Przejdź do głównej treści →

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze trwają dwa lata, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra.

Program studiów magisterskich umożliwia pogłębienie wiedzy z zakresu kultury współczesnej w perspektywie antropologii mediów, socjologii oraz teorii i historii kultury. Osoby studiujące na studiach drugiego stopnia mają istotny wpływ na indywidualny plan studiów i mogą go współtworzyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, ponieważ wiele zajęć wybierają z szerokiej oferty konwersatoriów, warsztatów i seminariów prowadzonych w IKP, a dodatkowo korzystają też z oferty przedmiotów ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN).

Na studiach magisterskich z kulturoznawstwa można również zrealizować program specjalizacji „Kultura wizualna”, skierowanej do osób zainteresowanych badaniami nad wizualnością (visual studies). Na specjalizację obowiązuje dodatkowa rekrutacja.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności