Przejdź do głównej treści →

Samorząd i inicjatywy studenckie

W Instytucie Kultury Polskiej UW działa Samorząd Studencki – zachęcamy do aktywnego włączania się w prace Samorządu i współanimowania życia studenckiego w IKP, na Wydziale Polonistyki i na Uniwersytecie Warszawskim. 

Od początku istnienia IKP studenckie inicjatywy naukowe i popularyzatorskie skupiają się w Studenckim Kole Kulturoznawczym. Działanie w istniejących już Sekcjach SKK, ale też inicjowanie nowych, może być okazją do wymiany doświadczeń i myśli, poszerzania zainteresowań i kształtowania indywidualnej drogi naukowej. 

W IKP szanujemy studencką samorządność i staramy się wspierać inicjatywy indywidualne i zespołowe zarówno merytorycznie i naukowo, jak i organizacyjnie i finansowo. Również Uniwersytet Warszawski zapewnia studentkom i studentom szerokie wsparcie, z którego warto korzystać, planując wydarzenia i rozwijając projekty badawcze.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności