Przejdź do głównej treści →

Stypendia i wsparcie socjalne

Na Uniwersytecie Warszawskim osoby studiujące na studiach pierwszego i drugiego stopnia mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w postaci:

  • stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – szczegółowe informacje dostępne na stronie UW;
  • stypendium specjalnego dla osób z niepełnosprawnościami;
  • stypendium rektora;
  • zapomogi;
  • kredytu studenckiego.

Zasady przyznawania wsparcia określone są w regulaminie świadczeń dla studentek i studentów UW. Informacje dotyczące trybu przyznawania konkretnych świadczeń oraz możliwości skorzystania z ubezpieczenia zdrowotnego, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz podczas wyjazdów zagranicznych dostępne są na stronie UW. Wszystkie wnioski o stypendia socjalne, specjalne i zapomogę należy składać za pośrednictwem systemu USOS po zalogowaniu na indywidualne konto.

Na Wydziale Polonistyki UW stypendiami oraz sprawami socjalnymi zajmuje się koordynatorka ds. stypendialnych mgr Jolanta Przygocka (j.d.przygocka@uw.edu.pl).

Akademiki

Uniwersytet Warszawski oferuje zakwaterowanie w jednym z sześciu Domów Studenta – znajdują się one w różnych częściach Warszawy. Wniosek o przyznanie miejsca w akademiku może złożyć każda osoba studiująca na UW za pośrednictwem systemu USOS po zalogowaniu na indywidualne konto.

Aktualne informacje dotyczące terminów składania wniosków oraz trybu przyznawania miejsc i zasad zakwaterowania w akademiku dostępne są na stronie Biura ds. Pomocy Materialnej.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności