Przejdź do głównej treści →

Rozprawy doktorskie

2024

mgr Maria BIKONT
Praktyka śpiewacza na wsi dziś na przykładzie poleskiej wsi Perebrody
(promotorzy: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski i dr hab. Michał Janocha, prof. ucz.)

2023

mgr Anna GAŃKO
Miejsca minione. Praktyki obecności w wybranych przestrzeniach miejskich
(promotorka: dr hab. Zuzanna Grębecka)

mgr Koryna DYLEWSKA
Jerzy Grotowski wobec tradycji indyjskiej
(promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)

mgr Sylwia BOROWSKA-KAZIMIRUK
Modernizacje widzenia. Władysław Heinrich, Wacław Berent a drogi rozwoju polskiej psychologii doświadczalnej (1890-1939)
(promotorki: prof. dr hab. Ewa Paczoska i dr Paulina Kwiatkowska)

mgr Łukasz KOZAK
Upiór. Historia naturalna
(promotorka: dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, prof. ucz.)

mgr Marlena WILCZAK
Archiwum Olgi Boznańskiej (1865–1940). Historia kulturowa zapisów i rzeczy malarki
(promotorzy: dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz. i prof. dr hab. Małgorzata Smorąg-Goldberg)

mgr Agnieszka SOBOLEWSKA
Narrative Assemblages: Theories and Practices of Psychoanalysis in Central Europe Between Self-Analysis, Life Writing, and Fiction
(promotorki: dr hab. Marta Rakoczy, prof. ucz i prof. dr hab. Małgorzata Smorąg-Goldberg)

2022

mgr Marek GOLONKA
Musical jako maszyna pamięci. Przedstawianie przeszłości Austrii w wybranych musicalach Michaela Kunzego
(promotorka: dr hab. Agata Chałupnik)

mgr Anna KRAWCZAK
Wytwarzanie pokrewieństwa. Antropologiczna analiza dyskursów wokół dawstwa heterologicznego w Polsce
(promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)

mgr Jan SZPILKA
Antropologia praktyk sadomasochistycznych (BDSM) we współczesnej Polsce
(promotorka: dr hab. Marta Zimniak-Hałajko prof. ucz.)

mgr Andrei RASINSKI
Запрыгоньванне лiтаратуры на Беларусi: тэорыя i практыка навамоўя
Zniewolenie literatury na Białorusi: teoria i praktyka nowomowy
(promotorzy: dr hab. Zuzanna Grębecka i dr hab. Andriej Moskwin, prof. ucz.)

mgr Joanna KOCEMBA-ŻEBROWSKA
Teatr partycypacyjny w Polsce. Wybrane praktyki
(promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)

mgr Witold ZAKRZEWSKI
Szkoła Rycerska: codzienność instytucji i losy absolwentów
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

2021

mgr Agnieszka WITKOWSKA-KRYCH
Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim
(promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

2020

mgr Kornelia SOBCZAK
„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Książka, literatura i legenda (1943-2014)
(promotor: dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.)

mgr Agata SIERBIŃSKA
Praktyki wizualne w czasach niepokojów społecznych – problem „sobowtórności”
(promotor: dr hab. Wojciech Michera)

mgr Zofia SMEŁKA-LESZCZYŃSKA
Obrazy demokracji. Polskie plakaty wyborcze 1989-2015 w perspektywie semiotycznej
(promotor: dr hab. Marcin Napiórkowski, prof. ucz.)

2019

dr Jacek PAJĄK
Ewolucja roli dźwięku w polskim filmie fabularnym
(promotor: dr hab. Seweryn Kuśmierczyk, prof. ucz.)

mgr Maja DOBIASZ-KRYSIAK
Edukacyjny przełom demokratyczny w polsce na przykładzie szkoły waldorfskiej
(promotorka: dr hab. Zuzanna Grębecka)

mgr Marzena SZUGIERO
Metonimie getta kulturowego w społecznym imaginarium. Królestwo Kongresowe w latach 1845-1914
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Marcin BOGUCKI
Szaleństwo w operze. Dzieje motywu w epoce nowoczesnej
(promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)

mgr Clara ZGOŁA
Les identités urbaines des romanciers parisiens de l’après-guerre jusqu’à l’extrême contemporain
(promotorki: dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz.; prof. Annick Louis – EHEES; podwójny dyplom polsko-francuski)

mgr Jan BOROWICZ
Perwersje holokaustowe. Pozycja polskiego świadka
(promotorka: dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz)

mgr Justyna SCHOLLENBERGER
Konceptualizacja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w wybranych dziełach Karola Darwina
(promotor: dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz.)

mgr Łukasz BUKOWIECKI
Niezrealizowane przedsięwzięcia muzealne w Warszawie w XX wieku w perspektywie studiów miejskich
(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

2018

mgr Ada ARENDT (ŁOBOŻEWICZ)
Staropolskie kalendarze w działaniu. Siedemnastowieczne kalendarze osobiste Bazylego Łuszczewskiego i Ludwika Mikołaja Grabiańskiego
(promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)

mgr Sylwia CHUTNIK
Codzienność Warszawy w latach 1954-1955. Zmysły, ciało, obyczaje
(promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

mgr Joanna ROŚ
Albert Camus w polskiej kulturze literackiej i teatralnej w latach 1945-2000
(promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)

mgr Alicja URBANIK-KOPEĆ
Alternatywny model emancypacji na przykładzie polskich robotnic fabrycznych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
(promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

mgr Agata ZBOROWSKA
Życie rzeczy w powojennej Polsce (1944-1949) – ich pochodzenie, praktyki, znaczenia w perspektywie kulturoznawczej
(promotorka: dr hab. Iwona Kurz, prof. ucz.)

2017

mgr Aleksandra GELLER
Debata o kulturze jidysz na łamach tygodnika „Literarisze Bleter”
(promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

mgr Piotr KUBKOWSKI
„Sprężyści”. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w perspektywie historii kultury (1895-1905)
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Katarzyna KUŁAKOWSKA
Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy jego uczestniczek
(promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW)

mgr Natalia MĘTRAK-RUDA
Myśl i kochaj. Szczęśliwy związek małżeński w poradnikach z drugiej połowy XX wieku
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Weronika PLIŃSKA
Działania animacyjne w społecznościach lokalnych. Perspektywa antropologii sztuki
(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

mgr Agnieszka SOSNOWSKA
Zabieg znikania jako reakcja na kryzys nowoczesności. Analiza wybranych praktyk artystycznych od połowy XX wieku w ujęciu kulturoznawczym
(promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)

2016

mgr Paweł DOBROSIELSKI
Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa w perspektywie antropologii pamięci
(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

2015

mgr Magda SZCZEŚNIAK
Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku
(promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, promotor pomocniczy: dr Iwona Kurz)

mgr Xawery STAŃCZYK
Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996. Wyobraźnia, samoorganizacja, komunikacja
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Agata ŁUKSZA
Kulturowe widowisko glamour i performowanie kobiecości. Społeczna kontrola i emancypacja cielesności i seksualności kobiecej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych
(promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)

mgr Weronika PARFIANOWICZ-VERTUN
Teksty i działania. Europa Środkowa jako projekt w polskich i czeskich dyskusjach lat 70. i 80. XX wieku
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Łukasz ZAREMBA
Obraz jako przedmiot sporu w kulturze polskiej po 1989 roku w ujęciu studiów nad kulturą wizualną
(promotor: dr hab. Wojciech Michera)

2014

mgr Joanna KUBICKA
„Pomoc własna” w piśmiennictwie Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym

(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Hanna JURKOWSKA
Praktyki pamięci kulturowej na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Działalność Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i puławskiego muzeum Izabeli Czartoryskiej

(promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)

mgr Wojciech ZEMBATY
Jak ogień stawał się zły. Ewolucja faustowskiego mitu mocy i niedozwolonego poznania

(promotor: dr hab. Bogusława A. Mikołejko, prof. UW)

mgr Olga KACZMAREK
Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny: Lévinas i antropologia postmodernistyczna
(promotor: dr hab Grzegorz Godlewski, prof. UW)

mgr Agata SIKORA
Źródła i rozwój szczerości jako kategorii kulturowej w świetle polskiej praktyki epistolograficznej przełomu XVIII i XIX wieku w kontekście przemian europejskich
(promotor: dr hab Grzegorz Godlewski, prof. UW)

2013

mgr Adela KOBELSKA
Miasto – uniwersytet – nowoczesne literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członków Poznańskiego Koła Polonistów

(promotor: prof. dr hab. Danuta Ulicka)

mgr Dorota SOSNOWSKA
Królowe PRL – sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości

(promotor: dr hab. Wojciech Dudzik, prof. UW)

mgr Artur SZARECKI
Ciało i władza w kulturze korporacyjnej

(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

mgr Agnieszka WHITE
Obraz kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów w angielskich relacjach podróżniczych doby baroku

(promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)

2012

mgr Ewa NOFIKOW
Obrazy karnawału w literaturze polskiej XVII-XIX wieku

(promotor: dr hab. Wojciech Dudzik, prof. UW)

mgr Jerzy STACHOWICZ
Powieść filmowa, druk w filmie, kino w cyfrowym medium (na przykładzie „Mocnego człowieka” i „Metropolis”)

(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Kalina KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKA
Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana

(promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)

mgr Katarzyna PRZYŁUSKA-URBANOWICZ
Lulu – Alice – Lucia – Lolita. Perseweracje motywu drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku

(promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)

mgr Matylda SZEWCZYK
Wirtualne obrazy. Analiza kategorii wirtualności w wybranych praktykach artystycznych współczesnego kina

(promotor: prof. dr hab. Maria M. Szpakowska)

2011

mgr Beata PIEŃKOWSKA-WYŻYŃSKA
Śmierć w zbiorowym doświadczeniu rytualnym. Odpowiedź Polaków na „lekcję dobrego umierania” Jana Pawła II
(promotor: dr hab. Bogusława Anna Mikołejko, prof. UW)

mgr Barbara J. BOROWSKA
Zainteresowania czytelnicze i kulturalne młodzieży liceów ogólnokształcących na przykładzie byłego województwa radomskiego oraz liceów francuskich w regionie Île-de-France
(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

mgr Zofia DWORAKOWSKA
Współczesny polski teatr alternatywny w perspektywie antropologicznej
(promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)

mgr Ewelina GODLEWSKA-BYLINIAK
Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza: interpretacja wybranych wątków twórczości dramaturgicznej
(promotor: dr hab. Wojciech Dudzik, prof. UW)

2010

mgr Nicole DOŁOWY-RYBIŃSKA
Języki i kultury mniejszościowe w Europie: rozpoznanie, działania, prognozy (Bretończycy we Francji, Łużyczanie w Niemczech, Kaszubi w Polsce)
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Marta RAKOCZY
Koncepcja słowa w antropologii Bronisława Malinowskiego i jej znaczenie dla badania kultury
(promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski)

mgr Anna GRONOWSKA
Fabuły rycerskie w „Gesta ducum sive principum Polonorum” Galla Anonima na tle wybranych przykładów piśmiennictwa średniowiecznego (do końca XIII w.)
(promotor: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz)

mgr Igor PIOTROWSKI
Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (w świetle dokumentów, śpiewników i literatury pięknej)
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Aleksandra JAKÓBCZYK-GOLA
Tradycja akatystowa w literaturze i sztuce polskiego średniowiecza
(promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)

mgr Piotr KAJAK
Kultura popularna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

2009

mgr Sylwia GALANCIAK
Widz zaangażowany. Telewizyjne strategie budowania relacji medium-odbiorca w stacjach ogólnopolskich po 1989 roku
(promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)

mgr Rigels HALILI
Oralność i piśmienność. Epika ludowa wśród Albańczyków i Serbów
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

2008

mgr Ilona IŁOWIECKA-TAŃSKA
„Nowi społecznicy” i ich program: samowiedza działaczy polskich organizacji pozarządowych w latach 1989-2000
(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Paulina KWIATKOWSKA
Ciało w obrazie filmowym. Somatograficzne uwarunkowania konstrukcji postaci kobiecych na przykładzie wybranych filmów przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
(promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

mgr Włodzimierz PESSEL
Antropologia nieczystości. Studium z historii kultury sanitarnej Warszawy w XIX i XX wieku
(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

mgr Tomasz WIERZCHOWSKI
Tendencje klasycystyczne w twórczości literackiej środowisk zakonnych jezuitów i pijarów w czasach saskich
(promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)

2007

mgr Tomasz RAKOWSKI
Antropolog jako wizytator nędzy. Kultura społeczności zdegradowanych we współczesnej Polsce w świetle wybranych studiów terenowych
(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

mgr Justyna KOWALSKA-LEDER
Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
(promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

mgr Monika ILCZUK
Kultura drobnej szlachty i chłopów na Podlasiu w opiniach mieszkańców regionu
(promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski)

mgr Anna MIKONIS
Poetycki kinematograf. Nurt artystyczny w kinie litewskim (1953-1997). Na podstawie wybranych dzieł Litewskiego Studia Filmowego oraz „Kinemy”
(promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)

mgr Dominika URBAŃSKA-GALANCIAK
Świadectwa i style odbioru gier komputerowych na podstawie badań internetowego środowiska graczy portalu GRY-OnLine
(promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)

2006

mgr Zuzanna GRĘBECKA
Słowo magiczne poddane technologii. Magia ludowa w praktykach współczesnej kultury popularnej na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

mgr Paweł MAJEWSKI
Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema

(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

2005

mgr Małgorzata LITWINOWICZ-DROŹDZIEL
Od wspólnoty plemiennej do wspólnoty wyobrażonej. Mitologizacja historii w dziewiętnastowiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego

(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Justyna JAWORSKA
Cywilizacja „Przekroju”

(promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

mgr Agnieszka KARPOWICZ
Kolaż. Techniki konstrukcji świata w polskiej prozie współczesnej

(promotor: prof. dr hab. Bogdan Owczarek)

2004

mgr Roman CHYMKOWSKI
Sposoby i funkcje czytania literatury pięknej przez młodzież studiującą w Warszawie

(promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski)

mgr Edyta JAROSZ-MACKIEWICZ
Maria Dulęba – działalność aktorska, reżyserska i pedagogiczna

(promotor: prof. dr hab. Roman Taborski)

2003

mgr Joanna STRYJCZYK
Idee emancypacyjne w „Krytyce” Wilhelma Feldmana

(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Jerzy SZEJA
Gry fabularne – nowe zjawisko kultury współczesnej

(promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)

2002

mgr Marcin WIECZOREK
Instytucjonalizacja życia literackiego debiutantów końca XX wieku. („Czas Kultury”, „bruLion”, „Nowy Nurt”)

(promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski)

mgr Mateusz KANABRODZKI
Żywioł materialno-cielesny w utworach Georga Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mirona Białoszewskiego, Helmuta Kajzara

(promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)

mgr Iwona KURZ
Wybrane wizerunki bohaterów w wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955-1969

(promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

2002

mgr Marta ZIMNIAK-HAŁAJKO
Wątki utopijne w światopoglądach „nowych ruchów religijnych” w Polsce w XX wieku

(promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

mgr Agata CHAŁUPNIK
Biologiczny wymiar doświadczenia kobiety w wybranych utworach Gabrieli Zapolskiej i Zofii Nałkowskiej

(promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)

2000

mgr Marcin NIEMOJEWSKI
Zwierciadła i drogowskazy. Kulturalne znaczenie litewskich almanachów literackich w latach 1907-1944

(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

1999

mgr Paweł RODAK
Wizje kultury pokolenia wojennego

(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

mgr Mariusz CZUBAJ
Wizje kultury miejskiej w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy dwudziestego wieku (na wybranych przykładach)

(promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)

1998

mgr Andriej MOSKWIN
Recepcja twórczości Stanisława Przybyszewskiego w Rosji do 1917 roku

(promotor: prof. dr hab. Roman Taborski)

mgr Seweryn KUŚMIERCZYK
Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego

(promotor: prof. dr hab. Wiesław Juszczak)

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności