Przejdź do głównej treści →

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej ikp.uw.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 11 kwietnia 2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11 kwietnia 2022 r.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności