Przejdź do głównej treści →

Opłaty

Opłaty dla osób rozpoczynających studia w roku 2024/2025

Koszt semestru: 1500 zł
Koszt całych studiów: 6000 zł
Nr konta: 85 1160 2202 0000 0000 4543 1649
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – opłata za I/II/III/IV semestr studiów Pedagogika Teatru

Opłaty należy uregulować przed rozpoczęciem semestru.
Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać na adres: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl.

Opłaty można uregulować w formie jednorazowych płatności za semestr lub w trzech ratach po 500 zł.

Terminy wnoszenia
    I semestr II semestr III semestr IV semestr
Opłata jednorazowa
(za semestr 1500 zł)
15.10.2024 15.02.2025 15.10.2025 15.02.2026
Opłaty w ratach  I rata (500 zł) 15.10.2024 15.02.2025  15.10.2025 15.02.2026
II rata (500 zł) 15.11.2024 15.03.2025 15.11.2025 15.03.2026
III rata (500 zł) 15.12.2024 15.04.2025 15.12.2025 15.04.2026

Opłaty dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2023/2024

UWAGA! Od roku akademickiego 2023/2024 opłata ze semestr wynosi 1500 zł. Zmiana opłaty nie dotyczy osób, które rozpoczęły studia w roku 2022/2023.

Koszt semestru: 1500 zł
Koszt całych studiów: 6000 zł
Nr konta: 85 1160 2202 0000 0000 4543 1649
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – opłata za I/II/III/IV semestr studiów Pedagogika Teatru

Opłaty należy uregulować przed rozpoczęciem semestru.
Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać na adres: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl.

Opłaty można uregulować w formie jednorazowych płatności za semestr lub w trzech ratach po 500 zł.

Terminy wnoszenia
    I semestr II semestr III semestr IV semestr
Opłata jednorazowa
(za semestr 1500 zł)
15.10.2023 15.02.2024 15.10.2024 15.02.2025
Opłaty w ratach  I rata (500 zł) 15.10.2023  15.02.2024  15.10.2024  15.02.2025
II rata (500 zł) 15.11.2023 15.03.2024 15.11.2024 15.03.2025
III rata (500 zł) 15.12.2023 15.04.2024 15.12.2024 15.04.2025

Opłaty dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2022/2023

Dotyczy tylko osób, które rozpoczęły studia w roku 2022/2023.

Koszt semestru: 1200 zł
Koszt całych studiów: 4800 zł
Nr konta: 85 1160 2202 0000 0000 4543 1649
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko – opłata za I/II/III/IV semestr studiów Pedagogika Teatru

Opłaty należy uregulować przed rozpoczęciem semestru.
Potwierdzenie przelewu należy niezwłocznie przesłać na adres: tokstudiow.ikp@uw.edu.pl.

Opłaty można uregulować w formie jednorazowych płatności za semestr lub w trzech ratach po 400 zł.

Terminy wnoszenia opłat
    I semestr II semestr III semestr IV semestr
Opłata jednorazowa
(za semestr 1200 zł)
15.10.2022 15.02.2023 15.10.2023 15.02.2024
Opłaty w ratach  I rata (400 zł) 15.10.2022  15.02.2023  15.10.2023  15.02.2024
II rata (400 zł) 15.11.2022  15.03.2023 15.11.2023 15.03.2024
III rata (400 zł) 15.12.2022 15.04.2023 15.12.2023 15.04.2024

Faktury

  • Indywidualne

Jeśli Pan/Pani chce otrzymać fakturę należy dokonać płatności za studia, a następnie wysłać potwierdzenie przelewu oraz wypełniony wniosek na adres: faktury.polon@uw.edu.pl.

  • Finansowanie studiów przez instytucje

Jeśli koszty Pana/Pani studiów pokrywa instytucja, należy to zgłosić w momencie rozpoczęcia studiów. W tej sytuacji podpisuje się umowę trójstronną „Umowę o warunkach odpłatności za studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim finansowane przez osobę trzecią”. Po podpisaniu umowy, jej kopia przekazywana jest do Sekcji Finansowej i na tej podstawie wystawiana jest fakturę na instytucję finansującą.

ZARZĄDZENIE NR 19 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych organizowanych na Wydziale Polonistyki

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności