Przejdź do głównej treści →

Ważne kontakty w sprawach studenckich

Osoby studiujące na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Instytucie Kultury Polskiej UW większość spraw studenckich załatwiają za pośrednictwem administracji IKP lub Wydziału Polonistyki UW. Uniwersytet Warszawski zapewnia również studentkom i studentom wsparcie socjalne, stypendialne, prawne i psychologiczne.

Korzystając z listy ważnych kontaktów, można sprawdzić, do kogo należy zwrócić się w konkretnej sprawie studenckiej.

Tok Studiów IKP

mgr Agnieszka Ducka – studia pierwszego stopnia, studia podyplomowe

mgr Magdalena Rymwid-Mickiewicz – studia drugiego stopnia, program MOST

Kontakt:

+48 22 552 45 05

tokstudiow.ikp@uw.edu.pl

Dyżury stacjonarne (pokój 12, II piętro, budynek IKP): od poniedziałku do czwartku, w godz. 10:00–14:00.

Do Toku Studiów należy zwracać się we wszystkich sprawach związanych z realizacją programu studiów na kierunkach kulturoznawstwo – wiedza o kulturze i sztuki społeczne, obsługą systemu USOS, legitymacjami studenckimi oraz zaświadczeniami i podaniami. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących indywidualnej sytuacji warto w pierwszej kolejności skontaktować się mailowo (korzystając z adresu w poczcie studenckiej) z Tokiem Studiów, aby uzyskać dalsze informacje i wskazówki.

Opiekunowie studiów w IKP

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze:

mgr Justyna Szklarczyk: j.szklarczyk@uw.edu.pl

Studia drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze:

mgr Ida Ślęzak: i.slezak@student.uw.edu.pl

Studia drugiego stopnia na kierunku sztuki społeczne:

mgr Karolina Wróbel-Bardzik: k.wrobelbardzik@uw.edu.pl 

Z opiekunkami studiów pierwszego i drugiego stopnia należy kontaktować się w sprawach związanych z podejmowaniem studiów i spotkaniami adaptacyjnymi. Opiekunki pomagają również w przygotowaniu podania o przepisanie przedmiotów zaliczonych na innych kierunkach studiów jako ekwiwalentów przedmiotów z programu studiów w IKP – więcej informacji na ten temat w zakładce „Przepisanie przedmiotów”.

Studentki i studenci MISH realizujący w IKP minimum programowe:

dr Paweł Dobrosielski: p.dobrosielski@uw.edu.pl 

Koordynator ds. mobilności w IKP:

dr Jerzy Stachowicz: js.stachowicz@uw.edu.pl 

Więcej informacji w zakładce „Mobilność – programy wymiany akademickiej”.

Kierowniczka studiów kulturoznawstwo – wiedza o kulturze i sztuki społeczne

dr Paulina Kwiatkowska: pd.kwiatkowska@uw.edu.pl 

Z kierowniczką studiów należy kontaktować się w razie wątpliwości dotyczących interpretacji zapisów Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz w sprawach studenckich wymagających indywidualnego wsparcia lub interwencji.

Kierownik Jednostki Dydaktycznej na Wydziale Polonistyki UW

Dziekan ds. studenckich, dr Łukasz Książyk: lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

Kierownik Jednostki Dydaktycznej podejmuje decyzje w sprawach studenckich oraz rozpatruje podania i odwołania od decyzji administracyjnych. Do KJD należy zwracać się w sprawach związanych z urlopami w czasie studiów oraz indywidualną organizacją studiów.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Na stronie Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami można znaleźć ważne informacje dotyczące zakresu wsparcia oferowanego przez BON.

Zależnie od potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej student/studentka z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą może liczyć na dostosowanie zasad i trybu studiowania do indywidualnych możliwości, m.in. poprzez modyfikację procedur egzaminacyjnych (w tym egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego) i zasad zaliczania przedmiotów (w tym zajęć WF), zwiększenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach, zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS) lub przyznanie urlopu zdrowotnego. Należy jednak pamiętać, że żadne z tych rozwiązań nie zwalnia z realizacji pełnego programu studiów na wybranym kierunku.

Warunkiem uzyskania IOS lub przyznania urlopu zdrowotnego jest złożenie w BON dokumentacji uzasadniającej wprowadzenie rozwiązań wyrównujących szanse. Rodzaj wsparcia dobierany jest indywidualnie w bezpośrednim kontakcie z konsultantem/konsultantką BON w oparciu o wywiad i dokumentację wskazującą na funkcjonalne następstwa sytuacji zdrowotnej związanej z chorobą lub niesprawnością.

Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego zachęcamy do kontaktu z Centrum Pomocy Psychologicznej UW, które oferuje bezpłatne konsultacje.

Kontakt: cpp@psych.uw.edu.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności