Przejdź do głównej treści →

Program studiów dla osób rozpoczynających studia między 2019/2020 a 2023/2024

Wszystkie zajęcia uwzględnione w programie muszą zostać zrealizowane na określonym roku studiów i we wskazanym semestrze. Dotyczy to zajęć kursowych (wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminarium licencjackiego) oraz lektoratów (wraz z egzaminem z języka nowożytnego na poziomie B2). Zajęcia do wyboru z oferty IKP (konwersatoria) oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie spoza kierunku (OGUN) również zostały w programie przypisane do konkretnego semestru, by zapewnić równy rozkład godzin zajęciowych i punktów ECTS w planie rocznym. Zajęcia WF powinny zostać zrealizowane na I i II roku studiów (łącznie trzy semestry, czyli 90 godz.), jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zaliczenie ich do końca III roku studiów.

Brak zaliczenia zajęć z programu studiów dla danego roku i uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS skutkuje albo warunkowym wpisem na kolejny rok, albo koniecznością powtarzania roku, albo skreśleniem ze studiów. Precyzyjne informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by zaliczyć zajęcia, rozliczyć dany rok studiów i ukończyć studia, znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”.

Program studiów jest podstawą do samodzielnego stworzenia planu zajęć na określony rok akademicki, a następnie zarejestrowania się w systemie USOS do wybranych grup zajęciowych. 

Rok I

przedmiot I semestr II semestr
Klasyczne teorie antropologiczne
30 godz., 3 ECTS
30 godz. wykładu,
3 ECTS
Antropologia kultury
60 godz., 10,5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
5,5 ECTS
Warsztat humanisty (technologie informacyjno-komunikacyjne)
30 godz., 2 ECTS
30 godz. ćwiczeń, projekt
2 ECTS
Historia kultury antycznej
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, egzamin
5 ECTS
Historia kultury antycznej
30 godz., 3 ECTS
30 godz. wykładu, test
3 ECTS
Historia kultury polskiej do końca XVIII w. (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2×30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca semestralna
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, egzamin
5 ECTS
Historia kultury polskiej do końca XVIII w.
30 godz., 3 ECTS
30 godz. wykładu
3 ECTS
Logika i semiotyka
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
Lektorat języka nowożytnego
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
Wychowanie fizyczne
60 godz., 0 ECTS
30 godz.
0 ECTS
30 godz.
0 ECTS
Historia filozofii w perspektywie nauk o kulturze
60 godz., 6,5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń. egzamin
3,5 ECTS
Podstawy ochrony własności intelektualnej
4 godz., 0,5 ECTS
4 godz. wykładu
0,5 ECTS
Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 godz., 0,5 ECTS
4 godz. wykładu
0,5 ECTS
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu, test
2 ECTS
Wprowadzenie do wiedzy o filmie
30 godz., 2 ECTS
  30 godz. wykładu, test
2 ECTS
łącznie 60 ECTS, 638 godz. 30 ECTS
308 godz.
1 praca semestralna
30 ECTS
330 godz.
1 praca roczna
4 egzaminy

Rok II

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN) na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.

przedmiot III semestr IV semestr
Antropologia słowa
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
5 ECTS
Antropologia widowisk
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
5 ECTS
Biblia w kulturze
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
Historia kultury polskiej XIX w. (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2×30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca semestralna
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, egzamin
5 ECTS
Historia kultury polskiej XIX w.
30 godz., 3 ECTS
30 godz. wykładu
3 ECTS
Historia kultury obcej (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2×30 godz., 6 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń, egzamin
3 ECTS
Lektorat języka nowożytnego (wybór)
120 godz., 4 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
60 godz. ćwiczeń
2 ECTS
EGZAMIN z języka obcego (wybór) 2 ECTS
Wychowanie fizyczne (wybór)
30 godz., 0 ECTS
30 godz.
0 ECTS
Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów (wybór)
60 godz., 5 ECTS
60 godz. wykładu lub ćwiczeń
5 ECTS
Zajęcia do wyboru (z oferty IKP)
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń/konwersatoriów/wykładów
3 ECTS
Warsztat metodologiczny
30 godz., 2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
Uczestnictwo w kulturze
30 godz., 3 ECTS
UWAGA: w III LUB IV semestrze!
30 godz. ćwiczeń,
3 ECTS
30 godz. ćwiczeń,
3 ECTS
łącznie 60 ECTS, 600 godz. 30 ECTS
330 godz.
1 praca semestralna
30 ECTS
270 godz.
3 prace roczne
4 egzaminy

Rok III

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN) na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.

przedmiot V semestr VI semestr
Warsztat metodologiczny
30 godz., 2 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
Antropologia kultury wizualnej
60 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca roczna. egzamin
5 ECTS
Historia kultury polskiej XX w.
30 godz., 3 ECTS
30 godz. wykładu
3 ECTS
Historia kultury polskiej XX w. (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2×30 godz., 10 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca semestralna
5 ECTS
30 godz. ćwiczeń. egzamin
5 ECTS
Analiza tekstu literackiego
60 godz., 4 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
2 ECTS
Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (wybór)
90 godz., 7 ECTS
90 godz. wykładu lub ćwiczeń
7 ECTS
 –
Zajęcia do wyboru (z oferty IKP)
180 godz., 18 ECTS
90 godz. ćwiczeń/konwersatoriów/wykładów
9 ECTS
90 godz. ćwiczeń/konwersatoriów/wykładów
9 ECTS
Seminarium licencjackie (wybór)
30 godz., 6 ECTS
30 godz. seminarium, praca dyplomowa
6 ECTS

łącznie 60 ECTS, 540 godz.

Łącznie na studiach I stopnia 180 ECTS, 1778 godz.

30 ECTS
300 godz.
1 praca semestralna
30 ECTS
240 godz.
1 praca roczna
2 egzaminy
praca dyplomowa
egzamin dyplomowy

Program do pobrania

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności