Przejdź do głównej treści →

Przedłużenie sesji

Zajęcia semestralne odbywające się w pierwszym semestrze muszą zostać zaliczone w sesji zimowej lub przed końcem poprawkowej sesji zimowej bieżącego roku akademickiego. Zajęcia całoroczne i oraz semestralne realizowane w drugim semestrze muszą zostać zaliczone w sesji letniej lub przed końcem poprawkowej sesji letniej bieżącego roku akademickiego. Terminy sesji określone są w kalendarzu akademickim dostępnym w zakładce „Studia”.

Osoby, które ze względu na przedłużające się lub nagłe problemy zdrowotne nie mogą przystąpić do zaliczenia zajęć ani w pierwszym terminie, ani w sesji poprawkowej bieżącego semestru, powinny przed zakończeniem sesji poprawkowej (odpowiednio zimowej lub letniej) skontaktować się Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami, skonsultować swoją sytuację i złożyć w systemie USOS podanie o przedłużenie sesji lub dostosowanie warunków zaliczeń i egzaminów do indywidualnych możliwości. Więcej informacji na ten temat w zakładce „Ważne kontakty w sprawach studenckich”. Podania o przedłużenie sesji ze względów zdrowotnych niepoparte opinią BON będą rozpatrywane odmownie.

Osoby, które z ważnych przyczyn losowych nie mogą przystąpić do zaliczenia zajęć ani w pierwszym terminie, ani w sesji poprawkowej bieżącego semestru, powinny przed zakończeniem sesji poprawkowej (odpowiednio zimowej lub letniej) skontaktować się z kierowniczką studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze i sztuki społeczne, by skonsultować swoją sytuację (dane kontaktowe w zakładce „Ważne kontakty w sprawach studenckich”). W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie uzyskanie zgody na przedłużenie sesji, jednak nie dłużej niż do końca marca bieżącego roku akademickiego w przypadku sesji zimowej i do 20 września bieżącego roku akademickiego w przypadku sesji letniej.

Podanie o przedłużenie sesji należy złożyć w systemie USOS po zarejestrowaniu na indywidualne konto, korzystając z wzoru podania „Inne”.

Brak uzyskania zaliczenia zajęć w terminie określonym w decyzji o przedłużeniu sesji skutkuje – w zależności od indywidualnej sytuacji – koniecznością złożenia podania o warunkowy wpis na kolejny rok studiów lub powtarzanie roku albo skreśleniem ze studiów.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności