Przejdź do głównej treści →

Studia doktoranckie

Informacje dla kandydatek i kandydatów na studia doktoranckie w IKP UW

Obecnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim są prowadzone w Szkołach Doktorskich.

Informacje ogólne o rekrutacji i zasadach studiów znaleźć można na stronie Szkół Doktorskich UW, zaś informacje o programie – na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, a w przypadku osób zainteresowanych projektem łączącym różne dyscypliny – na stronie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej.

Informacje dla osób, które rozpoczęły studia najpóźniej w roku akademickim 2018/19:

Instytut Kultury Polskiej prowadzi w ramach studiów doktoranckich Wydziału Polonistyki UW czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie kulturoznawstwa. Podstawowym obowiązkiem każdej doktorantki i każdego doktoranta jest systematyczna praca nad rozprawą i jej obrona w ustalonym terminie, poprzedzona złożeniem odpowiednich egzaminów kończących przewód doktorski. Wszyscy doktoranci i wszystkie doktorantki zostają związani z jednym z pięciu wyodrębnionych w IKP zakładów i czynnie uczestniczą w jego życiu naukowym. Przebieg studiów rejestruje się za pomocą przedstawianych co roku sprawozdań. Doktoranci i doktorantki mogą się rokrocznie ubiegać o stypendia, zwiększenie stypendium oraz stypendium Rektora UW.

Wszystkie informacje dotyczące przebiegu i programu studiów, zasad przyznawania stypendiów oraz kroków prowadzących do obrony doktoratu znajdują się w zakładce Studia doktoranckie na stronie Wydziału Polonistyki UW.

Kierowniczka Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki

dr hab. Anita Lorenc
e-mail: anita.lorenc@uw.edu.pl

Sekretariat Studiów Doktoranckich Wydziału Polonistyki

mgr  Magdalena Pliszka
e-mail: magdalenapliszka@uw.edu.pl

Opiekunka naukowa studiów doktoranckich w IKP UW

dr hab. Małgorzata Litwinowicz
e-mail: m.litwinowicz@uw.edu.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności