Rekrutacja

Instytut Kultury Polskiej UW zaprasza na studia:

– kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – studia licencjackie
program / rekrutacja

– kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – studia magisterskie
program / rekrutacja
z możliwością wyboru specjalizacji „Kultura wizualna”
program i rekrutacja

– sztuki społeczne – praktyczne studia magisterskie
program / rekrutacja

– pedagogika teatru – studia podyplomowe
program / rekrutacja

Kontakt w sprawie rekrutacji: https://ikp.uw.edu.pl/rekrutacja/kontakt-ws-rekrutacji/

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl