Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie zapisów w systemie IRK oraz rozmowy rekrutacyjnej:

 • Zapisy w systemie IRK – lipiec-sierpień;
 • Rozmowy rekrutacyjne – wrzesień.

REJESTRACJA W IRK

W celu zapisania się na studia w pierwszej kolejności należy utworzyć konto w systemie IRK, a następnie w zakładce Studia wybrać „Studia Podyplomowe Pedagogika Teatru”. Przy opisie studiów wyświetla się zielony guzik „Zapisz się”. W zakładce „Rekrutacja” znajdują się wymagane dokumenty do wypełnienia:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy;
 • podanie o przyjęcie na studia;
 • 3 zdjęcia;
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia.

Link do IRK

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna trwa około 20 minut i odbywa się przed komisją rekrutacyjną. Punktem wyjścia do rozmowy będzie życiorys i opisane w nim doświadczenia zawodowe. Rozmowa służy poznaniu kandydatek i kandydatów, ich motywacji oraz potrzeb, które stoją za decyzją podjęcia studiów. 

Podczas rozmowy oceniane będą:

 • gotowość, otwartość kandydata/ kandydatki, możliwość realnego uczestniczenia w intensywnym programie studiów;
 • znajomość programu studiów;
 • zainteresowania kandydata/ kandydatki z obszaru kultury współczesnej,  w szczególności projektów artystyczno- społecznych, w tym pedagogiki teatru.

O studiach opowiada absolwentka Marta Gosecka:

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl