Rozprawy doktorskie

Spis rozpraw doktorskich przygotowanych w Instytucie Kultury Polskiej i obronionych na Wydziale Polonistyki UW od 1998 roku

 • 2018
 • mgr Ada ARENDT (ŁOBOŻEWICZ)
  Staropolskie kalendarze w działaniu. Siedemnastowieczne kalendarze osobiste Bazylego Łuszczewskiego i Ludwika Mikołaja Grabiańskiego
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • mgr Joanna ROŚ
  Albert Camus w polskiej kulturze literackiej i teatralnej w latach 1945-2000
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • mgr Alicja URBANIK-KOPEĆ
  Alternatywny model emancypacji na przykładzie polskich robotnic fabrycznych w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
  (promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • 2017
 • mgr Aleksandra GELLER
  Debata o kulturze jidysz na łamach tygodnika „Literarisze Bleter”
  (promotorka: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • mgr Piotr KUBKOWSKI
  „Sprężyści”. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów w perspektywie historii kultury (1895-1905)
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Katarzyna KUŁAKOWSKA
  Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy jego uczestniczek
  (promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW)
 • mgr Natalia MĘTRAK-RUDA
  Myśl i kochaj. Szczęśliwy związek małżeński w poradnikach z drugiej połowy XX wieku
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Weronika PLIŃSKA
  Działania animacyjne w społecznościach lokalnych. Perspektywa antropologii sztuki
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • mgr Agnieszka SOSNOWSKA
  Zabieg znikania jako reakcja na kryzys nowoczesności. Analiza wybranych praktyk artystycznych od połowy XX wieku w ujęciu kulturoznawczym
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • 2016
 • mgr Paweł DOBROSIELSKI
  Polska recepcja pism Jana Tomasza Grossa w perspektywie antropologii pamięci
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • 2015
  • mgr Magda SZCZEŚNIAK
   Wizualne konstruowanie tożsamości w polskiej przestrzeni publicznej po 1989 roku
   (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, promotor pomocniczy: dr Iwona Kurz)
  • mgr Xawery STAŃCZYK
   Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996. Wyobraźnia, samoorganizacja, komunikacja
   (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
  • mgr Agata ŁUKSZA
   Kulturowe widowisko glamour i performowanie kobiecości. Społeczna kontrola i emancypacja cielesności i seksualności kobiecej od połowy XIX wieku do czasów współczesnych
   (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
  • mgr Weronika PARFIANOWICZ-VERTUN
   Teksty i działania. Europa Środkowa jako projekt w polskich i czeskich dyskusjach lat 70. i 80. XX wieku
   (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
  • mgr Łukasz ZAREMBA
   Obraz jako przedmiot sporu w kulturze polskiej po 1989 roku w ujęciu studiów nad kulturą wizualną
   (promotor: dr hab. Wojciech Michera)
 • 2014
 • mgr Joanna KUBICKA

  „Pomoc własna” w piśmiennictwie Królestwa Polskiego po powstaniu styczniowym

  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Hanna JURKOWSKA

  Praktyki pamięci kulturowej na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Działalność Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk i puławskiego muzeum Izabeli Czartoryskiej

  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • mgr Wojciech ZEMBATY

  Jak ogień stawał się zły. Ewolucja faustowskiego mitu mocy i niedozwolonego poznania

  (promotor: dr hab. Bogusława A. Mikołejko, prof. UW)
 • mgr Olga KACZMAREK
  Inaczej niż pisać. Tekst i kontrtekstowość jako problem metodologiczny i etyczny: Lévinas i antropologia postmodernistyczna
  (promotor: dr hab Grzegorz Godlewski, prof. UW)
 • mgr Agata SIKORA
  Źródła i rozwój szczerości jako kategorii kulturowej w świetle polskiej praktyki epistolograficznej przełomu XVIII i XIX wieku w kontekście przemian europejskich
  (promotor: dr hab Grzegorz Godlewski, prof. UW)
 • 2013
 • mgr Adela KOBELSKA

  Miasto - uniwersytet - nowoczesne literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako przestrzeń działania członków Poznańskiego Koła Polonistów

  (promotor: prof. dr hab. Danuta Ulicka)
 • mgr Dorota SOSNOWSKA

  Królowe PRL - sceniczne wizerunki Ireny Eichlerówny, Niny Andrycz i Elżbiety Barszczewskiej jako modele kobiecości

  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik, prof. UW)
 • mgr Artur SZARECKI

  Ciało i władza w kulturze korporacyjnej

  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • mgr Agnieszka WHITE

  Obraz kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów w angielskich relacjach podróżniczych doby baroku

  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • 2012
 • mgr Ewa NOFIKOW

  Obrazy karnawału w literaturze polskiej XVII-XIX wieku

  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik, prof. UW)
 • mgr Jerzy STACHOWICZ

  Powieść filmowa, druk w filmie, kino w cyfrowym medium (na przykładzie „Mocnego człowieka” i „Metropolis”)

  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Kalina KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKA

  Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana

  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)
 • mgr Katarzyna PRZYŁUSKA-URBANOWICZ

  Lulu – Alice – Lucia – Lolita. Perseweracje motywu drapieżnej dziewczynki w wyobraźni symbolicznej XX wieku

  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • mgr Matylda SZEWCZYK

  Wirtualne obrazy. Analiza kategorii wirtualności w wybranych praktykach artystycznych współczesnego kina

  (promotor: prof. dr hab. Maria M. Szpakowska)
 • 2011
 • mgr Beata PIEŃKOWSKA-WYŻYŃSKA
  Śmierć w zbiorowym doświadczeniu rytualnym. Odpowiedź Polaków na „lekcję dobrego umierania” Jana Pawła II
  (promotor: dr hab. Bogusława Anna Mikołejko, prof. UW)
 • mgr Barbara J. BOROWSKA
  Zainteresowania czytelnicze i kulturalne młodzieży liceów ogólnokształcących na przykładzie byłego województwa radomskiego oraz liceów francuskich w regionie Île-de-France
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • mgr Zofia DWORAKOWSKA
  Współczesny polski teatr alternatywny w perspektywie antropologicznej
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • mgr Ewelina GODLEWSKA-BYLINIAK
  Teatr radio-logiczny Tymoteusza Karpowicza: interpretacja wybranych wątków twórczości dramaturgicznej
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik, prof. UW)
 • 2010
 • mgr Nicole DOŁOWY-RYBIŃSKA
  Języki i kultury mniejszościowe w Europie: rozpoznanie, działania, prognozy (Bretończycy we Francji, Łużyczanie w Niemczech, Kaszubi w Polsce)
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Marta RAKOCZY
  Koncepcja słowa w antropologii Bronisława Malinowskiego i jej znaczenie dla badania kultury
  (promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • mgr Anna GRONOWSKA
  Fabuły rycerskie w „Gesta ducum sive principum Polonorum” Galla Anonima na tle wybranych przykładów piśmiennictwa średniowiecznego (do końca XIII w.)
  (promotor: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz)
 • mgr Igor PIOTROWSKI
  Obieg pieśni codziennych Franciszka Karpińskiego w kulturze polskiej XIX i XX wieku (w świetle dokumentów, śpiewników i literatury pięknej)
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Aleksandra JAKÓBCZYK-GOLA
  Tradycja akatystowa w literaturze i sztuce polskiego średniowiecza
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • mgr Piotr KAJAK
  Kultura popularna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • 2009
 • mgr Sylwia GALANCIAK
  Widz zaangażowany. Telewizyjne strategie budowania relacji medium-odbiorca w stacjach ogólnopolskich po 1989 roku
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)
 • mgr Rigels HALILI
  Oralność i piśmienność. Epika ludowa wśród Albańczyków i Serbów
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • 2008
 • mgr Ilona IŁOWIECKA-TAŃSKA
  „Nowi społecznicy” i ich program: samowiedza działaczy polskich organizacji pozarządowych w latach 1989-2000
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Paulina KWIATKOWSKA
  Ciało w obrazie filmowym. Somatograficzne uwarunkowania konstrukcji postaci kobiecych na przykładzie wybranych filmów przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • mgr Włodzimierz PESSEL
  Antropologia nieczystości. Studium z historii kultury sanitarnej Warszawy w XIX i XX wieku
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • mgr Tomasz WIERZCHOWSKI
  Tendencje klasycystyczne w twórczości literackiej środowisk zakonnych jezuitów i pijarów w czasach saskich
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • 2007
 • mgr Tomasz RAKOWSKI
  Antropolog jako wizytator nędzy. Kultura społeczności zdegradowanych we współczesnej Polsce w świetle wybranych studiów terenowych
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • mgr Justyna KOWALSKA-LEDER
  Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • mgr Monika ILCZUK
  Kultura drobnej szlachty i chłopów na Podlasiu w opiniach mieszkańców regionu
  (promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski)
 • mgr Anna MIKONIS
  Poetycki kinematograf. Nurt artystyczny w kinie litewskim (1953-1997). Na podstawie wybranych dzieł Litewskiego Studia Filmowego oraz „Kinemy”
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)
 • mgr Dominika URBAŃSKA-GALANCIAK
  Świadectwa i style odbioru gier komputerowych na podstawie badań internetowego środowiska graczy portalu GRY-OnLine
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)
 • 2006
 • mgr Zuzanna GRĘBECKA

  Słowo magiczne poddane technologii. Magia ludowa w praktykach współczesnej kultury popularnej na pograniczu polsko-białorusko-litewskim

  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • mgr Paweł MAJEWSKI

  Między zwierzęciem a maszyną. Utopia technologiczna Stanisława Lema

  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • 2005
 • mgr Małgorzata LITWINOWICZ-DROŹDZIEL

  Od wspólnoty plemiennej do wspólnoty wyobrażonej. Mitologizacja historii w dziewiętnastowiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego

  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Justyna JAWORSKA

  Cywilizacja „Przekroju”

  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • mgr Agnieszka KARPOWICZ

  Kolaż. Techniki konstrukcji świata w polskiej prozie współczesnej

  (promotor: prof. dr hab. Bogdan Owczarek)
 • 2004
 • mgr Roman CHYMKOWSKI

  Sposoby i funkcje czytania literatury pięknej przez młodzież studiującą w Warszawie

  (promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski)
 • mgr Edyta JAROSZ-MACKIEWICZ

  Maria Dulęba - działalność aktorska, reżyserska i pedagogiczna

  (promotor: prof. dr hab. Roman Taborski)
 • 2003
 • mgr Joanna STRYJCZYK

  Idee emancypacyjne w „Krytyce” Wilhelma Feldmana

  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Jerzy SZEJA

  Gry fabularne - nowe zjawisko kultury współczesnej

  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska)
 • 2002
 • mgr Marcin WIECZOREK

  Instytucjonalizacja życia literackiego debiutantów końca XX wieku. („Czas Kultury”, „bruLion”, „Nowy Nurt”)

  (promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski)
 • mgr Mateusz KANABRODZKI

  Żywioł materialno-cielesny w utworach Georga Büchnera, Witolda Gombrowicza, Mirona Białoszewskiego, Helmuta Kajzara

  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • mgr Iwona KURZ

  Wybrane wizerunki bohaterów w wyobraźni zbiorowej w kulturze polskiej lat 1955-1969

  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • 2001
 • mgr Marta ZIMNIAK-HAŁAJKO

  Wątki utopijne w światopoglądach „nowych ruchów religijnych” w Polsce w XX wieku

  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • mgr Agata CHAŁUPNIK

  Biologiczny wymiar doświadczenia kobiety w wybranych utworach Gabrieli Zapolskiej i Zofii Nałkowskiej

  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • 2000
 • mgr Marcin NIEMOJEWSKI

  Zwierciadła i drogowskazy. Kulturalne znaczenie litewskich almanachów literackich w latach 1907-1944

  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • 1999
 • mgr Paweł RODAK

  Wizje kultury pokolenia wojennego

  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • mgr Mariusz CZUBAJ

  Wizje kultury miejskiej w piśmiennictwie polskim pierwszej połowy dwudziestego wieku (na wybranych przykładach)

  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • 1998
 • mgr Andriej MOSKWIN

  Recepcja twórczości Stanisława Przybyszewskiego w Rosji do 1917 roku

  (promotor: prof. dr hab. Roman Taborski)
 • mgr Seweryn KUŚMIERCZYK

  Film fabularny jako obraz doświadczenia wewnętrznego

  (promotor: prof. dr hab. Wiesław Juszczak)

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl