Przejdź do głównej treści →

O studiach

Studia podyplomowe Pedagogika teatru powstały w 2014 roku jako wspólny projekt Instytutu Kultury Polskiej UW oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego

Dla kogo?

Studia skierowane są do artystek i artystów, nauczycieli i nauczycielek, animatorek i animatorów kultury, którzy chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie potrzebne do:

  • prowadzenia warsztatów teatralnych i innych działań edukacyjnych i animacyjnych;
  • pracy teatralnej z różnymi grupami uczestników w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych i społecznościach lokalnych;
  • inicjowania i prowadzenia grup teatralnych i projektów partycypacyjnych.

Program

Wyjątkowość kształcenia na studiach Pedagogika teatru polega na łączeniu teorii z praktyką. 

Program wypełniają zajęcia poświęcone analizom kultury, warsztaty teatralne oraz zajęcia wprowadzające kontekst psychologiczny i pedagogiczny pracy w grupie:

  • zajęcia poświęcone analizom kultury tworzą: konwersatoria na temat kategorii kultury współczesnej, teorii teatralnych XX wieku, inicjatyw performatywnych podejmującym dialog z otoczeniem społecznym oraz refleksji nad różnymi typami instytucji teatralnych w Polsce;
  • warsztaty stanowią praktyczne zajęcia teatralne, dotyczące pracy z ciałem, mediów w teatrze, reżyserii i pedagogiki teatru. Są one uzupełnione przez warsztaty planowania i realizacji projektu teatralnego z perspektywy audience development oraz zajęcia przybliżające różne formy edukacyjne w sztuce współczesnej;
  • pozostałe zajęcia proponują pedagogiczną i psychologiczną refleksję nad pracą twórczą z różnymi grupami wiekowymi i społecznymi.

Szczegółowy program i prowadzący tutaj.

Studia kończą się realizacją performatywnego projektu, który ma charakter partycypacyjny. Więcej o projekcie dyplomowym tutaj.

O studiach Pedagogika Teatru opowiada absolwent Tomasz Stępniak:

Czas

2 lata, 4 semestry

Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, w soboty w g. 11-18.30, niedziele w g. 9-16.30.

Regulamin

Regulamin studiów podyplomowych dostępny jest tutaj.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności