Przejdź do głównej treści →

Mobilność – programy wymiany akademickiej

Osoby studiujące w Instytucie Kultury Polskiej UW zachęcamy do korzystania z programów ERASMUS+  i MOST oraz innych możliwości międzyuczelnianej wymiany studenckiej dostępnych na Uniwersytecie Warszawskim.

Studia i praktyki za granicą

Koordynator ds. mobilności w Instytucie Kultury Polskiej

dr Jerzy Stachowicz, js.stachowicz@uw.edu.pl

Koordynator ds. mobilności na Wydziale Polonistyki

mgr Marta Jaworek, marta.jaworek@uw.edu.pl

Program ERASMUS+ 

ERASMUS + umożliwia otrzymanie stypendium na częściowe studia na uczelni zagranicznej lub odbycie praktyk w krajach biorących udział w programie.

Częściowe studia zagraniczne

O wyjazd na studia mogą się ubiegać osoby, które skończyły I rok studiów pierwszego stopnia, za poprzedni rok studiów mają średnią nie niższą niż 3,51 oraz potrafią wykazać się poświadczoną znajomością języka obcego wymaganego na danej uczelni lub planują uzyskać odpowiedni certyfikat na UW. Wyjazd może trwać semestr lub cały rok.

Praktyki ERAMUS+

To oferta przeznaczona dla studentek i studentów oraz absolwentek i absolwentów UW. W ramach programu ERASMUS+ uczelnia może sfinansować wyjazd na zagraniczne praktyki. Osoba, która wnioskuje o stypendium, sama może zaproponować miejsce praktyk.

Więcej informacji na stronie: http://www.polon.uw.edu.pl/erasmus-

Zajęcia w ramach Sojuszu 4EU+

Sojusz 4EU+ to inicjatywa badawczo-edukacyjna Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Karola w Pradze, Uniwersytetu Kopenhaskiego i Uniwersytetu w Mediolanie. W ramach 4EU+ uczelnie sojuszu oferują specjalnie przygotowane kursy online.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w takich zajęciach muszą poinformować o tym koordynatora ds. Mobilności i wypełnić odpowiednie dokumenty.

Więcej informacji na stronie: https://www.uw.edu.pl/kursy-online-sojuszu-4eu/

UWAGA: w ciągu roku akademickiego Biuro Współpracy z Zagranicą prowadzi również nabór w ramach innych programów oraz umów międzyuczelnianych. Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do koordynatora lub odwiedź stronę BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/.

Studia na polskich uczelniach – program MOST

Koordynatorka w Instytucie Kultury Polskiej

mgr Magdalena Rymwid-Mickiewicz, m.mickiewicz@uw.edu.pl 

telefon: 22 55 24 505

Program  MOST umożliwia wyjazd na studia częściowe do wybranej uczelni polskiej wszystkim osobom, które ukończyły I rok studiów pierwszego stopnia.

Więcej informacji na stronie: https://bok.uw.edu.pl/program-most-2/

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności