Przejdź do głównej treści →

Przeniesienie z innej uczelni

Osoby studiujące na innej niż Uniwersytet Warszawski uczelni krajowej lub na uczelni zagranicznej mogą zostać przyjęte na studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze w Instytucie Kultury Polskiej UW w trybie przeniesienia.

Przeniesienie możliwe jest na podstawie wyników kandydatki/kandydata na dotychczasowych studiach (minimalna średnia 4,0). O przeniesienie w ramach ustalonego w uchwale rekrutacyjnej limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów odpowiednio pierwszego lub drugiego stopnia i wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesienia podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej na podstawie różnic programowych i sytuacji życiowej kandydatki/kandydata.

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatki/kandydaci z maturą zagraniczną oraz z maturą IB lub EB (nie dotyczy osób z maturą IB lub EB, które mają na dyplomie wynik egzaminu z języka polskiego), zobowiązani są przedstawić honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2. W przypadku, gdy kandydatka/kandydat nie ma dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, musi przystąpić do rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów, formalności związanych z przeniesieniem i harmonogramu postępowania kwalifikacyjnego dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK UW).

UWAGA: na studia drugiego stopnia na kierunku sztuki społeczne nie ma możliwości rejestracji w trybie przeniesienia z innej uczelni.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności