Przejdź do głównej treści →

Obsługa systemu USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to system informatyczny służący do zarządzania organizacją studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Dostęp do konta USOS oraz poczty studenckiej w domenie UW (indywidualny adres mailowy w domenie student.uw.edu.pl) jest przyznawany każdej osobie rozpoczynającej studia na UW. Osoby kontynuujące studia na kolejnym kierunku lub na studiach drugiego stopnia na UW zachowują dostęp do konta USOS oraz studencki adres mailowy.

Po przyjęciu na studia – na etapie immatrykulacji – student/studentka otrzymuje hasło dostępu do indywidualnego konta w systemie USOS  i samodzielnie uaktywnia przypisany do konta adres w poczcie studenckiej. Należy pamiętać, że korzystanie z poczty studenckiej jest obowiązkowe zarówno w kontaktach z osobami prowadzącymi zajęcia, jak i we wszystkich sprawach administracyjnych. Na pocztę studencką wysyłane są również na bieżąco ważne informacje dotyczące konkretnych zajęć, terminów rejestracji na zajęcia, podpinania zajęć pod program studiów i rozliczania programu oraz innych kwestii związanych z studiowaniem na UW.

Zachęcamy również do korzystania z aplikacji Mobilny USOS dostępnej w wersji na systemy Android i iOS.

Po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie USOS osoba studiująca może:

 • złożyć wniosek o mLegitymację studencką (więcej informacji na temat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej oraz mLegitymacji znajduje się zakładce „Legitymacja studencka”);
 • złożyć wniosek o przyznanie miejsca w akademiku (więcej informacji na stronie UW)
 • skontaktować się mailowo z osobami prowadzącymi zajęcia oraz grupą zajęciową;
 • znaleźć stronę każdego przedmiotu i zapoznać się z sylabusem (programem zajęć, listą lektur, trybem prowadzenia zajęć oraz warunkami zaliczenia);
 • zarejestrować się w określonych terminach na wszystkie zajęcia obowiązkowe w programie studiów dla konkretnego roku, wybrane zajęcia z listy konwersatoriów oferowanych w IKP, przedmioty ogólnouniwersyteckie (OGUN), zajęcia WF oraz lektoraty i egzamin certyfikacyjny z języka obcego (więcej informacji w zakładce „Rejestracja na zajęcia i podpięcie przedmiotów”);
 • podpiąć wszystkie zajęcia pod etap (rok) i program studiów;
 • uzyskać dostęp do indywidualnego planu zajęć oraz wykazu zrealizowanych zajęć, a dzięki temu kontrolować na bieżąco realizację programu studiów w tzw. elektronicznym indeksie;
 • sprawdzić ocenę z egzaminu lub zaliczenia zajęć wpisaną do protokołu przez osobę prowadzącą;
 • wypełnić ankiety ewaluacyjne zajęć realizowanych w konkretnym semestrze;
 • rozliczyć etap (rok) studiów oraz program studiów pierwszego lub drugiego stopnia przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego;
 • zalogować się do Archiwum Prac Dyplomowych UW i wprowadzić wymagane dane oraz plik z pracą dyplomową;
 • uzyskać informację o stypendiach i wsparciu socjalnym oraz złożyć odpowiedni wniosek (więcej informacji w zakładce „Stypendia i wsparcie socjalne”);
 • złożyć podanie, sprawdzić jego status i uzyskać informację o rozpatrzeniu (więcej informacji w zakładce „Składanie podań – informacje ogólne”;
 • uzyskać informację o naliczonych opłatach i dokonać płatności elektronicznej na indywidualne subkonto (więcej informacji w zakładce „Opłaty”);
 • wziąć udział w wyborach ciał kolegialnych UW.

Więcej praktycznych informacji na temat funkcjonowania systemu USOS oraz innych serwisów internetowych UW można znaleźć w materiale filmowym przygotowanym przez inż. Konrada Koślę z Sekcji Toku Studiów Wydziału Polonistyki UW:

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności