Przejdź do głównej treści →

Sprawy pracownicze

Podajemy skróty do najczęściej potrzebnych stron administracji uniwersyteckiej.

Biuro Spraw Pracowniczych UW

https://bsp.adm.uw.edu.pl/

druki i formularze dotyczące m.in. zatrudnienia, awansów, ocen okresowych, urlopów naukowych, Pracowniczych Planów Kapitałowych, urlopów rodzicielskich, zasiłków opiekuńczych.

Biuro Spraw Socjalnych UW

https://www.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne-dla-pracownika/

– między innymi sprawy urlopów wypoczynkowych – wczasy „pod gruszą” , korzystanie z ośrodków wypoczynkowych UW, a także zapomogi i pożyczki, bon edukacyjny, sport i rekreacja.

Biuro Współpracy z Zagranicą

http://bwz.uw.edu.pl

– informacje dotyczące programów współpracy międzynarodowej – Erasmus+ oraz NAWA i stypendiów zagranicznych oraz podróży służbowych.

Procedury i formularze dotyczące podróży służbowych

procedury dotyczące podróży zagranicznych,

formularze dotyczące podróży (m.in. wniosek wyjazdowy, zlecenie zakupu biletu, rachunek kosztów podróży).

Rozliczenie podróży krajowych odbywa się na podstawie wypełnionego druku delegacji, zatwierdzonego przez stronę przyjmującą, oraz załączonych biletów.

Zakup biletów dokonywany jest za pośrednictwem biura WhyNotTravel.

Biuro Obsługi Badań

http://bob.uw.edu.pl

– m.in. informacje o krajowych i międzynarodowych konkursach na projekty badawcze (NCN, NPRH, MEiN, ECR), programie IDUB, zasadach Open Access oraz procedurach związanych ze sprawozdawczością naukową.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności