Przejdź do głównej treści →

Instytut

Instytut Kultury Polskiej prowadzi badania naukowe i studia w zakresie kulturoznawstwa (wiedzy o kulturze). Studentom II stopnia IKP proponuje ponadto cztery specjalizacje: „Animacja kultury”, „Kultura miejska”, „Kultura wizualna” oraz „Teatr w kulturze”. Kadrę IKP tworzą uznani uczeni zajmujący się antropologią i historią kultury oraz innymi dziedzinami wiedzy o kulturze.

W Instytucie działają obecnie: Zakład Historii Kultury, Zakład Kultury Współczesnej, Zakład Antropologii Słowa, Zakład Filmu i Kultury Wizualnej, Zakład Teatru i Widowisk oraz Pracownia Studiów Miejskich. IKP jest częścią Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności