Opłaty

Opłaty

Koszt semestru: 1200 zł.
Koszt całych studiów: 4800 zł.
Nr konta: 85 1160 2202 0000 0000 4543 1649.
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – opłata za I/II/III/IV semestr studiów Pedagogika Teatru.

UWAGA:

  • Opłaty należy uregulować przed rozpoczęciem semestru.
  • Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać na adres: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl.

Faktury

  • Indywidualne

Jeśli Pan/Pani chce otrzymać fakturę należy dokonać płatności za studia, a następnie wysłać potwierdzenie przelewu oraz wypełniony wniosek na adres: faktury.polon@uw.edu.pl.

  • Finansowanie studiów przez instytucje

Jeśli koszty Pana/Pani studiów pokrywa instytucja, należy to zgłosić w momencie rozpoczęcia studiów. W tej sytuacji podpisuje się umowę trójstronną „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim finansowane przez osobę trzecią”. Po podpisaniu umowy, jej kopia przekazywana jest do Sekcji Finansowej i na tej podstawie wystawiana jest faktura na instytucję finansującą.

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl