Przejdź do głównej treści →

Plan zajęć 2023/2024

Korzystając z programu studiów oraz umieszczonej niżej siatki zajęć prowadzonych w określonym roku akademickim w IKP, należy samodzielnie ułożyć plan zajęć tak, by zrealizować wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów dla konkretnego roku. Nad siatką zajęć dla każdego roku studiów znajdują się również informacje, jakie jeszcze zajęcia trzeba uwzględnić w indywidualnym planie – dotyczy to przede wszystkim lektoratów, zajęć WF, zajęć z oferty IKP oraz przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN). 

Na wszystkie zajęcia obowiązuje rejestracja internetowa. Informacje praktyczne dotyczące rejestracji w systemie USOS (i rejestracji żetonowej na przedmioty OGUN, lektoraty, egzamin z języka nowożytnego, zajęcia WF) znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”, a terminy rejestracji są z wyprzedzeniem udostępniane na stronie głównej oraz rozsyłane mailowo na adresy w poczcie uniwersyteckiej.

I ROK

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW;
 • zajęcia WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW.

Na I roku należy zaliczyć również kursy „Bezpieczeństwo i higiena pracy” i „Podstawy ochrony własności intelektualnej” (część wykładu „Klasyczne teorie antropologiczne”), nie trzeba jednak rejestrować się na nie w USOS – zostaną podpięte przez administrację.

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00–9:30

       

dr Maciej Staniszewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 9

9:45–11:15

dr hab. Zuzanna  Grębecka
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 5

dr Paweł Dobrosielski
Historia filozofii
I/II sem.
s. 3

prof. Marek Prejs
HKP do końca XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 3

prof. Marek Prejs
HKP do końca XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 3

dr hab. Agata Chałupnik
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr hab. Justyna Jaworska
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 7

dr Maciej Staniszewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 9

11:30–13:00

dr hab. Zuzanna Grębecka
Klasyczne teorie antropologiczne
(+POWI)
WYKŁAD
I sem.
s. 5

dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat humanisty
II sem.
s. 5

dr Jerzy Pluta
Logika i semiotyka
I sem.
s. 9

dr Łukasz Bukowiecki
Warsztat humanisty
II sem.
s. 4

prof. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s. 3

prof. Paweł Majewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 9

dr hab. Igor Piotrowski
Historia kultury polskiej do końca XVIII w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem.
s. 5

dr Matylda Szewczyk
Warsztat humanisty
II sem.
s. 7

prof. Paweł Majewski
HKA (ćw.)
I/II sem.
s. 9

13:15–14:45

dr hab. Piotr Morawski
HKP do końca XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 9

dr Łukasz Bukowiecki
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 8

prof. Teresa Hołówka
Logika i semiotyka
I sem.
s. 3

dr hab. Roman Chymkowski
Historia filozofii
I/II sem.
s. 5

prof. Leszek Kolankiewicz
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

prof. Marek Węcowski
Historia kultury antycznej 
WYKŁAD
I sem.
s. 5

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
WYKŁAD
II sem.
s. 5

15:00–16:30

dr hab. Igor Piotrowski
HKP do końca XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 3

dr hab. Piotr Morawski
HKP do końca XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 3

prof. Aleksandra Horecka
Logika i semiotyka
I sem.
s.3

prof. Leszek Kolankiewicz
Warsztat humanisty
II sem.
s. 9

dr Justyna Schollenberger
Historia filozofii
I/II sem.
s. 5

16:45–18:15

dr hab. Igor Piotrowski
HKP do końca XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 9

   

dr hab. Igor Piotrowski
HKP do końca XVIII w. (ćw.)
I sem.
s. 7

mgr Agata Koprowicz
HKP do końca XVIII w. (ćw.)
II sem.
s. 7

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Antropologia kultury
I/II sem.
s. 9

 

18:30–20:00

     

prof. Seweryn Kuśmierczyk
Warsztat humanisty
II sem.
s. 9

 

II ROK

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • lektoraty – z listy lektoratów przygotowanej przez Szkołę Języków Obcych UW;
 • egzamin z języka nowożytnego (poziom B2) – zgodnie z wytycznymi Szkoły Języków Obcych UW;
 • zajęcia WF – z oferty Studium Wychowania Fizycznego UW;
 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając, że na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00–9:30

 

              

     

9:45–11:15

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 7

dr hab. M. Litwinowicz -Droździel
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 7

dr hab. Marta Rakoczy
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 7

dr hab. Malgorzata Litwinowicz-Droździel
HKP XIX w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr hab. Justyna Jaworska
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 9

 

11:30–13:00

dr hab. Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
I sem.
s. 4

dr hab. Włodzimierz Pessel
HKO (skandynawska)
II sem.
s. 9

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
HKO (bałtycka)
II sem.
s. 8

dr hab. Paweł Rodak
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 3

dr Joanna Zięba
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 7

dr Joanna Zięba
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 7

dr hab. Agata Chałupnik
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 7

mgr Karolina Wróbel-Bardzik
Uczestnictwo w kulturze
I sem.
s. 8

dr Zofia Dworakowska
Uczestnictwo w kulturze
II sem.
s. 3

dr Agata Łuksza
HKP XIX w. (ćw.)
I sem.
s. 3

dr Agnieszka Witkowska-Krych
HKO (żydowska)
II sem.
s. 4

13:15–14:45

 

dr hab. Zuzanna Grębecka
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 7

prof. Leszek Kolankiewicz
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 7

dr Joanna Zięba
Uczestnictwo w kulturze
I sem.
s. 9

dr Weronika Parfianowicz
HKO (czeska)
I sem.
s. 8

dr Agata Łuksza
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 3

15:00–16:30

prof. Grzegorz Golewski
Antropologia słowa
I/II sem.
s. 7

prof. Wojciech Dudzik
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 8

dr Marcin Bogucki
Antropologia widowisk
I/II sem.
s. 7

dr Paulina Kwiatkowska
HKO (francuska)
I sem.
s. 4

dr Marcin Bogucki
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 7

mgr Karolina Wróbel-Bardzik
Uczestnictwo w kulturze
II sem
s. 7 

dr hab. Agata Chałupnik
HKP XIX w. (ćw.)
II sem.
s. 3

 

16:45–18:15

dr hab. Igor Piotrowski
Biblia w kulturze
WYKŁAD
I sem.
s. 5

mgr Agata Koprowicz
Warsztat metodologiczny
II sem.
s. 4

   

18:30–20:00

         

III ROK

Dodatkowo należy zarejestrować się na:

 • zajęcia do wyboru – z oferty IKP zamieszczonej poniżej;
 • przedmioty spoza kierunku – z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich (OGUN), pamiętając że  na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.
 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:00–9:30

         

9:45–11:15

 

dr hab. Iwona Kurz
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 8

dr Łukasz Zaremba
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 9

   
11:30–13:00

prof. Wojciech Dudzik
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 8

prof. Wojciech Dudzik
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 8

dr Paulina Kwiatkowska
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 8

dr Łukasz Bukowiecki
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

dr Weronika Parfianowicz
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 8

 
13:15–14:45  

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 9

dr hab. Marta Zimniak-Hałajko
Warsztat metodologiczny
I sem.
s. 8

dr Magda Szcześniak
HKP XX w. (ćw.)
II sem.
s. 9

dr Justyna Schollenberger
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 8

dr Weronika
Parfianowicz
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

dr Matylda Szewczyk
Antropologia kultury wizualnej
I/II sem.
s. 7

15:00–16:30

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 5

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
HKP XX w.
WYKŁAD
II sem.
s. 5

dr hab. Justyna Kowalska-Leder
Analiza tekstu literackiego
I/II sem.
s. 9

   

prof. Seweryn Kuśmierczyk
HKP XX w. (ćw.)
I sem.
s. 9

16:45–18:15

   

dr Marcin Bogucki
Seminarium licencjackie
II sem.
s. 4

 

Lista zajęć do wyboru z oferty IKP 2023/2024

I i II semestr (60h):

 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Słabe i mocne teorie teatru polskiego, wtorek, godz. 9:45, s. 5;
 • dr Paweł Dobrosielski, Teorie krytyczne w interpretacji kultury współczesnej, wtorek, godz. 11:30, s. 9.

I semestr (30h):

 • dr Jan Błachnio, Szybciej, wyżej, mocniej i nie tylko. Historia sportu i turystyki w XIX wieku, czwartek, godz. 13:15, s. 7;
 • dr Marcin Bogucki, Diwy i kompozytorzy. Muzyka klasyczna w filmie, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Agata Chałupnik, Antropologia tańca, czwartek, godz. 9:45, s. 5;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 11:30, s. 10, prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 30.09-02.10 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl;
 • dr Zofia Dworakowska, Sztuka partycypacyjna i jej konteksty (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), czwartek, godz. 9:45, s. 10, prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 30.09-02.10 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl;
 • dr Ewelina Godlewska-Byliniak, Antropologia widowisk – nowe horyzonty, czwartek, godz. 9:45, s. 7;
 • prof. dr hab. Grzegorz Godlewski, Translatorium antropologiczne (język angielski), wtorek, godz. 13:15, s. 7;
 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, Dwie tajemnice Haiti: vodou i zonbi, czwartek, godz. 15:00, s. 9; 
 • mgr Agata Koprowicz, Kultura fotografii w XIX wieku. Archiwa podporządkowania, wtorek, godz. 16:45, s. 9; 
 • dr Joanna Zięba, Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), środa, godz. 9:45, s. 10, prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 30.09-02.10 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl;
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz., Polityki i instytucje kultury (zajęcia na kierunku sztuki społeczne), wtorek, godz. 13:15, s. 10, prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 30.09-02.10 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Laboratorium analizy filmu, środa, godz. 16:45-20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9; 
 • dr Paulina Kwiatkowska, Kinofilia, czyli jak kochać kino, wtorek, godz. 16:45, s. 3; 
 • dr Agata Łuksza, Wyparte topografie nowoczesności. Konwersatorium postkolonialne I, czwartek, godz. 15:00, s. 8;
 • prof. dr hab. Paweł Majewski, Formy doświadczenia kulturowego w literaturze XX wieku, środa, godz. 15:00, s. 9;
 • dr hab. Wojciech Michera, Kultura wizualna i codzienne praktyki pocztowe w epoce modernizmu, poniedziałek, godz. 16:45, s. 9;
 • dr hab. Piotr Morawski i mgr Ida Ślęzak, Konwersatorium choreograficzne, piątek, godz. 13:15, s. 9; 
 • mgr Witold Mrozek, Od papieża do Smoleńska. Sztuka mężczyzn „dobrej zmiany” –  warsztat krytyczny, czwartek, godz. 15:00, s. 7;
 • dr Weronika Parfianowicz, Jak żyć w małym mieszkaniu?, czwartek, godz. 11:30, s. 9; 
 • dr hab. Igor Piotrowski, Objazd historyczno-kulturowy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • dr hab. Jan Podkański, prof. ucz., Najmłodsze pokolenie osób piszących, czwartek, godz. 13:15, s. 3;
 • dr Justyna Schollenberger, Ekologie: projekty i narracje, czwartek, godz. 11:30, s. 4;
 • dr Agnieszka Witkowska-Krych, Teren badań: getto warszawskie, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Aborcja, antykoncepcja, niepłodność. Antropologia reprodukcji, środa, godz. 16:45, s. 3.

II semestr (30h):

 • dr Marcin Bogucki, Współczesna reżyseria operowa, wtorek, godz. 16:45, s. 7;
 • prof. dr hab. Wojciech Dudzik, Maska w kulturze europejskiej, piątek, godz. 13:15, s. 8;
 • dr hab. Justyna Jaworska, Kino słabsze. Lata osiemdziesiąte, piątek, godz. 13:15, s. 9;
 • dr hab. Dobrochna Kałwa, Od entuzjastek do feministek. Historia emancypacji kobiet w Polsce w XIX i XX wieku, środa, godz. 16:45, s. 7;
 • dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz., Polska szkoła sztuki operatorskiej, środa, godz. 16:45–20:00 (30h, co dwa tygodnie), s. 9;
 • dr Agata Łuksza, Wyparte topografie nowoczesności. Konwersatorium postkolonialne II, czwartek, godz. 15:00, s. 8;
 • dr hab. Marcin Napiórkowski, Warsztat analizy semiotycznej, środa, godz. 13:15-16:30 (60h, podwójne zajęcia), s. 3;
 • dr Weronika Parfianowicz, Idee zaangażowania społecznego (zajęcia na kierunku sztuki społeczne – prośbę o dorejestrowanie należy przesłać w dniach 16-20.02 na adres: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl), środa, godz. 11:30, s. 10;
 • dr Weronika Parfianowicz, Alternatywy dla wzrostu. W poszukiwaniu nowych modeli społeczno-gospodarczych, zajęcia współprowadzone z dr. Jakubem Rokiem z EUROREGu, środa, godz. 13:15, s. 8;
 • dr Weronika Parfianowicz, Przed końcem – cykl wykładów bez regularnego terminu, środa raz w miesiącu, godz. 16:45, s. 5;
 • mgr Anna Piniewska, Tekstualne doświadczenia niepełnosprawności, środa, godz. 11:30, s. 8;
 • dr hab. Igor Piotrowski, Objazd historyczno-kulturowy – termin zostanie ustalony na początku semestru;
 • prof. dr hab. Marek Prejs, Wybrane problemy teorii komunikacji, czwartek, godz. 13:15, s. 3;
 • dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz., Życie pisane na konkurs… Konkursy pamiętnikarskie w Polsce w XX wieku. Część 3: Pamiętniki emigrantów, czwartek, godz. 16:45, s. 3; 
 • dr  Jerzy Stachowicz, Jak rozmawiać (z) maszynami: między pismem, głosem i technologią, poniedziałek, godz. 11:30, s. 7;
 • dr Matylda Szewczyk, Obrazy reprodukcji: między biologią a technologią, czwartek, godz. 13:15, s. 7;
 • mgr Justyna Szklarczyk, Z bloku, pałacu, baraku. Kulturowa historia pegeerów, wtorek, godz. 16:45, s. 3; 
 • mgr Ada Tymińska, Co ma wspólnego Kodeks z dramaturgią? Kultury prawne w perspektywie antropologicznej, czwartek, godz. 9:45, s. 7;
 • dr hab. Marta Zimniak-Hałajko, Antropologia seksualności, środa, godz. 16:45, s. 3.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności