Przejdź do głównej treści →

Wsparcie inicjatyw i badań studenckich

Minigranty studenckie IKP

Od 2022 roku osoby studiujące w IKP mogą ubiegać się o wsparcie finansowe badań naukowych w ramach programu minigrantów studenckich Instytutu Kultury Polskiej UW. Dofinansowanie może być przeznaczone na badania związane z udziałem w zajęciach dydaktycznych oraz przygotowaniem prac dyplomowych i zaliczeniowych. 

Program skierowany jest do osób studiujących na III roku studiów pierwszego stopnia oraz na I i II roku studiów drugiego stopnia na kierunkach kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne.

W programie można składać wnioski indywidualne i zespołowe. Opiekę nad minigrantem sprawuje pracownica lub pracownik badawczo-dydaktyczny IKP. 

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków oraz wysokości dofinansowania można znaleźć tutaj.

Studencki Ruch Naukowy UW

Na Uniwersytecie Warszawskim działają studenckie i doktoranckie koła naukowe i artystyczne, nad którymi opiekę sprawuje Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego. Działalność kół – w tym również Studenckiego Koła Kulturoznawczego IKP – jest dofinansowywana z budżetu UW. Na stronie Studenckiego Ruchu Naukowego można znaleźć aktualną listę kół naukowych i artystycznych oraz dowiedzieć się, jak założyć koło i jak uzyskać wsparcie finansowe.

Fundacja UW

Organizacje studenckie mogą ubiegać się o dofinansowanie konkretnych działań i projektów badawczych ze środków Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Informacje dotyczące działalności Fundacji oraz zasad i trybu dofinansowywania projektów dostępne są na stronie: http://www.fuw.pl/.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności