Przejdź do głównej treści →

Urlopy w czasie studiów

W czasie studiów można ubiegać się o przyznanie urlopu zdrowotnego, naukowego lub okolicznościowego. Wniosek o urlop od zajęć mogą złożyć również osoby w ciąży lub będące rodzicami małego dziecka.

Urlop zdrowotny przysługuje osobom z niepełnosprawnościami lub mającym przewlekłe problemy zdrowotne przejściowo uniemożliwiające lub poważnie utrudniające kontynuację studiów. Możliwie niezwłocznie po wystąpieniu problemów należy złożyć podanie o urlop zdrowotny, korzystając z odpowiedniego formularza w module „Wnioski” w systemie USOS oraz zarejestrować się w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością przy użyciu formularza dostępnego na stronie BON. Decyzję o przyznaniu urlopu podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej (KJD) na podstawie rekomendacji BON. Przyznając urlop, KJD może wyrazić zgodę na zaliczenie w jego trakcie wskazanych w podaniu zajęć z programu studiów. Urlop zdrowotny przyznawany jest na cały rok akademicki – może być przedłużony na kolejny rok, jeśli wymaga tego indywidualna sytuacja osoby studiującej. Podania o przyznanie urlopu zdrowotnego niepoparte rekomendacją BON będą rozpatrywane odmownie.

Urlop naukowy przeznaczony jest na odbycie innych studiów lub prowadzenie badań naukowych, natomiast urlop okolicznościowy przyznawany jest w uzasadnionych przypadkach losowych. Aby uzyskać zgodę na urlop naukowy lub okolicznościowy, należy po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie USOS złożyć podanie z wyczerpującym uzasadnieniem, korzystając z wzoru „Podanie o przyznanie urlopu w czasie studiów”. Przyznając urlop, Kierownik Jednostki Dydaktycznej może wyrazić zgodę na zaliczenie w jego trakcie wskazanych w podaniu zajęć z programu studiów. Po złożeniu podania trzeba koniecznie mailowo poinformować o tym fakcie KJD. Urlop naukowy lub okolicznościowy przyznawany jest na bieżący rok akademicki i nie może zostać przedłużony na kolejny rok, a ubiegać się o niego może osoba, która zaliczyła I rok studiów pierwszego stopnia.

Urlop od zajęć osobom w ciąży przyznawany jest na okres do dnia urodzenia dziecka, natomiast osobom będącym rodzicami – na okres do roku od dnia złożenia wniosku. Osoby będące rodzicami mogą złożyć wniosek o urlop od zajęć w przeciągu roku od dnia urodzenia dziecka. W związku z tym, że w IKP obowiązuje rozliczenie roczne, urlop od zajęć może być w uzasadnionych przypadkach przedłużony tak, by umożliwić powrót na studia wraz z rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego. Aby uzyskać zgodę na urlop od zajęć należy po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie USOS złożyć podanie, korzystając z dostępnego wzoru. Przyznając urlop, Kierownik Jednostki Dydaktycznej może wyrazić zgodę na zaliczenie w jego trakcie wskazanych w podaniu zajęć z programu studiów. Po złożeniu podania trzeba koniecznie mailowo poinformować o tym fakcie KJD.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności