Przejdź do głównej treści →

Opłaty

Opłaty

Koszt semestru: 1200 zł.
Koszt całych studiów: 4800 zł.
Nr konta: 85 1160 2202 0000 0000 4543 1649.
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – opłata za I/II/III/IV semestr studiów Pedagogika Teatru.

Opłaty należy uregulować przed rozpoczęciem semestru.
Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać na adres: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl.

Opłaty można uregulować w formie jednorazowych płatności za semestr lub w trzech ratach po 400 zł.

Terminy wnoszenia opłat 2022/2023

    I semestr II semestr III semestr IV semestr
Opłata jednorazowa
(za semestr)
15.10.2022 15.02.2023 15.10.2023 15.02.2024
Opłaty w ratach  I rata 15.10.2022  15.02.2023  15.10.2023  15.02.2024
II rata 15.11.2022  15.03.2023 15.11.2023 15.03.2024
III rata 15.12.2022 15.04.2023 15.12.2023 15.04.2024

Faktury

  • Indywidualne

Jeśli Pan/Pani chce otrzymać fakturę należy dokonać płatności za studia, a następnie wysłać potwierdzenie przelewu oraz wypełniony wniosek na adres: faktury.polon@uw.edu.pl.

  • Finansowanie studiów przez instytucje

Jeśli koszty Pana/Pani studiów pokrywa instytucja, należy to zgłosić w momencie rozpoczęcia studiów. W tej sytuacji podpisuje się umowę trójstronną „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim finansowane przez osobę trzecią”. Po podpisaniu umowy, jej kopia przekazywana jest do Sekcji Finansowej i na tej podstawie wystawiana jest fakturę na instytucję finansującą.

ZARZĄDZENIE NR 19 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności