Przejdź do głównej treści →

Plan zajęć 2023/2024

Korzystając z programu studiów oraz umieszczonej niżej siatki zajęć prowadzonych w określonym roku akademickim w IKP, należy samodzielnie ułożyć plan zajęć tak, by zrealizować wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów dla konkretnego roku. Nad siatką zajęć dla każdego roku studiów znajdują się również informacje, jakie jeszcze zajęcia trzeba uwzględnić w indywidualnym planie – dotyczy to zajęć z oferty IKP oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN). 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rejestracja internetowa. Informacje praktyczne dotyczące rejestracji w systemie USOS (i rejestracji żetonowej na przedmioty OGUN) znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”, a terminy rejestracji są z wyprzedzeniem udostępniane na stronie głównej oraz rozsyłane mailowo na adresy w poczcie uniwersyteckiej.

I ROK

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej, pamiętając, że na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając, że na I i II roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00–9:30

         

9:45–11:15

dr hab. Włodzimierz Pessel
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 4

dr Łukasz Zaremba
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s. 9

dr Paweł Dobrosielski
Teorie tożsamości
II sem.
s. 8

dr Paweł Dobrosielski
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 8

dr hab. Roman Chymkowski
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 3

 

11:30–13:00

dr hab. Marta Rakoczy
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

dr hab. Marta Rakoczy
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 3

dr hab. Iwona Kurz
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
s. 9

prof. Grzegorz Godlewski
Współczesne teorie antropologiczne
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr Magda Szcześniak
Teorie tożsamości
II sem.
s. 9

dr Jerzy Stachowicz
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
s. 8

dr Matylda Szewczyk
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 4

dr Agata Łuksza
Teorie tożsamości
II sem.
s. 3

dr hab. Justyna Jaworska
Proseminarium metodologiczne 
I sem.
s. 7

13:15–14:45

   

dr Jerzy Stachowicz
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s. 5

 

dr Agata Łuksza
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

15:00–16:30

dr hab. Piotr Morawski
Media w kulturze współczesnej
warsztat
I sem.
s. 4

 

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 8

   

16:45–18:15

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
Społeczne teorie kultury współczesnej
I/II sem.
s. 3

dr hab. Piotr Morawski
Media w kulturze współczesnej
ćwiczenia
I/II sem.
s. 7

   

dr hab. Paweł Rodak
Proseminarium metodologiczne
I sem.
s. 3

dr Agata Łuksza
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 4

 

18:30–
20:00

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Seminarium magisterskie
II sem.
s. 9

   

 

II ROK

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej, pamiętając, że na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając że na I i II roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00–
9:30

         

9:45–
11:15

 

dr Magda Szcześniak
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4

     

11:30–
13:00

         

13:15–
14:45

 

dr Ewelina Godlewska-Byliniak
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 3

     

15:00–
16:30

         

16:45–
18.15

dr hab. Zuzanna Grębecka/dr Jerzy Stachowicz
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 8

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4

       

18:30–
20:00

 

dr hab. Marcin Napiórkowski
Seminarium magisterskie
I/II sem.
s. 4

   

Lista zajęć do wyboru z oferty IKP 2023/2024

I i II semestr (60h):

 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Słabe i mocne teorie teatru polskiego, wtorek, godz. 9:45, s. 5;
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, wtorek, godz. 11:30, s. 9.

I semestr (30h):

 • dr Jan Błachnio, Szybciej, wyżej, mocniej i nie tylko. Historia sportu i turystyki w XIX wieku, czwartek, godz. 13:15, s. 7;
 • dr Marcin Bogucki, Diwy i kompozytorzy. Muzyka klasyczna w filmie, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia tańca, czwartek, godz. 9:45, s. 5;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 11:30, s. 10, prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 30.09-02.10 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), czwartek, godz. 9:45, s. 10, prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 30.09-02.10 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Antropologia widowisk – nowe horyzonty, czwartek, godz. 9:45, s. 7;
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium antropologiczne (język angielski), wtorek, godz. 13:15, s. 7;
 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Dwie tajemnice Haiti: vodou i zonbi, czwartek, godz. 15:00, s. 9; 
 • mgr Agata Koprowicz, Kultura fotografii w XIX wieku. Archiwa podporządkowania, wtorek, godz. 16:45, s. 9; 
 • dr Joanna Zięba, Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 9:45, s. 10, prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 30.09-02.10 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), wtorek, godz. 13:15, s. 10, prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 30.09-02.10 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Laboratorium analizy filmu, środa, godz. 16:45-20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9; 
 • dr Paulina Kwiatkowska, Kinofilia, czyli jak kochać kino, wtorek, godz. 16:45, s. 3; 
 • dr Agata Łuksza, Wyparte topografie nowoczesności. Konwersatorium postkolonialne I, czwartek, godz. 15:00, s. 8;
 • prof. dr hab. Paweł Majewski, Formy doświadczenia kulturowego w literaturze XX wieku, środa, godz. 15:00, s. 9;
 • dr hab. Wojciech Michera, Kultura wizualna i codzienne praktyki pocztowe w epoce modernizmu, poniedziałek, godz. 16:45, s. 9;
 • dr hab. Piotr Morawski i mgr Ida Ślęzak, Konwersatorium choreograficzne, piątek, godz. 13:15, s. 9; 
 • mgr Witold Mrozek, Od papieża do Smoleńska. Sztuka mężczyzn „dobrej zmiany” –  warsztat krytyczny, czwartek, godz. 15:00, s. 7;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w małym mieszkaniu?, czwartek, godz. 11:30, s. 9; 
 • dr hab. Igor Piotrowski, Objazd historyczno-kulturowy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr hab. Jan Podkański, prof. ucz., Najmłodsze pokolenie osób piszących, czwartek, godz. 13:15, s. 3;
 • dr Justyna Schollenberger, Ekologie: projekty i narracje, czwartek, godz. 11:30, s. 4;
 • dr Agnieszka Witkowska-Krych, Teren badań: getto warszawskie, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Aborcja, antykoncepcja, niepłodność. Antropologia reprodukcji, środa, godz. 16:45, s. 3.

II semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Współczesna reżyseria operowa, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Maska w kulturze europejskiej, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr hab. Justyna Jaworska, Kino słabsze. Lata osiemdziesiąte, piątek, godz. 13:15, s. 9;
 • dr hab. Dobrochna Kałwa, Od entuzjastek do feministek. Historia emancypacji kobiet w Polsce w XIX i XX wieku, środa, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Polska szkoła sztuki operatorskiej, środa, godz. 16:45–20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9;
 • dr Agata Łuksza, Wyparte topografie nowoczesności. Konwersatorium postkolonialne II, czwartek, godz. 15:00, s. 8;
 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Warsztat analizy semiotycznej, środa, godz. 13:15-16:30 (60h, podwójne zajęcia), s. 3;
 • dr Weronika Parfianowicz, Idee zaangażowania społecznego (zajęcia na kierunku sztuki społeczne – prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 16-20.02 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl), środa, godz. 11:30, s. 10;
 • dr Weronika Parfianowicz, Alternatywy dla wzrostu. W poszukiwaniu nowych modeli społeczno-gospodarczych, zajęcia współprowadzone z dr. Jakubem Rokiem z EUROREGu, środa, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Weronika Parfianowicz, Przed końcem – cykl wykładów bez regularnego terminu, środa raz w miesiącu, godz. 16:45, s. 5;
 • mgr Anna Piniewska, Tekstualne doświadczenia niepełnosprawności, środa, godz. 11:30, s. 8;
 • dr hab. Igor Piotrowski, Objazd historyczno-kulturowy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • prof. dr hab. Marek Prejs, Wybrane problemy teorii komunikacji, czwartek, godz. 13:15, s. 3;
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Życie pisane na konkurs… Konkursy pamiętnikarskie w Polsce w XX wieku. Część 3: Pamiętniki emigrantów, czwartek, godz. 16:45, s. 3; 
 • dr  Jerzy Stachowicz, Jak rozmawiać (z) maszynami: między pismem, głosem i technologią, poniedziałek, godz. 11:30, s. 7;
 • dr Matylda Szewczyk, Obrazy reprodukcji: między biologią a technologią, czwartek, godz. 13:15, s. 7;
 • mgr Justyna Szklarczyk, Z bloku, pałacu, baraku. Kulturowa historia pegeerów, wtorek, godz. 16:45, s. 3; 
 • mgr Ada Tymińska, Co ma wspólnego Kodeks z dramaturgią? Kultury prawne w perspektywie antropologicznej, czwartek, godz. 9:45, s. 7;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Antropologia seksualności, środa, godz. 16:45, s. 3.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności