Przejdź do głównej treści →

Zespół Antydyskryminacyjny IKP

Zespół Antydyskryminacyjny w Instytucie Kultury Polskiej UW zrodził się z niezgody społeczności IKP na obecność jakichkolwiek form dyskryminacji, zarówno w przestrzeni uczelni i naszego Instytutu, jak i w innych przestrzeniach publicznych.

Zadaniem Zespołu jest wysłuchanie osób studiujących i pracujących w IKP, które doświadczyły dyskryminacji i/lub wykluczenia, zarówno ze strony innych studentów/studentek, jak i – przede wszystkim – pracowników/pracownic Instytutu, oraz interweniowanie w koniecznych sytuacjach. Jego powołanie jest też zachętą do wspólnego namysłu nad sposobami skutecznego reagowania wówczas, kiedy jesteśmy świadkami lub obiektami dyskryminacji, oraz nad mechanizmami przeciwdziałającymi dyskryminacji i otwierającymi na afirmację. Zespół działa w oparciu o klauzulę poufności. Pełny regulamin dostępny jest pod linkiem.

Zespół tworzą:

Wiktoria Głozak (przedstawicielka osób studiujących): w.glozak@student.uw.edu.pl
Barbara Tarnówka-Bałabuch (przedstawicielka osób studiujących): b.tarnowkaba@student.uw.edu.pl
Rita Müller (przedstawicielka doktorantów i doktorantek): rj.muller@uw.edu.pl
Izabella Tyborowicz (przedstawicielka doktorantów i doktorantek): i.tyborowicz@uw.edu.pl
dr Agata Łuksza (przedstawicielka pracowników i pracownic), dyżury i kontakt w biogramie
dr Marcin Bogucki (przedstawiciel pracowników i pracownic), dyżury i kontakt w biogramie
dr Weronika Parafianowicz (przedstawicielka Inicjatywy Pracowniczej), dyżury i kontakt w biogramie

Ogólny mail: antydyskryminacja.ikp@uw.edu.pl

Uniwersytet Warszawski zapewnia osobom studiującym wsparcie psychologiczne i prawne w sytuacjach kryzysowych oraz w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów i sporów. Informacje na temat procedur antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania przemocy seksualnej oraz pomocy prawnej wraz z ważnymi kontaktami (m.in. do Rzecznika Praw Studenta) dostępne są na stronie UW.

Na Równościowej Stronie UW „Równoważni” znaleźć można kompleksowe, na bieżąco aktualizowane i praktyczne informacje dotyczące polityki antydyskryminacyjnej UW, a przede wszystkim dowiedzieć się, gdzie uzyskać pomoc i co zrobić, gdy doświadczyło się dyskryminacji lub przemocy, było się jej świadkiem lub słyszało się o takich sytuacjach. Można skorzystać także z formularza stworzonego przez zespół antydyskryminacyjny.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności