 30 września 2022
 • termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 PLN): do 30 września 2022
 • termin egzaminów kwalifikacyjnych: 4-5 października 2022
 • termin ogłoszenia wyników egzaminów kwalifikacyjnych: 6 października 2022
 • termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 6 października 2022
 • składanie oryginałów dokumentów przez osoby przyjęte: 6 października 2022 – 12 października 2022

Egzaminy kwalifikacyjne odbędą się w formie stacjonarnej w Instytucie Kultury Polskiej.

O studiach opowiada absolwentka Marta Gosecka:

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności