Prace magisterskie

Spis prac magisterskich przygotowanych w Instytucie Kultury Polskiej od roku 2003

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • Holli-Dmochowska Barbara
  Humaniści w Nowych Technologiach
  (prom. dr hab. Marcin Napiórkowski)
 • Jakubowicz-Prokop Zofia
  "W obrębie naszej skóry”: ludzko-nieludzkie powiązania w opowiadaniach zwierzęcych Zofii Nałkowskiej
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Konecka Iwona
  Rozdzielczość chleba jako utopia literacka i projekt społeczny
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW)
 • Krześniak Małgorzata
  Umrzeć z przejedzenia. Dekadencka i umasowiona wizja konsumpcji w filmach Wielkie żarcie i Super Size Me
  (prom. dr hab. Justyna Jaworska)
 • Kulikowska Laura
  Polityczny charakter rave'ów w Polsce w latach 90.
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Łazowski Zachary
  Kulturowy wymiar wyścigu na biegun południowy
  (prom. dr hab. Paweł Majewski)
 • Majewska Karolina
  Od złodzieja do cwaniaka. Mitologizacja przestępczej Warszawy lat międzywojennych
  (prom. dr hab. Justyna Jaworska)
 • Maliszewska Alicja
  Wygląd kobiet w Polsce w latach 1939-1945 i jego przedstawienie we współczesnych filmach i serialach
  (prom. dr hab. Justyna Jaworska)
 • Noskowska Agnieszka
  Fotogenia w twórczości Jima Jarmuscha
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Orowiecka Monika
  Makijaż jako maska. Analiza wybranych makijaży w operze pekińskiej i syczuańskie
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Piasecki Michał
  Kinematografia urządzeń Haruna Farockiego
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Podmokły Karolina
  Cechy współczesnego teatru narracji plastycznej. Na podstawie analizy wybranych przedstawień Międzynarodowego Festiwalu Teatru Formy "Materia Prima"
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Polak Agata
  Dres i klasa. Moda sportowa a renegocjacje pozycji społecznej
  (prom. dr hab. Justyna Jaworska)
 • Kowalczyk Aleksandra
  Doświadczanie muzyki przez bohaterów filmów Tony’ego Gatlifa
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska)
 • Politowska Anna
  Oblicza schizofrenii w filmie. Wyspa tajemnic Martina Scorsese i Piękny umysł Rona Howarda
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Radzimirska Zuzanna
  Surrealizm w modzie we współczesnych przejawach kultury masowej
  (prom. dr hab. Justyna Jaworska)
 • Stoykov Bazyli
  Wizualne reprezentacje strajków robotniczych doby transformacji
  (prom. dr Roman Chymkowski) - dyplom z wyróżnieniem
 • Strynowicz Anna
  „Szerokie niebo nad Okopową”. Antropologia przestrzeni cmentarza żydowskiego na ulicy Okopowej w Warszawie w okresie istnienia getta warszawskiego
  (prom. dr Włodzimierz Pessel)
 • Symela Kacper
  Tożsamość kibicowska. Analiza wywiadów z kibicami Radomiaka Radom i Broni Radom
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Wąsowska Sonia
  Problematyka młodzieńczego dojrzewania w filmach Czechosłowackiej Nowej Fali
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Więckiewicz Agnieszka
  Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze wizualnej XIX i XX wieku
  (prom. dr hab. Iwona Kurz, dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz) - dyplom z wyróżnieniem
 • Augustyniak Monika
  Czarny Protest – antropologiczna analiza zrywu społecznego polskich kobiet
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Biegański Jędrzej
  Pamiątka ślubu. Kultura rejestracji weselnych w Polsce po roku 2000
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Brudło Alicja
  Teatr site-specifc jako narzędzie pracy nad pamięcią i historią. Przykłady realizacji na Ziemiach Zachodnich
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Byrska Olga
  Myśleć i działać. Zaangażowanie intelektualne Simone de Beauvoir i Hanny Arendt
  (prom. dr Justyna Jaworska) – dyplom z wyróżnieniem
 • Czerniawski Tomasz
  Ciało w ruchu – obrazy wojny i obrazy seksu. Performatywne praktyki wizualności lat 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Europie Zachodniej
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Grądziel Agnieszka
  Trening aktora w systemie Konstantina Stanisławskiego i w technice Sanforda Meisnera
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Guba Krzysztof
  Film C. T. Dreyera Męczeństwo Joanny d‘Arc w kontekście teorii filozoficznej Emmanuela Lévinasa ujętej w książce "Całość i nieskończoność"
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Gwardys Michał
  Ewolucja postaci Jamesa Bonda w kontekście przemian geopolitycznych i społeczno-kulturowych na przełomie XX i XXI wieku
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska)
 • Herczyńska Sara
  Stany (nie)normalności. Światy społeczne Drugiej Rzeczpospolitej na łamach „Rocznika Psychiatrycznego” (1923-1939)
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz) - dyplom z wyróżnieniem
 • Jasińska Justyna
  ,,Król coachów” motywuje. Sposoby definiowania rzeczywistości w serii ,,Pytanie do Mateusza”
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz) - dyplom z wyróżnieniem
 • Kędziora Janina
  Temat śmierci w twórczości teatralnej i literackiej dla dzieci w początkach XXI wieku
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Kondas Magdalena
  Dybuk Jewgienija Wachtangowa i studia Habima. O rewolucji, próbach zachowania inscenizacji i miejscu reżysera w radzieckiej historii teatru
  (prom. dr hab. Agata Chałupnik)
 • Koprowicz Agata
  Ustanawianie chłopa polskiego. Dziewiętnastowieczna fotografia atelierowa jako urządzenie nowoczesności w Królestwie Polskim i Galicji
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Kowalczyk Aleksandra
  Doświadczanie muzyki przez bohaterów filmów Tony’ego Gatlifa
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska)
 • Kubiak Zuzanna
  Rozpuszczony teatr. Związki praktyki teatralnej ze współczesnymi teoriami podmiotowości na przykładzie Balladyny Krzysztofa Garbaczewskiego i Marcina Cecki
  (prom. dr hab. Dorota Sajewska)
 • Łepkowski Jerzy
  Transhumanizm – nowa religia?
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Makowczyńska Katarzyna
  Żydowskie doświadczenie ukrywania się i wychodzenia z ukrycia a doświadczenie widza spektaklu The Hideout / Kryjówka w reżyserii Pawła Passiniego
  (prom. dr hab. Agata Chałupnik)
 • Milej Wioletta
  Edukacja teatralna w Polsce: od dwudziestolecia międzywojennego do współczesności. Rekonesans
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Motulewicz-Wolańska Paulina
  Emancypacyjny potencjał burleski. Analiza transgresyjnych i subwersywnych elementów burleski w świetlne popularności neoburleski w Polsce i na świecie
  (prom. dr hab. Agata Chałupnik)
 • Palarska Agnieszka
  Obraz pokolenia polskich milenialsów na przykładzie tekstów Taco Hemingwaya
  (prom. dr hab. Marcin Napiórkowski)
 • Pawlik Anna
  Pisana tożsamość. Emancypacja, awans społeczny i trauma w pamiętnikach konkursowych kobiet wiejskich z 1962 roku
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz)
 • Pelczyńska Weronika
  Choreografia we współczesnym teatrze dramatycznym w Polsce
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Pęszkal Anna
  Cielesność rzeczywista, oniryczna i protetyczna w teatrze Romea Castellucciego
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Pichnicka Patrycja
  Wampir jako wyzwanie wobec ładu społecznego w świetle kultury popularnej po 2002 roku
  (prom. dr hab. Marcin Napiórkowski) – dyplom z wyróżnieniem
 • Piechota Damian
  Karnawał czy rewolucja: dwa oblicza pionierskich czasów norweskiego black metalu
  (prom. dr hab. Marcin Napiórkowski)
 • Pierepioka Marlena
  (Nie)widoczność terroru. Strategie obrazowania przywódców al-Kaidy w dyskursie amerykańskim
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Prygiel Michał
  Przepis na superbohatera. Analiza polskich komiksów superbohaterskich na wybranych przykładach
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz)
 • Radecki Maciej
  "Szczurzy pałac" Bogdana Ruthy jako powieść o wymiarze labiryntowym
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Rawska Hanna
  Rozwój sceny warszawskich galerii niezależnych w drugiej dekadzie XXI wieku (na przykładzie galerii Różnia, Stroboskop, Czyjeś Prace i Pracowni Żelaznej)
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz)
 • Rycombel Marlena
  Kreowanie obrazu kobiet walczących w Powstaniu Warszawskim
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Stecko-Żukowska Agnieszka
  W sieci nadawców-odbiorców. Przemiany statusu nadawcy i odbiorcy reklamy w perspektywie nowych mediów
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Szymański Mateusz
  Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek w społeczności lokalnej w świetle wywiadów pogłębionych z mieszkańcami
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Szymczuk Jakub
  Pamięć społeczna jako narzędzie budowania tożsamości na przykładzie kina polskiego (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Wakulik Anna
  Powitanie Afryki. Strategie wytwarzania wizerunku „Czarnego“ w polskim teatrze
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Zawistowska Maria
  Choreograficzna żywotność Święta wiosny Igora Strawińskiego: od Wacława Niżyńskiego do Katarzyny Kozyry
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Ziółkowska Aleksandra
  Hanoi Jerozolima. Susan Sontag wobec widoku cudzego cierpienia w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Baranova Olena
  Borysławskie Zagłębie Naftowe w XIX wieku. Postęp przemysłowy a przemiany kultury
  (prom. dr Włodzimierz Pessel) - dyplom z wyróżnieniem
 • Błaszczyńska Agnieszka
  Kreowanie obrazu kobiet walczących w Powstaniu Warszawskim
  (prom. dr Zuzanna Grębecka)
 • Borowska Julia
  Wariaci i wojownicy na scenie. Porównanie kultury punk-rockowej i hiphopowej na podstawie tekstów piosenek
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW)
 • Chyłek Marta
  W poszukiwaniu widza wyemancypowanego. O potencjale emancypacyjnym metod Augusto Boala na przykładzie ich zastosowania w Polsce i we Francji
  (prom. dr Agata Chałupnik) - dyplom z wyróżnieniem
 • Golachowska Julia
  Nowe praktyki pamięci na przykładzie kultu „żołnierzy wyklętych”
  (prom. dr hab. Iwona Kurz) - dyplom z wyróżnieniem
 • Górnicki-Olszewski Maciej
  Antropologia śmierci w filmach animowanych "Łagodna" Piotra Dumały i "Apel" Ryszarda Czekały
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Jaroszewicz Paulina
  Problematyka zabawy w filmie dla dzieci- analiza "Magicznego drzewa" w reżyserii Andrzeja Maleszki
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Kardaczyńska Aleksandra
  Co widać w muzeum? O odbiorze sztuki i obecności w muzeach osób z dysfunkcjami wzroku
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Kocon Joanna
  Miasto jako przestrzeń typograficzna na przykładzie Zgorzelca i Görlitz
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW)
 • Koślacz Katarzyna
  "Przepraszamy za drobne problemy techniczne". O sytuacji rzemieślników i pracowników technicznych we współczesnym polskim teatrze
  (prom. dr Agata Chałupnik)
 • Kowalczyk Zuzanna
  Neopiktorializm filmowy. Obrazowość i malarskość współczesnego kina artystycznego
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska) - dyplom z wyróżnieniem
 • Kujawska Zofia
  Antysemityzm bez Żydów. Fantazmat Żyda w dobie „późnej polskości”
  (prom. dr Roman Chymkowski) - dyplom z wyróżnieniem
 • Kurek Jagoda
  Współczesna wiedźma polska. Magia w kontekście kobiecości
  (prom. dr Zuzanna Grębecka) - dyplom z wyróżnieniem
 • Lara Magdalena
  Po polsku o historii. Dyktando jako narzędzie budowania tożsamości narodowej
  (prom. dr hab. Marcin Napiórkowski) - dyplom z wyróżnieniem
 • Litorowicz Michał
  „Mamroczący realizm”. O wybranych cechach zjawiska mumblecore
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Łątkowski Mikołaj
  Jak rozpoznać fanfik, gdy się go czyta? Analiza fanowskich praktyk interpretacyjnych
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW)
 • Majchrzak Piotr
  Facebook w perspektywie antropologii gier i zabaw
  (prom. dr Zuzanna Grębecka)
 • Majczyno Bogumiła
  Eurytmia we współczesnej Polsce – wybrane przykłady
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Mejor Wojciech
  Can Decreix: postwzrost w praktyce. Studium wspólnoty intencjonalnej
  (prom. dr Zuzanna Grębecka) - dyplom z wyróżnieniem
 • Mielczarek Ewa
  Wizualność prozy Orhana Pamuka w perspektywie antropologii literatury
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Mironiuk-Tomaszewska Zofia
  Neony Warszawy: historia i typologia
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Moniak Wioletta
  Uchodźcy mówią. Wykorzystanie metody digital storytelling i cyfrowych opowieści w procesie radzenia sobie z doświadczeniami emigracji
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW)
 • Nowicka Monika
  Tradycja i teoria matriarchatu w kulturze współczesnej
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Pazio Natalia
  Analiza i interpretacja performansów Gety Bratescu i Katalin Ladik w kontekście geopolitycznym i feministycznym
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW)
 • Piłasiewicz Maksymilian
  Bośnia i Hercegowina po wojnie. Wizje bośniackiego społeczeństwa w wybranych filmach Jasmili Zbanić i Danisa Tanovicia
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Prokopowicz Katarzyna
  Strategie przeciwpartyzanckie polskich mediów - obraz konfliktów bliskowschodnich kreowany przez polskie portale informacyjne
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Ryncarz Piotr
  Piłkarz jako ikona współczesnej kultury popularnej na przykładzie Cristiano Ronaldo
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Ryzińska Adrianna
  Nienormatywne orientacje w kinie hollywoodzkim. Analiza na podstawie wybranych przykładów od lat 60. do 90. XX wieku
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Sitarska Agata
  Narodziny idei nowoczesnego wzornictwa w Polsce w kontekście europejskim i amerykańskim
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW)
 • Skarżyńska Julianna
  New Vic Borderlines: charakterystyka modelu pracy ze społecznością lokalną
  (prom. dr hab. Grzegorz Godlewski, prof. UW)
 • Sobolska Magdalena
  Bez obrazu – nieistnienie. O traumatyzującej obawie przed byciem pominiętym przez obraz
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Solińska Dominika
  Polak-katolik ? Religijność Polaków w kontekście procesów desekularyzacyjnych
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Surowiecka Katarzyna
  Nowe funkcje fotografii: instagramowe zdjęcia jako obrazy próżnowania na pokaz
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Szpilka Jan
  Klimatyczne Trobriandy. Antropologia praktyk BDSM
  (prom. dr Roman Chymkowski) - dyplom z wyróżnieniem
 • Szulik Weronika
  „Byłem raz w kinie…” – kino nieme w teorii i praktyce Karola Irzykowskiego
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska)
 • Ślaska Magdalena
  Między ciałem a spojrzeniem. Kreowanie transseksualnych ciał i tożsamości w wybranych filmach przełomu XX i XXI wieku
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska)
 • Ślusareńka Anna
  Nowe perspektywy w grach komputerowych: cywil i uchodźca
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Wróblewski Piotr
  Teoria karnawalizacji Michaiła Bachtina na przykładzie karnawału w Düsseldorfie oraz Przystanku Woodstock
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Zalewska Anna
  Pokaz mody jako manifest społeczno-polityczny. Analiza działalności Vivienne Westwood w latach 2008-2017 w kontekście estetyki punk
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. UW)
 • Ziemka Maria
  Obraz kultury prawnej w popularnych polskich filmach fabularnych lat 90. XX wieku
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska )
 • Becker Karolina
  Cztery ważne zdjęcia - płeć kulturowa a moda wysoka
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Bierzyńska Natalia
  Zostać mormonem. Współczesne ścieżki konwersji
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Carrour Marie
  Maria Antonina jako ikona mody i królowa glamour
  (prom. dr hab. Bogusława Mikołejko)
 • Czubaszek Magdalena
  Pobite Gary Hell. Historia punkowego ekscentryka z Trójmiasta metodą oral history (1975-2015)
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Demianiuk Aleksandra
  Elementy japońskiego teatru nō w filmach Akiry Kurosawy, Kaneto Shindo i Kenjiego Mizoguchiego
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Dmochowska Aneta
  O związkach mody ze sztuką. Analiza wybranych pokazów mody
  (prom. dr Justyna Jaworska) - dyplom z wyróżnieniem
 • Frank Karolina
  Powstanie warszawskie - świadectwa kobiet
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Gersz Aleksandra
  Księżniczki, wojowniczki, feministki? Konstrukcja kobiecości w wybranych filmach Disneya
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Głuchowska Joanna
  Poglądy Luigi Pirandella na sztukę aktorską i ich recepcja w Polsce
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Grabińska Katarzyna
  Problem materialności wyobrażonej i rekonstruowanej w literaturze Holocaustu na przykładach polskich i czeskich. Henryk Grynberg, Bogdan Wojdowski, Jiří Weil i Ladislav Fuks
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. UW)
 • Kłoszewska Hanna
  Współczesna pantomima na przykładzie działalności edukacyjnej i artystycznej Warszawskiego Centrum Pantomimy i Katedry Pantomimy na Akademii Sztuk w Pradze (AMU) w latach 2009-2015
  (prom. dr Agata Chałupnik)
 • Krajewska Katarzyna
  Potencjał performatywny bliźniąt syjamskich i reprezentacje ich występów w utworach Chang and Eng Darina Straussa oraz Ty pierwszy, Max Leeny Parkkinen
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Krzyżanowska Joanna
  "Pan tu nie stał". Gry planszowe inspirowane PRL-em
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Kursa Joanna
  Wczesna twórczość Chantal Akerman jako polemika ze stylem kina zerowego
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Kurzawa Ewa
  Figura klauna i jej znaczenie kulturowe. Wybrane przykłady
  (prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Łuczaj Marcin
  Życie w raju - współczesna Szwecja oczami młodych filmowców
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Łukasiewicz Katarzyna
  Rainbow, czyli życie w lesie. Analiza ruchu Rodziny Tęczy Żywego Światła
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Martyniuk Monika
  Turyści na nieustających wakacjach. Bohaterowie filmów Jima Jarmuscha
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Matuszewska Paulina
  Turystyczne doświadczenie Niesamowitego. O atrakcyjności toradżańskich ceremonii pogrzebowych z perspektywy zachodniego turysty
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Michałowski Bartosz
  Proces rozhermetyzowania kultury hip hop - analiza krytyczna
  (prom. dr Zuzanna Grębecka)
 • Murawska Zuzanna
  Podwórza warszawskich kamienic. Przestrzeń, mieszkańcy, rytm życia dzielnic robotniczych w okresie międzywojennym (Powiśle i Praga)
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. UW)
 • Najda Fryderyk
  Victoria, Rosyjska arka i Timecode: estetyczne, narracyjne oraz percepcyjne właściwości filmów nakręconych w jednym ujęciu
  (prom. dr Paulina Kwiatkowska)
 • Oleszczuk Iwona
  Tagowanie jako performans - pisanie performatyczne w przestrzeni miejskiej
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Organek Mikołaj
  Praktyka posługiwania się ciałem i przedmiotem w rekonstrukcjach historycznych. Wybrane przykłady
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Owczarz Aleksandra
  Polemika z tradycją. Próba nakreślenia portretu młodego pokolenia bohaterów w islandzkich filmach wyprodukowanych po 2000
  (dr Zuzanna Grębecka)
 • Proniewska Monika
  Niezwykłe spotkania zwykłych rzeczy. Przedmiot surrealistyczny w ujęciu antropologii rzeczy, praktyk i teorii sztuki
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Przybylska Urszula
  Google Street View i możliwość innego spojrzenia
  (prom. dr hab. Iwona Kurz)
 • Ptasińska Katarzyna
  Próby przezwyciężania stereotypu niepełnosprawnego we współczesnych polskich działaniach scenicznych i filmowych - na przykładzie spektaklu W przechlapanem Rafała Urbackiego i filmu Chce się żyć Macieja Pieprzycy
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Rosiak Dominika
  Budowanie tożsamości kulturowej. Specyfika dyskursu Pogranicza w oparciu o materiały zawarte w czasopismach "Krasnogruda" i "Borussia" z lat 90
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Ryszawa Monika
  Między teatrem a liturgią. Dramat liturgiczny a "drugie narodziny teatru"
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Safaryjski Adam
  Wizje Polski po II wojnie światowej w ujęciu historii alternatywnych. Konteksty historyczne i kulturowe
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Sierpiński Bartłomiej
  Świadomość literacka Beat Generation a doświadczenie czytelnicze
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Słyk Maria
  Nowe oblicza rzemiosła (na przykładzie współczesnych praktyk stolarskich)
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. UW)
 • Sztyk Wojciech
  Reforma teatru operowego Christopha Willibalda Glucka w świetle teorii śmierci opery
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Szufa Anna
  Wybory życiowe młodych katolików a nauczanie Kościoła katolickiego o wstrzemięźliwości seksualnej przed zawarciem związku małżeńskiego
  (prom. dr Zuzanna Grębecka)
 • Szymaniak Ada
  Analiza i interpretacja filmu Świadectwo urodzenia Stanisława Różewicza
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Szypulska Agnieszka
  Żydowska Warszawa na nowo. Muranów w niefikcjonalnych publikacjach wydanych w latach 2011-2014
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Tomczyk Beata
  Wpływ Polaków bez żydowskich korzeni na kształt pamięci i kultury diaspory
  (prom. dr Zuzanna Grębecka)
 • Umeda Hana
  Teatr kabuki na tle przemian społeczno-obyczajowych w Edo okresu rządów Tokugawów. Próba ujęcia w perspektywie poetyki kulturowej teatru
  (prom. dr Mateusz Kanabrodzki)
 • Wawer Anna
  Heideggerowskie myślenie sztuki jako źródło inspiracji twórczych dla współczesnych architektów. Analiza estetyczna
  (prom. dr hab. Magdalena Borowska)
 • Wilk Sylwia
  Kino kobiet w Polsce - na przykładzie twórczości Doroty Kędzierzawskiej, Małgorzaty Szumowskiej i Joanny Kos-Krauze
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Wiśniewski Emil
  Ciałokształt doświadczenia. Teoria queer i fenomenologia wobec transpłciowego doświadczenia ciała
  (prom. dr hab. Paweł Majewski)
 • Witek Izabela
  Bareja na widelcu. Realia kulinarne PRL i ich karnawalizacja w filmach Stanisława Barei
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Wojciechowska Julia
  Inność w świecie komiksu. Analiza chronotopu w publikacjach wydawnictwa Marvel
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Wojtczak Agata
  Wyznawczy i bluźniercy - o związkach mody i religii
  (prom. dr Justyna Jaworska)
 • Wołk-Łaniewski Wojciech
  Blok czyli kamienica. Wpływ miejsca na pamięć i tożsamość na przykładzie mieszkańców budynku na warszawskim osiedlu Sadyba
  (prom. dr Zuzanna Grębecka)
 • Zatorska Agnieszka
  Stadion Narodowy jako nowy symbol Warszawy, Analiza założeń i stanu obecnego
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Zybrant Robert
  Pomarańczowa Alternatywa. Historia, działalność, znaczenie
  (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. UW)
    • Andruczyk Paulina
     Barter jako narzędzie pracy animatorów kultury na podstawie działalności Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret oraz wybranych ośrodków teatralnych w Polsce (Teatru Remus i Teatru Węgajty)
     (prom. dr Zuzanna Grębecka)
    • Awruk Agata
     Migracje społeczne w Bieszczadach
     (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
    • Banaszak Ada
     "Informacja chce być wolna". Strategie kontroli i taktyki uwalniania informacji w epoce cyfrowej
     (prom. dr Roman Chymkowski)
    • Banaszek Edyta
     Rekolekcje autostopowe „Piękne stopy” jako przykład nowej ewangelizacji
     (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
    • Betlewicz Ewa
     Władysław Hasior – „pieszczoszek” władzy ludowej czy zaangażowany artysta antysystemowy
     (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
    • Bielecka Anna
     Obrazy miasta w filmach Wima Wendersa
     (prom.dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
    • Domagalska Paulina
     “No jak: po co. P nic". Kultura lat 90. w młodej prozie polskiej przełomu XX i XXI wieku
     (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
    • Frydrych Jan
     Chorowanie na łuszczycę i atopowe zapalenie skóry w ujęciu antropologii medycznej
     (prom. dr Roman Chymkowski)
    • Fudala Małgorzata
     Czy czarny może być radosny? Paradoksy praktyk zasłaniania w ubiorze muzułmanek
     (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
    • Glinianowicz Alicja
     Wizerunek kobiety w polskim rapie
     (prom. dr Zuzanna Grębecka)
    • Grześczak Wiktor
     Filozofia kultury Jana Stachniuka
     (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
    • Jaroszuk Anna
     Ludzie – zwierzęta – miasto. Warszawiacy i wybrane gatunki zwierząt w przestrzeni publicznej Warszawy w drugiej połowie XIX wieku i na początku wieku XX
     (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. UW)
    • Jusiak Zofia
     Siostrzane obrazy. O fotografiach hrabiny Castiglione i Lady Hawarden
     (prom. dr Justyna Jaworska) - dyplom z wyróżnieniem
    • Kanna Zuzanna
     Taniec indyjski: między archiwum i repertuarem. Sposób konstruowania postaci kobiecej na przykładzie form odissi i serajkela ćhau
     (prom. dr Agata Chałupnik)
    • Kędra Natalia
     Moda na lata 90. XX wieku jako wyraz zbiorowej nostalgii i czynnik więziotwórczy społeczności internetowych
     (prom. dr Roman Chymkowski)
    • Kmak Aleksander
     Przekroczyć utopię, odzyskać mięso? Pornograficzne strategie wobec ciała w kinie francuskiego brutalizmu na przykładzie Gwałtu
     (prom. dr hab. Iwona Kurz)
    • Koczanowicz Tadeusz
     Dialektyka oświecenia w sztukach dydaktycznych Bertolta Brechta
     (prom. dr Dorota Sajewska)
    • Kosmalska Justyna
     Pozycja i znaczenie kobiet w XX wiecznej ceramice - na przykładzie Niemiec, Japonii, Anglii i Polski
     (prom. dr Zuzanna Grębecka) - dyplom z wyróżnieniem
    • Krawiec Zofia
     Miłosne performensy w polskiej sztuce współczesnej
     (prom. dr Roman Chymkowski)
    • Kurek Aleksandra
     Okiełznać nieobecność - analiza kultu celebrytów
     (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
    • Kwapich Marta
     Nowe horyzonty współczesnego kina. Analiza filmu Gaspara Noégo Wkraczając w pustkę
     (prom. dr hab. Iwona Kurz)
    • Makuch Marta
     Pogrzeb Czesława Miłosza w 2004 roku jako dramat społeczny
     (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
    • Mastyna Marcelina
     Związek Chopina i Norwida na tle emigracji polskiej w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku
     (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. UW)
    • Miller Martyna
     Z Krymu na Krym. Szkic antropologiczny balaklawy
     (prom. dr Roman Chymkowski)
    • Paczkowska Barbara
     Obraz – słowo – miasto. Analiza relacji na wybranych przykładach polskiej sztuki współczesnej (Jadwiga Sawicka, Rafał Bujnowski, Peter Fuss, Wojciech Gilewicz, Ryszard Grzyb, Paweł Susid)
     (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
    • Pakuła Justyna
     Miasteczko Wilanów- studium przypadku
     (prom. dr Roman Chymkowski)
    • Paszkiewicz Aleksandra
     Kino autorskie Jacquesa Tatiego. Analiza i interpretacja filmów Mój wujaszek, Playtime, Trafic
     (prom.dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
    • Rasinski Andrei
     Śmieci i trickster. Autorytarna kultura współczesnej Białorusi
     (prom. dr Zuzanna Grębecka) - dyplom z wyróżnieniem
    • Ratyńska Ewa
     Transplantacja narządów ludzkich jako praktyka biopolityczna
     (prom. dr Roman Chymkowski)
    • Szklarz-Habrowski Amadeusz
     Rekonstrukcja losów najstarszej księgi metrykalnej parafii Wniebowzięcia NMP w Mstowie w perspektywie kulturowej biografii rzeczy
     (prom. dr Roman Chymkowski) - dyplom z wyróżnieniem
    • Szlachcic Małgorzata
     Lalka jako obraz. Analiza i interpretacja spektaklu Iwona, księżniczka Burgunda w reżyserii Mariána Pecko
     (prom. dr hab. Wojciech Michera)
    • Szulejewska Karolina
     Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Przyczynek do analizy niemieckiej pamięci o Holokauście
     (prom. dr hab. Iwona Kurz)
    • Tenenbaum Anna
     Bajki o zagładzie. Analiza książek o Holokauście przeznaczonych dla dzieci
     (prom. dr hab. Iwona Kurz)
    • Tomczuk Karolina
     Architektura Oskara Hansena i architektura Le Corbusiera - dwa przykłady architektury społecznej. Inspiracja czy dług?
     (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. UW)
    • Tran Hai Lan
     Marguerite Duras i Indochiny. Wokół metysażu, kolonializmu i egzotyzmu
     (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
    • Woźniak Katarzyna
     Jamie Oliver a kuchnia polska. Wpływ wydarzeń społeczno-historycznych na współczesne zachowania żywieniowe Polaków w kontekście działań i filozofii brytyjskiego celebryty kulinarnego
     (prom. dr Zuzanna Grębecka) - dyplom z wyróżnieniem
    • Wróbel Karolina
     Zwierzęta w getcie warszawskim. Inna wersja historii
     (prom. dr hab. Paweł Rodak, prof. UW)
 
 • Birkholc Robert
  Analiza i interpretacja filmu "Strategia pająka" Bernardo Bertolucciego
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Boraczewska Anna
  Na styku kultur. Postmodernistyczne i realistyczno-magiczne aspekty twórczości Harukiego Murakamiego
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz) - dyplom z wyróżnieniem
 • Brola Karolina
  Przemiany warszawskiego Powiśla. Zmiany w przestrzeni i społeczności – przyczyny, kierunki, tendencje
  (prom. dr Marcin Niemojewski)
 • Brylska Aleksandra
  Reprezentacje ataków atomowych na Hiroszimę i Nagasaki oraz przedstawienia bomby atomowej w Polsce w latach 1945–1990
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Brzezińska Emilia
  Obraz człowieka w filmach Doroty Kędzierzawskiej
  (prom.dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Chodyna Małgorzata
  Przedstawienie Příběh ??? člověka teatru Buchty a loutky. Przypadek rozmontowania ideologii komunizmu przez czeski teatr lalkowy
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Ciesielska Ida
  Renovatio Christi. Intronizacja Chrystusa na Króla Polski według ks. Piotra Natanka
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Czarnowska Natalia
  Propaganda i rozrywka w filmie radzieckim: analiza wybranych komedii Grigorija Aleksandrowa
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Długosz Adriana
  Wróżby cygańskie. Analiza wierzeń i praktyk ludowych
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Drozda Ewa
  Od „urbanistycznej rany w obliczu miasta” do „najważniejszego symbolu getta” – most nad ulicą Chłodną we wspomnieniach, fotografii oraz jego współczesne upamiętnienia
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Frączyk Bartłomiej
  Filozofia i mistyka indyjska w życiu i twórczości Józefa Świtkowskiego
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Gaibulina Karina
  Adolf Januszkiewicz. 24 lata zesłania na Syberii: pomiędzy „cywilizacją” a „światem półdzikim”
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Gołąb Marcin
  Place zabaw: źródła, ewolucja, działanie
  (prom. dr hab. Paweł Rodak) - dyplom z wyróżnieniem
 • Grochowina Marta
  Murale w Polsce. Sztuka publiczna, street art czy animacja kultury? Próba typologii zjawiska
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Jaguszewska Gabriela
  Między wierszem a performancem. Analiza i interpretacja poezji Niki Turbiny w kontekście biograficznym i społecznym
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Jarosławski Mateusz
  Wizerunek medialny gwiazdy filmowej na przykładzie Grace Kelly, Brigitte Bardot i Nicole Kidman
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Jusińska Aleksandra
  Little Monsters jako nowa forma fanostwa. Wywyższenie artysty za pomocą wywyższenia fana
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Kalinowska Zofia
  Techniki literackiego konstruowania retoryki nieobecności na przykładzie twórczości Georgesa Pereca
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Kołak Miriam
  Droga ku wyjątkowości. Obraz wicca tradycyjnego w Polsce
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Kordus Anna
  Polscy sneakerheadzi
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Krokowska Dominika
  Doświadczenia poza ciałem w kulturze
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Kukowska Klara
  Dialektyka elementarza. Spory wokół literatury dla dzieci i młodzieży jako narzędzia kształtowania postaw etycznych
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Lipska Aneta
  Podróż Amelii. Struktury mityczno-inicjacyjne w filmie Amelia Jeana-Pierre’a Jeuneta
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Łukowski Jakub
  Funk w PRL
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Madej Irena
  Wspólna (?) Sprawa. Projekty Pawła Althamera realizowane z mieszkańcami Bródna
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Maślankiewicz Natalia
  Warszawa XXI wieku w obiektywie fotograficznym
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Melon Jarosław
  Recepcja kina radzieckiego i rosyjskiego podczas przemian ustrojowych w Polsce w latach 1985–2000

  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Omelaniuk Monika
  Antropologia jedzenia w filmie fabularnym
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Piętowska Małgorzata
  Życie z chorobą nowotworową. Przełamywanie tabu
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Razuwajew Sylwia
  Dansingi, fajfy i jazzbandy. Polski jazz w kontekście życia kulturalnego Warszawy w latach 1918–1954
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Rykier Anna
  Językowy wymiar twórczości Zbigniewa Warpechowskiego: słowo/tekst/performance
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Sieniawska Daria
  Kino moralnego niepokoju – próba opisu zjawiska
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Siutsova Alena
  Kino opowiadane. Historia i teoria
  (prom dr hab. Wojciech Michera)
 • Sterczyńska Agnieszka
  Gaga – nowy rodzaj tańca?
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik) - dyplom z wyróżnieniem
 • Szczeniowski Ignacy
  Język jako działanie. O performatywnym użyciu słowa w tekstach kultury zen
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Szymczak Mateusz
  „Postaci” z „Placu Zbawiciela”. Wokół polityczności dzieła sztuki
  (prom dr hab. Wojciech Michera)
 • Śmigiel Martyna
  „Mapa jest bardziej interesująca od terytorium”. O Google Street View i jego fotograficznych przetworzeniach
  (prom dr hab. Wojciech Michera)
 • Wielechowska Ewa
  Architektura w służbie pamięci na przykładzie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Historii Holokaustu w Jerozolimie i Żydowskiego Muzeum w Berlinie
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Wielocha Karolina
  Muzyczna mapa centrum Warszawy: próba analizy melosfery współczesnego miasta
  (prom. dr hab. Agnieszka Karpowicz)
 • Wilińska Aleksandra
  Współczesne muzea narracyjne. Analiza przestrzeni muzealnej na przykładzie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Fryderyka Chopina
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Wójcicki Błażej
  Marketing szeptany w księgarniach internetowych na przykładzie e-recenzji napisanych przez klientów
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Zdzieborska Justyna
  Wychowanie religijne w harcerstwie wczoraj i dziś. Studium społeczno-kulturowe
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko) - dyplom z wyróżnieniem
 • Adamska Katarzyna
  Uzdrowisko jako metafora. Przykład Otwocka w latach 1880-1939
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Banaszkiewicz Paulina
  Sacrum w przestrzeni miejskiej. Kapliczki, figury, krzyże przydrożne oraz podwórzowe warszawskiej Pragi Północ
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Bernaś Krzysztof
  Andrzej Żuławski- reżyser metafizyczny. Analiza i interpretacja źródeł filozoficznych
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Czyżowska Małgorzata
  Postać kobiety w filmach Larsa von Triera
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Derenda Monika
  Adaptacja jako interpretacja. Na przykładzie filmu Roberta Altmana i opowiadań Raymonda Carvera pt. Na skróty
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Derwińska Justyna
  Dyskurs naukowy w badaniach zjawisk mediumicznych na przykładzie Materialisations-Phänomene dr. Alberta von Schrenck-Notzinga
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Dragon Agnieszka
  Muranowskie aktywistki, nauczycielki, poetki. O kobietach żydowskich przedwojennej Warszawy
  (prom. dr Jacek Leociak)
 • Dunajska Ewelina
  Potwór w ludzkiej skórze
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Filiks Tomasz
  Obraz jako narzędzie walki. Malarska próba Pabla Picassa opisania doświadczenia bombardowania
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Gajda Aleksandra
  Opowiadanie obrazem. Analiza i interpretacja filmów Lecha Majewskiego
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Grzeszczak Katarzyna
  Fotocodzienność. Próba analizy fenomenu aplikacji Instagram
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Grzybowska Maria
  Miejsca nieobecne a projekcja przestrzeni. Narratywny charakter Placu Piłsudskiego w Warszawie
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Imielska Małgorzata
  Tatuaż jako nowa forma sztuki we współczesnej kulturze
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Iwańczyk Karolina
  Nawiedzone galerie – o Niesamowitym, przestrzeni i sztuce
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Jakóbczyk Adrianna
  Wizerunek Niemca w wybranych utworach polskiej literatury powojennej. Przykłady, przemiany, problemy
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Jalowski Filip
  Labirynty pamięci. Kino autorskie Apichatponga Weerasethakula
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Kępa Alicja
  Artysta wobec władzy. Przypadek Moliera i Bułhakowa
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Klimkiewicz Judyta
  Hansa Bellmera psychoanalityczna narracja o ciele lalki
  (prom dr hab. Wojciech Michera)
 • Kołucka Zuzanna
  Nowa chińska narracja narodowa a obraz cudzoziemców w „Pokazie drwali” i „Pokazie kowbojów”
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Konca Michał
  Analiza i interpretacja filmu Okno na podwórze Alfreda Hitchcocka
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Kostulska Marta
  Podróż jako narzędzie kreowania tożsamości współczesnych, polskich backpackerów
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Kozek Bartłomiej
  Przestrzenie emocji. Oblicza kapitalizmu w Lalce Bolesława Prusa
  (prom. dr Małgorzata Litwinowicz-Droździel) Dyplom z wyróżnieniem
 • Kozłowski Jacek
  Koniec końców. Serialowość jako medium
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Krysiak Magdalena
  Między artystą a przedsiębiorcą. Analiza dyskursu przemysłów kreatywnych w Polsce
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Leśny Agnieszka
  „Dom wciąż kiwających się podłóg”– przestrzeń, czas i ceremoniał w „Szkole pod Żaglami”
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Lisowski Ariel
  Polska – ZSRR: stawka większa niż sport. Analiza wybranych artykułów z Trybuny Ludu i Przeglądu Sportowego w latach 1953-1982
  (prom. dr Roman Chymkowski) Dyplom z wyróżnieniem
 • Mazur Magdalena
  Dlaczego pomagali? Motywacje ludzi zaangażowanych w zorganizowaną pomoc dla Żydów ukrywających się w Warszawie (na podstawie źródeł autobiograficznych i dokumentów)
  (prom. dr Jacek Leociak)
 • Mileszczyk Małgorzata
  Narzeczona dla boga. Ofiary z ludzi w jukatańskich cenotes
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Miłoszewska Anna
  Kryzys męskości? Wpływ ewolucji kobiecych ról społecznych na tożsamość mężczyzny
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Parfianowicz Jerzy
  Śmierć alpinisty. Próba zarysu problematyki
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Pasek vel Paszkowski Gaweł
  Gra widzialnego i słyszalnego. O relacjach między warstwą wizualną i audialną w konstrukcji narracyjnej filmu Rysopisu Jerzego Skolimowskiego (1964)
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Pawłowska Monika
  Izabela Czajka-Stachowicz w trzech odsłonach: jako postać literacka, przyjaciółka artystów i bohaterka sfabularyzowanych autobiografii
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Pietrzak Katarzyna
  Relacje wywołane a Zagłada – wybrane motywy w świadectwach dziecięcych
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Pietrzyk Monika
  Obraz dziecka w filmach Akihiko Shioty i Lukasa Moodyssona
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Piotrowska Katarzyna
  Wschodnio i zachodnio europejscy Żydzi w przedwojennym Berlinie. Bracia czy obcy?
  (prom. dr Anna Molisak)
 • Pustoła Katarzyna
  Impreza dubstepowa a doświadczenie „znikania"
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Rachubińska Klaudia
  Kobiece ciało i męska medycyna. Sposoby konstruowania różnicy płciowej w wybranych filmach Davida Cronenberga
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Radomski Marcin
  Bohater dziecięcy w polskim kinie autorskim po 1989 roku
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Sawicka Agnieszka
  „Kobiece kręgi” – odpowiedź na wyzwania współczesnego społeczeństwa
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Sęczek Urszula
  Idea osiedla społecznego we współczesnym kontekście kulturowym
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Siedlecka Urszula
  Problematyka inicjacyjna w filmach Doroty Kędzierzawskiej
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Skarżyńska Olga
  Islam, kobieta, wspólnota. Analiza narracji polskich konwertytek
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Skowera Maciej
  Baśń i baśniowość w kulturze popularnej początku XXI w. Moda – trend – postmodernizm
  (prom. dr hab.Grzegorz Leszczyński, prof.UW) Dyplom z wyróżnieniem
 • Sowińska Martyna
  „Sztuka uniku. Banksy'ego zabiegi wizualne i/lub wizerunkowe”
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Spodaryk Mikołaj
  Powieść a doświadczenie medium. Tekst, hipertekst i metafory lekturowe na przykładzie powieści hipertekstowej Popołudnie pewna historia Michaela Joyce'a
  (prom. dr Agnieszka Karpowicz)
 • Staga Dagmara
  Miasto wielokrotnego użytku. Typologia i analiza oddolnej ikonosfery Warszawy
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Staroszczyk Magdalena
  „Dziadowskie” kino Juliana Józefa Antoniszczaka (Antonisza)
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Starzyński Mikołaj
  Nowy Ateizm — analiza krytyczna wybranych prac Richarda Dawkinsa, Daniela Dennetta, Sama Harrisa i Christophera Hitchensa
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko) Dyplom z wyróżnieniem
 • Stróżek Magdalena
  Karnawał i muzyka. Analiza i interpretacja filmu Amadeusz Milosa Formana
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Strzałkowska Marta
  Samoświadomość narracyjna późnych filmów Jean-Pierre'a Melville'a
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Sutkowska Agata
  Fani i ich praktyki jako symptom przemian społeczności w dobie sieci internetowej Web 2.0
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Symela Alicja
  Lalka jako symulacja cielesności
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Szumlas Katarzyna
  Dekonstrukcja antropocentryzmu w twórczości Helmuta Kajzara
  (prom. dr Mateusz Kanabrodzki)
 • Śramska Julia
  „Codzienność nękana przez epifanie”. Metafora w filmach „Powrót” i „Wygnanie” Andrieja Zwiagincewa
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Świąder Sebastian
  Współczesne praktyki miejskie. Między spontanicznością a sztuką. Przykład warszawski
  (prom. dr Mateusz Kanabrodzki)
 • Świerkocka Ida
  „Czy to prawda, że w SPATiF-ie...?”. Warszawski SPATiF w literaturze i wspomnieniach
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Urszulak Judyta
  Twórczość Tytusa Czyżewskiego w świetle systemowych koncepcji sztuki
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Waniek Laura
  Filmy drogi Wima Wendersa
  (prom. dr hab. Wojciech Michera)
 • Warzecha Judyta
  Niemcy, wilniucy, Żydzi. W poszukiwaniu tożsamości Gdańska po 1945 roku
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Wasiak Aleksandra
  „Jestem ofiarą mody!”. Wizerunek „fashion victim” i jego rola w popkulturze
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Waszkiewicz Katarzyna
  Piknik w kulturze polskiej
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Waś Zuzanna
  Mityzacja rzeczywistości w Dwunastu stacjach Tomasza Różyckiego oraz Opowieściach galicyjskich i Dukli Andrzeja Stasiuka. Próba porównania
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Wielgo Monika
  Kultura second-handu w Polsce. Zmiany statusu marki odzieżowej
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Więckowski Grzegorz
  Narodziny przestrzeni teatralnej z ducha Stanisława Wyspiańskiego
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Witkowska Halszka
  Euro 2012 w Polsce. Polacy uczestnikami masowej imprezy międzynarodowej
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Wyrzykiewicz Michalina
  Warszawskie teatry prywatne na początku XXI wieku. Rekonesans
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Zajkowska Monika
  Przejawy audyzmu wobec osób głuchych. Krytyczna analiza dyskursu
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Zalewska Anna
  Androgyniczność w Realizmie Socjalistycznym
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Żukowska Katarzyna
  Kobiece spojrzenie. Analiza i interpretacja filmu Fortepian w reżyserii Jane Campion
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Bannach-Kadziałko Kamila
  Działalność teatralna osób z niepełnosprawnością intelektualną – sztuka czy terapia?
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Bikont Maria
  Dotrzeć do sedna pieśni. Proces przyswajania pieśni wiejskich w środowisku miejskim
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Blumenfeld Maria
  Banksy – między sytuacjonistami a pop-artem
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Bogusławska Julia
  Państwo a obywatel. Dokumenty tożsamości w Polsce w latach 1918–1955
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Chmielewska Magdalena
  Mistycyzm w malarstwie symbolistów europejskich XIX wieku
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Chustecka Małgorzata
  Animowane kino autorskie Piotra Dumały. Analiza i interpretacja filmów: Łagodna, Franz Kafka, Zbrodnia i kara
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Czułowski Maciej
  Relikty kultury szlacheckiej w budownictwie mieszkaniowym Warszawy XIX i XX wieku
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Danecka Paulina
  Archetypy kobiecości w wybranych dramatach Tadeusza Różewicza
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Deberny Katarzyna
  Analiza i interpretacja filmu Instytut Benjamenta w reżyserii Stephena i Timothy'ego Quay
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Dmochowska Ewa
  Serwis społecznościowy Facebook jako narzędzie organizacji i integracji zwolenników ruchu anty- ACTA
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Dobiasz Maja
  Antropozoficzna cywilizacja uzdrowienia. Mit, utopia, rzeczywistość
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko) dyplom z wyróżnieniem
 • Dzubińska-Kopka Hanna
  Herstory: socjalistyczny projekt nowej kobiety a kołobrzeskie Pionierki w latach 1950 – 1957
  (prom. dr hab. Paweł Rodak)
 • Gebel Monika
  Fotoamator ubojowiony. Odgórne próby animacji ruchu fotoamatorskiego w latach 1953-1957 na łamach miesięcznika „Fotografia”
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Grabowska Magda
  Etnografia Osiedla za Żelazną Bramą w Warszawie
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Hrapkowicz Błażej
  Autorzy wobec konwencji. Tradycja filmu noir w ujęciu braci Coen
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Jacniacka Joanna
  Filmowe biografie malarzy
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Jakubaszek Jakub
  W stronę kulturowej historii gazety w XIX wieku. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego doby popowstaniowej
  (promotor dr hab. Paweł Rodak) dyplom z wyróżnieniem
 • Jędrzejowski Piotr
  Leopold Buczkowski. Ewolucja twórczości na przykładzie czterech pierwszych utworów
  (prom. prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Kawecka Karolina
  Dyskurs medialnych interpretacji katastrofy smoleńskiej
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Klimiuk Gabriela
  Flâneur w kinematografii współczesnej. Wybrane problemy
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Klimkowski Sławomir
  Tożsamość w światach wirtualnych: przypadek Second Life
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Kozik Ewa
  Muzyka współczesna - między dźwiękiem a widowiskiem (rozważania wokół muzyki klasycznej)
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Kraszewski Szymon
  Blaxploitation jako kino zależne. Bunt w ramach systemu
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Krawczak Anna
  Od piżma do blamanżu. Ilustracja przemian językowych, kulinarnych i obyczajowych w dziewiętnastowiecznych książkach kucharskich
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Łuczywo Julia
  Ogródki działkowe w kontekście przemiany ustrojowej
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Machałowska Marta
  Italia Jarosława Iwaszkiewicza
  (prom. prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Maślak Magdalena
  Wystawa żydowska w Państwowym Muzeum KL Auschwitz-Birkenau 1946–1989
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Michalak Malina
  Ogrody, ogródki, skrzynki, doniczki, bukiety... Motyw zieleni w relacjach z getta warszawskiego
  (prom. dr Jacek Leociak)
 • Napiórkowska Hanna
  Ideał sięgnął bruku? Muzyka poważna w kulturze popularnej na przykładzie Roku Chopinowskiego
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Neubart Anna
  Niewinna czy perwersyjna. Próba określenia wyobrażeń związanych z postrzeganiem gejsz w kręgu kultury zachodniej na podstawie wybranych źródeł literackich
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Nowak Anna
  Patriarchat i patriotyzm.O funkcji ojcowskiej w procesach identyfikacji
  (prom. prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Ostaszewska-Cichocka Maria
  Sztuka miejsca na przykładzie praktyki artystycznej Pawła Althamera
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Ośko Magdalena
  Teatralna camera obscura. Medium fotografii w teatrze Krystiana Lupy na przykładzie spektakli Persona. Marilyn i Persona. Ciało Simone
  (prom. dr Dorota Sajewska)
 • Pamuła Natalia
  „To nie jest smutna historia”. O mówieniu o Zagładzie
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Pietruszczak Barbara
  Kreowanie wyobrażeń społecznych na przykładzie seriali Czterdziestolatek oraz Czterdziestolatek 20 lat później
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Piotrowska Emilia
  Metamorfozy przestrzeni w getcie warszawskim
  (prom. dr Jacek Leociak)
 • Proniewska Patrycja
  Types et Costumes de la Pologne. Album Izydora Kopernickiego jako kolekcja fotografii etnograficznej
  (prom. dr Iwona Kurz)
 • Przybyłowicz Łukasz
  Kino drogi. Analiza i interpretacja filmów Swobodny jeździec oraz Thelma i Louise
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Rogalska Marta
  Fanfiction a globalna kultura internetu. Przypadek Harry'ego Pottera
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Robaczewska Marta
  Przemiany identyfikacji kulturowej i religijnej w rodzinach mieszanych Karaimów warszawskich
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Sakra Jadwiga
  Centrum Nauki Kopernik jako nowoczesna instytucja kultury
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Schiller Natalia
  Motyw plaasroman we współczesnej białej prozie południowoafrykańskiej jako narzędzie krytyki kolonializmu
  (prom. dr Roman Chymkowski) dyplom z wyróżnieniem
 • Schmidtke Piotr
  Moce i ograniczenia twórcze słowa w literaturze fantastycznej na przykładzie twórczości Terry'ego Pratchetta
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Skłodowska Ewelina
  Pisarstwo amalgamatyczne – sposób na przepracowanie traumy? Na podstawie Drogi przez Flandrię Claude'a Simona i Czarnego potoku Leopolda Buczkowskiego
  (prom. prof. dr hab. Zofia Mitosek)
 • Skowroński Robert
  Filmowe portrety muzyków rockowych
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Skwarcz Monika
  Analiza muzyki Zygmunta Koniecznego w filmach Jana Jakuba Kolskiego
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Sławiec Szymon
  „Twórczyn” Stanisława Szukalskiego. Zarys biografii artystycznej
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Sokołowski Jan
  Mohort na Kresach Internetu. Dyskurs kresowy w realizacjach internetowych
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Stańczak Katarzyna
  O (re)konstruowaniu postaw i pamięci na przykładzie architektury Warszawy
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Staszewska Katarzyna
  Narodziny ruchu kobiecego w Ugandzie. Rozmowy z liderkami ruchu kobiecego na temat mobilizacji,sukcesów i wyzwań w walce o prawa kobiet i równość płci
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Szczęsny Robert
  Parafia w przebudowie. Wpływ budowy kościoła parafialnego na życie społeczne parafii i relacje między jej mieszkańcami
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Szycko Paulina
  Szczątki postludobójcze i ich status kulturowy
  (prom. dr Jacek Leociak)
 • Tompolska Ewa
  Kino autorskie Tony'ego Gatlifa
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Twardowska Berenika
  Przestrzenie zabaw dziecięcych: powojenne ruiny Warszawy i ursynowski plac budowy
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Urbańska Karolina
  „Studencka kampania V-Day Uniwersytet Warszawski przeciw przemocy wobec kobiet i dziewczyn” jako nowy ruch społeczny
  (prom. dr Roman Chymkowski)
 • Wąsikowska Agnieszka
  Praca aktora nad sobą w twórczym procesie w teatrze Krystiana Lupy. Katastrofa − (z)noszenie −podróż
  (prom. prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Węglewicz Ewa
  Ścieżka duchowego oświecenia Józefa Augustyna Świtkowskiego
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Węglewicz Wiktoria
  Realista w oparach okultyzmu. Świat nadzmysłowy w życiu i twórczości Władysława Stanisława Reymonta
  (prom. prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Witkowska Wioletta
  Edukacja teatralna w teatrach warszawskich
  (prom. prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Włodarek Beata
  Poszukiwanie współczesnych wzorców kreatywności jako praktyka interpretacji zjawisk kultury
  (prom. prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Wrzosek Magdalena
  Hominem quaero. Analiza i interpretacja Trzech Kolorów Krzysztofa Kieślowskiego
  (prom. dr hab. Seweryn Kuśmierczyk)
 • Woźniak Marta
  A ziemia się jeszcze ruszała… Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Cerkwisku i w Szczeglacinie
  (prom. dr Jacek Leociak)
 • Zeńczewska Julia
  Zbiorowa pieszczota, czyli o kulturowej roli zdrobnień
  (prom. prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Żydek Szymon
  Muzeum – narzędzie kulturowej zmiany. Wybrane aspekty muzealnictwa w kontekście nowożytnym
  (prom. prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Abramowicz Aleksandra
  Słowo - obraz - teatr. Próba analizy „Rozmyślań dominikańskich”: wybrane problemy
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Adamiak Karolina
  Doświadczenie śmierci w filmach Małgorzaty Szumowskiej A czego tu się bać? oraz 33 sceny z życia
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Andrysiak Joanna
  Reprezentacja cierpienia w sztuce monumentalnej. O paryskich i warszawskich pomnikach ofiar Holocaustu
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Barańska Zofia
  Analiza ścieżki dźwiękowej filmu Na wylot Grzegorza Królikiewicza (1972)
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Bączkowski Wojciech
  Kiedy obrazy chcą być słowami. Analiza multimodalnych procesów semiotycznych w reklamie Sony Ericsson
  (promotor: dr hab. Wojciech Michera)
 • Bednarz Agnieszka
  Zjawisko karaoke i problem tożsamości w kulturze popularnej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Binda Katarzyna
  Warszawa- instrukcja obsługi. Analiza najnowszych przewodników turystycznych po stolicy
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Bluj Agat
  Kajety Józefa Czapskiego. Studium dziennika malarza
  (promotor: dr Paweł Rodak)
 • Błachnio Katarzyna
  Dekameron - Giovanni Boccaccio i Pier Paolo Pasolini: zderzenie dwóch osobowości i dwóch typów kultury
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Boruc Weronika
  Opowieść rodzinna jako performance
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Bryndza-Stabro Agnieszka
  Życie listami pisane. Rozpad świata w listach i notatkach dziennikowych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
  (promotor: dr Paweł Rodak)
 • Bukowiecki Łukasz
  Czas przeszły zatrzymany. Muzeum na wolnym powietrzu jako narzędzie budowania wspólnoty i forum eskapistycznych tęsknot
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Burski Franciszek
  Poza granicami idei piastowskiej. O „Srebrnych orłach” i „Robotnikach wezwanych o jedenastej” Teodora Parnickiego
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Burszta Jędrzej
  Autostop w perspektywie antropologicznej. Przemiany form mobilności
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Ciastoń Barbara
  Porno żarcie. Przyczynek do badań nad gastropornografią
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Ciećwierska Dagmara
  „Warszawskie mieszkanie” w kinie okresu PRL. Syndrom niedonowoczesności
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Ciesielska Zuzanna
  Pustynia w mieście. Studium Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich
  (promotorka: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Cieślińska-Dziekiewicz Róża
  Scena egzorcyzmu w III części "Dziadów"Adama Mickiewicza w świetle nauki Kościoła katolickiego oraz praktyki reżyserskiej (na przykładzie inscenizacji Konrada Swinarskiego)
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Dąbkowska Magdalena
  Inspiracje schulzowskie w teatrze polskim przełomu XX i XXI wieku
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Demidowicz Joanna
  Peryferyjny kompleks Zachodu w PRL na podstawie wybranych tekstów literackich
  (promotorka: prof. dr hab.Małgorzata Szpakowska )
 • Dudzińska Katarzyna
  Dialektyka tego, co publiczne, i tego, co prywatne, w trzech teoriach teatru: Diderota, Brechta i Pollescha
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Gawliczek Jagoda
  Egalitaryzacja mody w obliczu nowych technologii
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Gilewska-Kubkowska Laura
  Histeryczka - kleptomanka - „kobieta wyzwolona”. Kobiece praktyki subwersywne w dziewiętnastym wieku
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Gonczar Emilia
  Artysta naiwny i jego malarstwo - granice formalne i czasowe (Nikifor Drowniak i Séraphine Louis)
  (promotor: dr Paweł Rodak/prof. Michel Maslowski, dyplom polsko-francuski)
 • Hekselman Marta
  Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności
  (promotor: dr hab. Jacek Leociak)
 • Hynek Ewelina
  Marian Grużewski - twórca kontrowersyjny
  (promotor: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Jackl Klara
  Bitwy na słowa. Źródła, cechy i funkcje bitew freestyle'owych
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Jurek Marta
  Niezaleczona trauma i bolesna postpamięć: analiza stosunku dzisiejszych Polaków i Francuzów do Holocaustu
  (promotor: dr Paweł Rodak/prof. Agnieszka Grudzińska, dyplom polsko-francuski)
 • Kasińska Anna
  Sade - reaktywacja. Przejawy filozofii sadycznego libertynizmu w kinie hollywoodzkim lat 80. XX wieku
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Kosieradzka Katarzyna
  Poszukiwanie tożsamości w działaniu z kamerą na przykładzie wybranych filmów eksperymentalnych i prac wideo
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Krynicka Katarzyna
  Gmina żydowska w Dzierżoniowie. Historia i rozwój
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Kubin Anna
  Droga do (nie)świadomości: analiza pamięci w Walcu z Baszirem
  (promotorka: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Kurbiel Justyna
  Street art - postmodernistyczne pogranicze sztuki i kontrkultury
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Lusińska Kinga
  Dokumentując przyszłość. Konstelacja Chrisa Markera
  (promotor: dr hab. Wojciech Michera)
 • Łobożewicz Ada
  Inspiracje i tradycje hermetyzmu w kulturze staropolskiej. Wybór zagadnień
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs) - dyplom z wyróżnieniem
 • Małecka Matylda
  Uwikłana w relacje. Dziennik Anny Kowalskiej jako piśmienna konstrukcja tożsamości lesbijki
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Michalak Agata
  Slasher movie a Ameryka lat 60., 70. i 90
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Michałowski Kacper
  Czas i przestrzeń w filmach drogi
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Mliczewska Weronika
  Analiza pojęcia przestrzeni i czasu na przykładzie wioski Chimban w zachodnich górach Gwatemali
  (promotor: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Mojska Zuzanna
  Karnawalizacja żałoby narodowej - analiza warszawskich manifestacji patriotycznych poprzedzających powstanie styczniowe
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Molenda Monika
  Happening jako narzędzie pokojowego protestu. Na przykładzie Pomarańczowej Alternatywy
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Nowak Małgorzata
  Współczesna „lolita” w opinii publicznej - obraz Samanthy Gailey w polskiej prasie po aresztowaniu Romana Polańskiego we wrześniu 2009 roku
  (promotorka: prof. dr hab.Małgorzata Szpakowska)
 • Nowakowska Małgorzata
  Ruch Om Gurudeva Janglidasa Maharaja w Polsce
  (promotorka: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Odnous Julia
  Dziewiętnastowieczna fotografia teatralna na przykładzie portretów aktorek Warszawskich Teatrów Rządowych
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Olejniczak Alicja
  Wizja teatru - wizja kultury. Publicystyka miesięcznika „Teatr” w latach 1990-1996
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Olszewska Monika
  Re-wizje? Sposoby konstruowania kobiecości w wybranych feministycznych filmach pornograficznych
  (promotor: dr hab. Wojciech Michera)
 • Oracka Joanna
  Ciało i tożsamość w reklamie męskiej bielizny (kultura amerykańska od drugiej połowy XX wieku)
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Pawlak Natalia
  Społeczne i kulturowe oblicza ulicy Próżnej
  (promotor: dr hab. Jacek Leociak)
 • Peltz-Orlińska Maria
  Hybrydyzacja praktyk medialnych na przykładzie portalu Gazeta.pl
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Peszkowska Alicja
  „Bo zupa była za słona”. Przemiany obyczajowe lat dziewięćdziesiątych z perspektywy kampanii społecznej „Powstrzymać przemoc domową”
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Petrović Tomislav
  Kino autorskie Emira Kusturicy
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Piętowski Tomasz
  Sieć 2.0.Antropologiczna analiza YouTube jako bazy danych i jako społeczności
  (promotorka: dr Iwona Kurz)
 • Proba Monika
  Obraz-teatr. Teatr i teatralność w filmach Jeana-Luca Godarda
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz/ prof. Michel Maslowski: dyplom polsko-francuski) - dyplom z wyróżnieniem
 • Prus Anna
  Kreatywność językowa w schizofrenii
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Radzikowska Helena
  „Nowoczesna głowa na gotyckim ciele” - metamorfozy motywu lalki w kulturze pooświeceniowej Europy
  (promotor: dr Mateusz Kanabrodzki)
 • Rybus Agata
  „Meni Boh dał takyj talent.” Między jednostkowym a społecznym - dyskurs autoprezentacyjny bojkowskiego cieśli
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Sadecka Katarzyna
  Fantastyka w filmach okresu PRL-u
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Sawina-Konobrodzka Alina
  Katyń w życiu i twórczości Ferdynanda Goetla i Józefa Mackiewicza
  (promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki)
 • Schollenberger Justyna
  Problem komunikacji ze zwierzętami w świetle współczesnych teorii humanistycznych i posthumanistycznych
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs) dyplom z wyróżnieniem
 • Skowronek Ada
  Trickster - bohater kulturowy. Na przykładach tekstów współczesnej kultury popularnej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Sławiec Urszula
  Rodzinna fotografia chłopska. Antropologiczne spojrzenie na chłopską fotografię polską i francuską od końca XIX wieku do lat 30. XX wieku
  (promotor: dr Iwona Kurz/ dr hab.Wojciech Fałkowski, prof. UW, dyplom polsko-francuski)
 • Stanisławska Katarzyna
  Matka Polka kobietą sukcesu? Wzory kobiecości wśród warszawskich katoliczek
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Suchocka Joanna
  Reklama społeczna w telewizji : specyfika, funkcje, sposoby oddziaływania
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Śmigiel Karolina
  Problem niereferencjalności obrazu w filmie fabularnym
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Świdziński Jacek
  Blizny pamięci. Konstrukcje narracji wizualnej w komiksie
  (promotor: dr hab. Wojciech Michera)
 • Ude Diana
  Przemiana postaci i społeczeństwa w filmie. V jak vendetta James'a McTeigue'a
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Wętczak Paweł
  Młodzi, modni, nielubiani: obraz (sub)kultury hipsterów w prasie polskiej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Zaręba Emilia
  „Jesteśmy na wczasach”. Obraz instruktora kulturalno-oświatowego w kulturze PRL
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Zborowska Agata
  Nowe zjawiska w modzie po 1990 roku. Technologia, dekonstrukcja, ekologia i sztuka
  (promotor: dr hab. Anna Sieradzka, prof. UW)
 • Zielińska Barbara
  Autokreacja kobiety w tańcu na podstawie przeprowadzonych ankiet oraz prasy kobiecej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Żakowska Marta
  Globalny ruch partyzantki ogrodniczej i jego warszawska mutacja
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Ludmila Asipienka
  Społeczne waloryzacje przestrzeni: Berlin i Mińsk
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Benesz Zuzanna
  Święto oficjalne i święto nieoficjalne - ikonosfera i audiosfera pochodu pierwszomajowego i prywatki w pierwszych dekadach Polski Ludowej
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski) dyplom z wyróżnieniem
 • Brach Małgorzata
  Głębia ostrości - wykorzystanie fotografii w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau
  (promotor: dr Jacek Leociak)
 • Franczak Mateusz
  Inspiracje z kręgu teorii psychologicznych dwudziestego wieku w twórczości Michała Choromańskiego
  (promotor: prof. dr. hab. Marek Prejs)
 • Godziejewska Aleksandra
  Rekonstruowanie domu w sytuacji wykluczenia. Próba antropologicznego opisu przestrzeni obozów dla uchodźców
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Gontarek Karolina
  Język inscenizacji operowych Krzysztofa Warlikowskiego. Analiza Ifigenii na Taurydzie Glucka, Afery Makropulosa Janačka, Parsifala Wagnera i Króla Rogera Szymanowskiego
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz/ prof. Michel Maslowski: dyplom polsko-francuski)
 • Górska Katarzyna
  Współtwórca widz. Próba analizy wybranych modeli aktywności współczesnej publiczności teatralnej
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Grochowska Malwina
  Projekty obrazów i idei. Funkcja scenariusza w kinie autorskim: analiza na przykładzie Los Muertos Lisandro Alonso, Ukrytego Michaela Hanekego i Muszelki i pastora Antonina Artaud
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Hoszowska Marianna
  Wojenne (auto)biografie „niearyjskich” chrześcijan. Próba analizy
  (promotor: dr Jacek Leociak)
 • Jeziorski Tomasz
  Przeciw rutynie realizmu. Praktyka sceniczna The Wooster Group w kontekście estetyki nowych mediów
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Jęksa Agnieszka
  Społeczna tożsamość osób żydowskiego pochodzenia po Marcu 1968 roku (na przykładzie emigracji do Francji)
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski/dr Agnieszka Grudzińska, dyplom polsko-francuski)
 • Kaczor Tomasz
  Adam Karaś. Fotograf krakowski
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Kałczyńska Katarzyna
  „Zwrócić dziecku serce ojca”. Inicjatywa Tato. Net jako forma upowszechniania ojcostwa zaangażowanego
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Knittel Zofia
  Joseph Pilates - twórca metody ćwiczeń i reformator życia
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Koprowicz Marta
  Muzyka Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego w polskich filmach z lat 60
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Kubkowski Piotr
  Polski obyczaj honorowy a nowoczesność. Rekonesans
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Kułakowska Katarzyna
  Miasto płci. Dyskurs miłosny Marii Peszek
  (promotor: dr Mateusz Kanabrodzki)
 • Kurek Olga
  „Jestem również istotą ludzką, a przede wszystkim chrześcijanką i uczuciową kobietą.” O IX wiecznych dziennikach młodych Polek (na przykładzie dzienników Narcyzy Żmichowskiej, Marii z Drozdowskich Przyłęckiej i Marii z Arczyńskich Wardyńskiej)
  (promotor: dr Paweł Rodak)
 • Lekiewicz Ina
  Tygodnie mody - studium terenowe, próba analizy
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Łojas Joanna
  „A ja ich łapię za słowa?” Praktyki miejskie jako doświadczenie językowe w twórczości Mirona Białoszewskiego (na wybranych przykładach)
  (promotor: dr Paweł Rodak)
 • Malinowska Anna
  Pamięć o Zagładzie w wybranych dziełach polskiej sztuki współczesnej
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Matynia Agnieszka
  Teatr pańszczyźniany w Imperium Rosyjskim od połowy XVIII do połowy XIX wieku
  (promotor: dr Mateusz Kanabrodzki) dyplom z wyróżnieniem
 • Mielcarz Marcin
  Niewidzialne. Typologia „pęknięć” rzeczywistości w twórczości Paula Austera
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Mioduszewska Katarzyna
  Kultura środowiskowa kelnerów w Polsce. Próba zarysu
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Murzynowska Dorota
  „Dziwne dziecko”. Pippi Pończoszanka w polskich dyskursach kulturowych
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Niewęgłowska Anna
  Pochody pierwszomajowe w Warszawie w latach 1949-1989
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Piątkowska Agnieszka
  Współczesne społeczne obrazy pracy zawodowej na przykładzie analizy blogów oraz listów czytelników do „Wysokich Obcasów”
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Repucha Adam
  Słuchacz, który pragnie obrazu. Miłość Echo jako metafora kinowej audiowizualności
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Rostropowicz Agnieszka
  Przełamywanie schematów percepcyjnych w amerykańskim kinie czarnym lat 40. i 50.
  (promotor: dr Seweryn Kusmierczyk)
 • Rzecznik Michał
  Komiks jako przestrzeń znacząca
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Salamończyk Agnieszka
  Na ścieżce popędu - studium relacji podmiotu i obiektu pragnienia w trylogii filmowej Wonga Kar-Waia. Perspektywa psychoanalityczna
  (promotor: dr Wojciech Michera)
 • Sarzyński Igor
  Operator jako współtwórca dzieła filmowego
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Semeniuk Olga
  Gadżet - święta rzecz pospolita
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Słoń Joanna
  Językowy obraz świata rynku pracy
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Smolarow Łukasz
  Paryż, Warszawa, Sarajewo - miasto zasłonięte, miasto odsłonięte. Próba interpretacji miejskiego „punktu widokowego”
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Stolarska Dorota
  Dansing jako instytucja kultury towarzyskiej w międzywojennej Warszawie
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Sulej Karolina
  Moda w getcie warszawskim - praktyka i metafora
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Szkodzińska Dorota
  Idealna pani domu według polskiej prasy kobiecej (1973-2005)
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • Szymczak Agnieszka
  Dziennik Racheli Auerbach - materialność, praktyka piśmienna, tekst
  (promotor: dr Jacek Leociak)
 • Szymański Michał
  Spór Zbigniewa Herberta z Czesławem Miłoszem: postawy,recepcja,interpretacja
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Szypulski Paweł
  Z perspektywy świadków. Zagłada Żydów w dokumentach osobistych i sekwencjach fotograficznych jej nieżydowskich obserwatorów
  (promotor: dr Jacek Leociak)
 • Turek Joanna
  Praktyka sytuacjonistów wobec pojęcia granicy jako narzędzia krytyki społecznej i artystycznej
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Umiński Krzysztof
  Nostalgia i obrachunek. Obraz ostatniej dekady PRL w polskim filmie fabularnym 2005-2010
  (promotor: dr Iwona Kurz) dyplom z wyróżnieniem
 • Warda Joanna
  Pomiędzy percepcją, kreacją i odwzorowaniem. Obraz getta warszawskiego na fotografiach Willy Georga i Heinricha Joesta
  (promotor: dr Jacek Leociak)
 • Warnawin Marta
  Polaków wygląd własny. Moda a polityka w latach 1948-1953
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Zając Agnieszka
  O mówieniu do dziecka. Fonosfera i logosfera dzieciństwa
  (promotor: prof. dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Zielińska Agnieszka
  Praktykowanie wewnętrznej wolności. Recepcja jogi w kulturze polskiej w kontekście pracy Jerzego Grotowskiego
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz) dyplom z wyróżnieniem
 • Bogucki Marcin
  Mit ładu postkolonialnego, równości rasowej i płciowej w inscenizacjach operowych Petera Sellarsa
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Dulińska Kinga
  Między byciem pisarką a żoną pisarza - życie duchowe Anny Iwaszkiewiczowej
  (promotor: dr Paweł Rodak)
 • Fieducik Anna
  Szkoły uwodzenia jako zjawisko współczesnej kultury społecznej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Gancarz Elżbieta
  Ciało medialne w filmach Pedro Almodovara
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Gill Justyna
  Materialność Zagłady. Biografie rzeczy z getta warszawskiego
  (promotor: dr Jacek Leociak)
 • Gliński Mikołaj
  Gry językowe Kąpieli w Lucca Leopolda Buczkowskiego
  (promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Grądzka Natalia
  Swojskość - obcość - nowoczesność. Wystawy światowe w oczach Polaków i Francuzów
  (promotorzy: dr Iwona Kurz/ prof. Michel Maslowski: dyplom polsko-francuski)
 • Juczkowicz Jadwiga
  Farma v Jeskyni - teatr zarażony antropologią
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Kazimierczak Andrzej
  Roda de capoeira - funkcje społeczne i kulturowe
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Kielar Paula
  Śmierć w Sieci. Antropologiczne interpretacje cmentarzy internetowych
  (promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Knap Łukasz
  Nikt nie płacze. Wizje cielesności i problemy gatunku w melodramacie filmowym małej stabilizacji
  (promotor: dr Iwona Kurz) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Konieczyńska Anna
  Szpital jako heterotopia. Próba analizy i interpretacji seriali medycznych
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Kosewski Rafał
  Ciało naznaczone Zagładą. Obrazy cielesności obozowej w filmie fabularnym, na podstawie wybranych przykładów
  (promotor: dr Jacek Leociak)
 • Kubecka Magdalena
  Obraz obyczajów młodzieży polskiej w „Po prostu” 1953-1956
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska)
 • Kuczbajska Zuzanna
  Ślub i wesele w wielkim mieście. Przemiany zwyczajów i tradycji we współczesnych ślubach i weselach
  (promotor: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Kutnik Edyta
  Animacja kultury poprzez teatr na przykładzie działalności Nordisk Teaterlaboratorium Odin Teatret oraz wybranych polskich ośrodków animacji kultury
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Leszczyński Marcin
  Literatura kresu. Model prozy Leopolda Buczkowskiego
  (promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Łopuszyński Maciej
  Kabaret Olgi Lipińskiej - próba analizy i interpretacji
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Łyskawa Juliusz
  Autoliterackość w prozie Stanisława Dygata
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Majewska Anna
  Opętanie przez Boga. Od szaleństwa do świętości na podstawie wybranych spektakli Teatru Wierszalin
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Masłowska Ewelina
  „Gazeta Ilustrowana” - niemieckie pismo polskojęzyczne dla polskich jeńców w Trzeciej Rzeszy
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Mier-Jędrzejowicz Izabella
  Bolesław Piasecki jako przywódca Obozu Narodowo-Radykalnego
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Meyza Izabela
  W poszukiwaniu prawdy o proroku Eliaszu Klimowiczu z Grzybowszczyzny. Świadectwo tekstów z Archiwum Tadeusza Słobodzianka
  (promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Mętrak Natalia
  Historię wam opowiem, o której śpiewali dawni Bretonowie... Próba interpretacji Opowieści Marii z Francji
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Ners Agata
  Instytut Polski w Paryżu w kontekście przemian historycznych i politycznych
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel: dyplom polsko-francuski)
 • Niebudek Paulina
  Kulturotwórcza rola inteligencji łowickiej na przełomie XIX i XX wieku
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Nowicka Urszula
  Czarno-biały teatr. Monochromatyczne projekty scenograficzne Leszka Mądzika
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Ocioszyńska Joanna
  Zamach terrorystyczny jako widowisko. Społeczne postrzeganie zjawiska w Polsce
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Osadzińska Aleksandra
  Od Ojca do Matki. Nieobecność ojców w dramacie polskim przełomu XIX i XX wieku (na wybranych przykładach)
  (promotor: dr hab. Grzegorz Godlewski)
 • Pajączkowska Agnieszka
  Obraz odebrany, obraz odzyskany - fotografia przed, podczas i po Zagładzie na przykładzie zdjęć identyfikacyjnych i portretowych
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Parfianowicz Weronika
  Obraz Praskiej Wiosny w literaturze czeskiej. Wybrane przykłady
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Pietrzyk Agata
  „Skansen” jako figura myślenia o kulturze tradycyjnej i wspólnocie narodowej
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Przeździecka Agata
  Rola kostiumu w wybranych filmach Jana Jakuba Kolskiego
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Rosińska Karolina
  Recepcja malarstwa Hieronima Boscha w kulturze współczesnej na przykładzie dzieł Salvadora Dalego
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs)
 • Rot Ewa
  Sielanka staropolska wobec tradycji kultury oralnej
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Rudkowska Justyna
  Berlin - zwierciadło duszy. Analiza filmu Wima Wendersa Niebo nad Berlinem
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Sosnowska Agnieszka
  Autoinscenizacja w sztuce wideo: Vito Acconci, Joan Jonas, Bruce Nauman, Ulrike Rosenbach
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Sroka Joanna
  Wpływ tradycyjnej estetyki na współczesne filmy japońskie
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Stańczyk Xawery
  Zatracić się w gnijącym świecie. Punk jako styl i doświadczenie
  (promotor: dr Iwona Kurz) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Stasiuk Monika
  Szestowowska koncepcja filozofii a schizofrenia
  (promotor: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Strączek Ignacy
  Semantyka przestrzeni miejskiej kształtowanej przez handel uliczny (na przykładzie Pragi Południe)
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Strzałkowska Katarzyna
  Odkrycie twórczości umysłowo chorych dla sztuki w Niemczech lat dwudziestych
  (promotor: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Subko Marta
  Muzycy uliczni. Próba opisu i analizy zjawiska na przykładzie grajków ulicznych w Warszawie
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Szczepaniak Stanisław
  Mój drogi pistolecie - rola i znaczenie broni w amerykańskiej kulturze
  (promotor: dr Iwona Kurz)
 • Szkop Rafał
  Fenomen „Tańca z gwiazdami”
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Tomczak Anna
  Analiza i interpretacja filmu „Caravaggio” Dereka Jarmana
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Ulejczyk Magdalena
  Portrety współczesnych kobiet w polskim filmie fabularnym na przełomie lat 50. i 60.
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk)
 • Waćkowski Szymon
  Przemiany reżyserii operowej na przykładzie wybranych inscenizacji Salome Richarda Straussa
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik)
 • Wiejak Anna
  Pielgrzym w drodze. Charakterystyka procesu pielgrzymowania na przykładzie Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej na Jasną Górę
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Wiktorowska Aleksandra
  Ryszard Kapuściński jako antropolog
  (promotor: dr Paweł Rodak)
 • Wyszomirska Anna
  Neony warszawskie w przestrzeni miejskiej-między obrazem, znakiem i tekstem
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Zakrzewski Witold
  Etos krzemieniecki. Idee, postawy i ścieżki życiowe absolwentów Liceum Krzemienieckiego
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Zawadzka Maria
  Wirtualni Żydzi powstający z pustki na Próżnej. Analiza mechanizmów odtwarzania żydowskiego świata w perspektywie „Warszawy Singera” i Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Zawanowska Joanna
  Warszawa jako doświadczenie egzotyczne. Analiza miejskiej turystyki eksploracyjnej na przykładzie Warszawskiej Turystyki Ekstremalnej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Zdrojewska-Żywiecka Anna
  Towarzystwo Teozoficzne jako przestrzeń publicznej aktywności kobiet
  (promotor: prof. dr hab. Anna Mikołejko)
 • Drotkiewicz Agnieszka
  Don Juan a narracja tożsamościowa mężczyzn
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Golonko Katarzyna
  Ekspozycje rzeczywistości alternatywnej w seansie szamanistycznym i filmowym
  (promotor: prof. dr hab. Anna Mikołejko) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Gregorowicz Justyna
  Rola komunikacji telefonicznej w życiu społeczności żydowskiej w okupowanej Warszawie
  (promotor: dr Jacek Leociak) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Karolczyk Agata
  Wampir - mroczny sobowtór. Lęki społeczne na przykładzie teatralnych i filmowych ujęć motywu
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Kawecka Marta
  Koloryt świata przedstawionego w filmie czarno-białym i barwnym na przykładzie Obywatela Kane'a Orsona Wellesa i Wesela Andrzeja Wajdy
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Laskowska Michalina
  Sacrum w kulturze chłopskiej w obliczu przemian cywilizacyjnych na przykładzie twórczości Wiesława Myśliwskiego
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Lubartowska Marta
  Motyw labiryntu w serialu Twin Peaks
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Luft Filip
  Dalsze ciągi : Miejsce po getcie warszawskim jako miejsce pamięci
  (promotor: dr Jacek Leociak).
 • Lutostańska Marta
  Sztuka z osobowością, osobliwa, osobna. Analiza i interpretacja polskich filmów fabularnych o malarzach-amatorach na przykładzie Mojego Nikifora i Angelusa
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Ładzińska Katarzyna
  Kino autorskie Wong Kar-waia
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Łubieński Stanisław
  Przywódca chłopski i anarchista. Legenda historyczna na przykładzie życiorysu Nestora Machny
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel).
 • Mencwel Jan
  Fotografie aktów upokorzeń. Próba interpretacji amatorskich zdjęć autorstwa żołnierzy niemieckich jako świadectwa Holokaustu
  (promotor: dr Jacek Leociak).
 • Michałek Marzena
  Tabu egzystencjalne w zwierciadle literatury dla dzieci wydanej w Polsce po 2000 roku
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Michałowska Antonina
  Balet rosyjski jako widowisko imperialne
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Mróz Sylwia
  „Jedyne takie muzeum”. Analiza krytyczna ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Niedek Agnieszka
  Poradnictwo kulinarne jako świadectwo społeczne i historyczne na przykładzie źródeł z lat 1981-2008
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Nieśpiałowska Sonia
  Kino autorskie Mai Deren
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Obiała Hanna
  „Przeszłość Przyszłości”. Przemiany w kolekcjonerstwie polskim na przełomie XVIII i XIX wieku
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Pogorzelska (Nowiczenko) Olga
  „Miejsce urodzenia” - utwór artystyczny czy pigułka na traumatyczne przeżycie? Antropologiczna i estetyczna analiza filmu
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel).
 • Pszczołowska Katarzyna
  Brzemię bumerangu. Aborygeńska sztuka miejska wobec tradycji i współczesności
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Puciłowska Marta
  Pojęcie pokolenia w kontekście historii i definicji hiszpańskiego Pokolenia 27
  (promotor: prof. dr hab. Urszula Aszyk-Bangs).
 • Sierbińska Agata
  Konstrukcje pamięci. Boltanski, Perec, Sebald
  (promotor: dr Wojciech Michera).
 • Sosnowski Jacek
  Modele funkcjonowania postaci publicznej w kulturze popularnej - wybrane przykłady
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Stańczuk Aleksandra
  Szata informacyjna w getcie warszawskim. Na podstawie wybranych źródeł fotograficznych i dzienników
  (promotor: dr Jacek Leociak).
 • Staśkiewicz Anna
  Świat kultury oczami dziecka. Funkcja krytyczna literatury dla dzieci na przykładzie „Serii Niefortunnych Zdarzeń” Lemony Snicketa
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Statkiewicz Katarzyna
  „Let's Make a Meta-movie”. Metalepsy i inne gry narracyjne w dyptyku filmowym Być jak John Malkovich i Adaptacja Spike'a Jonza i Charliego Kaufmana
  (promotor: dr Wojciech Michera).
 • Adela Kobelska (Szkudlarek) (MISH)
  Co ludzie robią z nagrodą literacką - przypadek Nike. Nagroda Nike w opiniach organizatorów, jurorów, wydawców i czytelników (1997-2005)
  (promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski).
 • Wachowska-Nowak Mirosława
  Prasowe spory o pornografię
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Woźnicka Joanna
  Obscena w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Wróbel Olga
  Labirynt w powieści XX wieku (Konwicki, Butor, Broch)
  (promotor: prof. dr hab. Marek Prejs).
 • Wrzeszczyńska Anna
  Ognisko Teatralne Machulskich na tle innych form edukacji teatralnej
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Zaremba Łukasz
  Życie i śmierć obrazów. O osobliwościach kilku antropologicznych teorii
  (promotor: dr Wojciech Michera) - dyplom z wyróżnieniem.
 • Zubowicz Małgorzata
  Scenografia poza teatrem. O fenomenie Praskiego Quadriennale - Międzynarodowej Wystawy Scenografii i Architektury Teatralnej
  (promotor: prof. dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Bartoszewska Małgorzata
  Idea Europy Środkowej w działalności Krzysztofa Czyżewskiego i Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Biedak-Żurek Justyna
  Animacja lalki jako szczególny przypadek ożywienia materii w filmach Jana Švankmajera
  (promotor: dr Patrycjusz Pająk).
 • Boni Katarzyna
  Komedia romantyczna wobec współczesnych wzorców miłości
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Boratyn Katarzyna
  Obraz miasta w wybranych inscenizacjach Jerzego Grzegorzewskiego i filmach Grzegorza Królikiewicza
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Czarniecka Marianna
  „Do łaskawego Czytelnika”. Przedmowy autorskie do powieści w perspektywie komunikacji literackiej
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Dejnarowicz Borys
  Analiza i interpretacja filmu Timecode Mike'a Figgisa
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Gadomska Marta
  Obraz starości w polskich telenowelach
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Gąsiorowska Małgorzata
  Wizerunek kobiet bojowniczek we współczesnych przekazach medialnych
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Gębska Karolina
  Wymiana teatralna między Polską a Izraelem w latach 1948-2007
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Godlewska Katarzyna
  Wpływ „Życia Świadomego” na popularną prasę kobiecą lat trzydziestych dwudziestego wieku
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Góral Michał
  O pojęciu wolności w myśli Stanisława Ignacego Witkiewicza
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Grabowska Anna
  Bohaterowie stadionów. Różne modele idola piłkarskiego: Pele, Maradona, Beckham
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Grygiel Błażej
  Idea Nowego Człowieka w polskim ruchu spirytystycznym przełomu XIX i XX wieku
  (promotor: dr hab. Anna Mikołejko, prof. UW).
 • Jaźwińska Anna
  Kult maryjny w Łapach. Analiza antropologiczna
  (promotor: dr hab. Anna Mikołejko, prof. UW).
 • Karcz Agnieszka
  Rytualne funkcje masek w kulturach afrykańskich
  (promotor: dr hab. Anna Mikołejko, prof. UW).
 • Kociszewski Maciej
  Teatr amatorski jako narzędzie profilaktyki społecznej na przykładzie teatru Scena 07
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Krawczyk Karolina
  Parada Schumana - widowisko i przekaz
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Kroczak Karolina
  Fizyczny teatr tańca - modele realizacji
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Krowiranda Krzysztofa
  Oralność tekstu sylwicznego. Sylwa staropolska jako dokument transgresji (na przykładzie Vorago rerum. Torba śmiechu. A każdy pies z innej wsi... Karola Żery)
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Krzemińska Kinga
  Reprezentacje Holokaustu w kulturze masowej jako bajka z happy-endem
  (promotor: dr Jacek Leociak).
 • Lissowski Kamil
  Małgorzata Musierowicz i jej miejsce w literackim atlasie Polski
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Malinowska Grażyna
  Rękopis znaleziony w Kampinosie. Dziennik w chorobie psychicznej: studium przypadku
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Mogilnicka Krystyna
  Ivan Vyskočil - pábitel i praktyk „działania dialogowego”
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Muszyńska Agata
  „Koniecznie napisz znów do mnie...” Prywatne listy wysłane z getta warszawskiego na „aryjską stronę”
  (promotor: dr hab Barbara Engelking-Boni ).
 • Myrcha Agnieszka
  Obraz miasta w filmie „Warszawa” Dariusza Gajewskiego
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Orliński Mateusz
  Współczesny akt prawny i obraz świata w nim zawarty
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Osińska Anna
  Przemiany plakatu filmowego. Zarys historyczny
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Osmólski Marcin
  „Jesteś w ukrytej komorze!” Formy i funkcje dowcipów o obozach koncentracyjnych
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Pieńkowska Olga
  Warszawa po obydwu stronach kamery filmowej w dwudziestoleciu międzywojennym
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Pietroń Agata
  Fotomontaż jako sposób opisu Zagłady. Analiza albumów fotograficznych z łódzkiego getta
  (promotor: dr Jacek Leociak).
 • Pietruczuk Katarzyna
  Analiza narratologiczna scen pojawienia się ducha w tragedii greckiej
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska).
 • Piotrowska Barbara (z d. Łączyńska)
  Dziecko w fotografii Jocka Sturgesa i Sally Mann
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Piwowarska Dorota
  Kategorie przestrzeni, materii, lalki i ciała w teatrze Józefa Szajny. Perspektywa antropologiczna
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Plińska Weronika
  Przemytnicy - studium terenowe
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Reikh Vasili
  Urodziny. Analiza i interpretacja filmu Gra Davida Finchera
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Reksnis Dorota
  Od pełni do pustki. Konstrukcje postaci w Bernhardowskich inscenizacjach Krystiana Lupy
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Sadoch Magdalena
  Polski dowcip polityczny w ostatnim dziesięcioleciu peerelu ( 1979-1989)
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Sawicka Joanna
  Symboliczne wyznaczniki tożsamości kulturowej Karaimów w Polsce
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Sielicka Julia
  Filmowy świat Jana Jakuba Kolskiego
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Sikora Agata
  Od konwencji do ekspresji. Narodziny tożsamości nowoczesnej w świetle praktyki epistolograficznej na przykładzie listów Juliusza Słowackiego do matki
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Skiba Jolanta
  Boże Narodzenie w kulturze tradycyjnej i we współczesnym przekazie telewizyjnym
  (promotor: dr hab. Anna Mikołejko, prof. UW).
 • Sternak Wojciech
  O stawaniu przed obiektywem. Refleksje antropologiczne
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Sternik Monika
  Osiedle Mieszkaniowe „Przyjaźń” jako przykład koncepcji "miasta w mieście"
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Stępkowska Karolina
  Festiwal Teatralny w Nancy (1963-1983) i udział w nim zespołów z Polski
  (promotor: dr hab. Wojciech Dudzik).
 • Sypniewski David
  Zagadnienie międzykulturowości we współczesnym teatrze w świetle teorii Patrice'a Pavisa
  (promotor: prof. dr hab.Leszek Kolankiewicz).
 • Szarecki Artur
  Tożsamość i korporacje: między strategią a podmiotowością
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Warchoł Anna
  Puławskie Studio Teatralne
  (promotor: prof. dr hab.Leszek Kolankiewicz).
 • Wilczewska Ewa
  Autokreacje Mirona Białoszewskiego. Wstęp do opisu postaci
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Wirkowska Aleksandra
  Milczenie w interpretacji sztuk wizualnych - od koncepcji nowoczesnych do ponowoczesnych
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Wiśniewska Aleksandra
  Szaleństwo w filmach Romana Polańskiego. Analiza Wstrętu, Dziecka Rosemary i Lokatora
  (promotor: prof. dr hab.Leszek Kolankiewicz).
 • Zdanowska Dorota
  Scenariusz inicjacyjny w filmie fabularnym. (Noce Cabirii, Blade Runner, Powrót)
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Bojarska Katarzyna (MISH)
  Strategie przedstawiania pamięci o Holocauście przez drugie pokolenie po-Zagładowe polskich artystów i pisarzy
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Bugaj Anna
  Droga duchowa ikonopisa. Analiza postaci Rublowa w filmie „Andriej Rublow” Andrieja Tarkowskiego
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Ciepierska Anna
  Sztuka krytyczna Katarzyny Kozyry w interpretacji antropologicznej
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Faber Marta
  Stereotypy kobiet w baśniach oraz ich współczesnych interpretacjach
  (promotor: dr hab. Anna Mikołejko, prof. UW).
 • Francman-Jastrzębska Agnieszka
  Współczesne widowisko weselne. W świetle koncepcji Ervinga Goffmana
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Geller Aleksandra
  Koncepcje di alte hejm i das Ostjudentum wobec żydowskiego doświadczenia nowoczesności
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel). dyplom z wyróźnieniem
 • Godlewska Ewelina (MISH)
  Tadeusz Kantor: Sobowtór, melancholia, powtórzenie
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz). dyplom z wyróżnieniem
 • Kasjanowicz Katarzyna
  Dom w getcie warszawskim
  (promotor: dr hab. Barbara Engelking-Boni).
 • Łuszczyńska Magdalena
  Ezoteryka dla każdego. Działalność Kabbalah Centre
  (promotor: dr hab. Anna Mikołejko, prof. UW). dyplom z wyróźnieniem
 • Mielech Anna
  Golem - filmografia symboliczna
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Mulawa Katarzyna
  Śmierć w przedstawieniach Ewy Wycichowskiej
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Myszkorowski Jakub
  Romantyczne autostylizacje bohaterów przemian politycznych 1989 roku: Jaruzelski i Kuroń
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Napiórkowski Marcin
  O możliwościach antropologicznej reinterpretacji podstawowych zagadnień estetyki na przykładzie kategorii dystansu
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima). dyplom z wyróźnieniem
 • Nawrocka Sabina
  (Re)konstruowanie amazonek. Próby zapisu doświadczenia mastektomii
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Opolska Anna
  Taniec w judaizmie i w chrześcijaństwie
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Otto Ludwina
  „(...) jeśli chodzi o moje kontakty z Żydami, to były właściwie żadne” - Pamięć mieszkańców Lublina o ich sąsiadach z przedwojennej dzielnicy żydowskiej
  (promotor: dr hab Barbara Engelking-Boni).
 • Płachecka Julia
  Postkolonializm po polsku. Wokół „imperiów” Ryszarda Kapuścińskiego
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Rabczuk Anna
  Motyw ofiary w Białym małżeństwie Tadeusza Rózewicza
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Rogalska Alicja
  O związkach kolekcjonowania i sztuki współczesnej: kolekcjonowanie-tworzenie, kolekcjoner-artysta, kolekcja-dzieło sztuki
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Sadkowska Monika
  Praca z pieśniami w Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards
  (promotor: dr Wojciech Dudzik).
 • Sanciło Anna
  Motyw kina w autorskiej twórczości filmowej Woody'ego Alena
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Skolimowska Izabela
  Śmierć w wierzeniach i obrzędach polskich Romów
  (promotor: dr hab. Anna Mikołejko, prof. UW).
 • Stefańska Agnieszka
  Ludzie są tylko epizodami w życiu przedmiotów - o sposobach funkcjonowania starych przedmiotów w kulturze współczesnej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Szczawińska Weronika (MISH)
  Zakładnicy pamięci. Powrót Odysa Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Kantora i Jerzego Grzegorzewskiego
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz). dyplom z wyróźnieniem
 • Wróblewska Aleksandra
  Sztuka zwana „naiwną”. Głos Aleksandra Jackowskiego w sprawie rehumanizacji sztuki
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Zaleska Zofia
  Formy obecności i funkcje podpisu w kulturze współczesnej. Rekonesans
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Zgierski Jakub
  Teksty niezamówione. Próba rekonesansu w świecie grafomanii
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Zielińska Hanna
  „Bo tam jednak było życie...”. Powojenny żydowski Dom Dziecka w Otwocku. Szkic do monografii
  (promotor: dr hab Barbara Engelking-Boni ).
 • Zubelewicz Emil
  Przemiany w kabarecie polskim po 1989 roku na przykładzie Mumio
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz). dyplom z wyróźnieniem
 • Żurakowska Ewa
  Gry z cielesnością. Zniewolone ciało w czasach kryzysu tożsamości
  (promotor: dr hab. Anna Mikołejko, prof. UW).
 • Bas Anna
  Artysta – społeczność – spotkanie. Koncepcje i doświadczenia „sztuki społeczności” i „sztuki publicznej” w oparciu o doświadczenia ośrodka The Public
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Chrzanowska Aleksandra
  Tożsamość kulturowa uchodźców czeczeńskich w Polsce
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Dzikowski Błażej
  Wizerunek człowieka doskonałego we współczesnej kulturze masowej: prasa kolorowa i reklamy jako teksty parenetyczne
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Fafińska Aleksandra
  Kurentovanje w Ptuju w Słowenii jako współczesne święto miejskie
  (promotor: dr Wojciech Dudzik).
 • Góralczyk Grzegorz
  Współcześni bardowie warszawskiej ulicy
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Hagmajer Katarzyna
  Opis doświadczenia cielesności w listach do wydawnictwa „Nasze ciała, nasze życie” oraz do wybranych czasopism z lat 2002-2003
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Hajduczek Sandra
  Ekologia teatru – idea i realizacja w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
  (promotor: dr Wojciech Dudzik).
 • Haska Agnieszka
  Sprawa Hotelu Polskiego
  (promotor: dr hab. Barbara Engelking-Boni).
 • Karpoluk Jakub (MISH)
  Obecność elementów tradycyjnej estetyki japońskiej w dziełach filmowych Kobayashiego Masakiego
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Lipska Magdalena
  Sztuka performance: teoria i praktyka (na przykładzie twórczości Mariny Abramović)
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Malicki Marcin
  Amerykanie w oczach Henryka Sienkiewicza. Kalifornijski osadnik jako typ osobowości kulturowej w Stanach Zjednoczonych drugiej połowy XIX wieku w świetle „Listów z podróży do Ameryki”
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Matuszewska Olga
  Idealizacja kobiecego ciała i próby przeciwstawienia się jej w twórczości polskich artystów lat dziewięćdziesiątych
  (prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Mazurek Anna
  Człowiek plastyczny i jego tożsamość. O współczesnym wzorcu piękna cielesnego i praktykach jego osiągania
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Michałowski Krzysztof
  Hermeneutyka wspomnienia w kontekście małej i wielkiej historii
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Mościcki Paweł
  Trzy koncepcje dialogu i ich wpływ na rozumienie literatury w pismach H-G. Gadamera, M. Bachtina i M. Blanchota
  (promotor: prof. dr hab. Michał Markowski, UJ).
 • Niżnik Wioletta
  Metafora teologiczna w wybranych utworach Leszka Kołakowskiego
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Olechno Piotr
  Znużenie zamiast buntu. Filozofia znużenia a postawa bohaterów „Podróży” Stanisława Dygata, „Nieznośnej lekkości bytu” Milana Kundery i „Platformy” Michela Houellebecqa
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Pastuszka Estera
  Obóz pracy przymusowej w Skarżysku-Kamiennej 1942-1944. Antropologia pamiętania i zapominania
  (promotor: dr hab. Barbara Engelking-Boni).
 • Przychodzeń Sebastian
  Stadion Dziesięciolecia w kontekście doświadczenia przestrzeni labiryntowej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Przyłuski Jan
  Dziesięć zdarzeń sztuki akcji w Polsce 1950-1980
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Pulcyn Bartłomiej
  Krytyka filmowa „Tygodnika Powszechnego” jako pretekst do oceny rzeczywistości PRL
  (promotor: prof. dr hab. Stanisław Siekierski).
 • Raczyński Janusz
  Niespełnienie, frustracja i przemoc – motywy przewodnie w twórczości Luisa Buñuela; na podstawie analizy dwóch filmów: „Złotego wieku” i „Mrocznego przedmiotu pożądania”
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Rogozińska Anna (MISH)
  Fan fiction jako tekst i jako praktyka. Twórczość literacka fanek Harry'ego Pottera w internecie
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Rup Monika
  Świat człowieka – świat rzeczy. Studium przedmiotów w prozie Stefana Chwina
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Sawicka Zofia
  Teorie Jana Kotta a współczesna praktyka teatralna (na przykładzie wybranych inscenizacji szekspirowskich w Europie)
  (promotor: dr Wojciech Dudzik).
 • Stachowicz Jerzy
  Technogadżet w magicznym świecie konsumpcji
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Szerszeń Tomasz (MISH)
  Fotografia jako doświadczenie miasta
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Szewczyk Matylda (MISH)
  Granice kina.Dwie refleksje nad medium w filme autotematycznym lat osiemdziesiątych
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Szymborska Agata
  Dokument jako spotkanie. Od retoryki do etyki filmu dokumentalnego. Na przykładzie filmów „Z punktu widzenia nocnego portiera”, „Życiorys” Krzysztofa Kieślowskiego oraz „Żeby nie bolało” Marcela Łozińskiego
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Tomaszewska (Szurowska) Aleksandra
  Twór – Wytwór – Potwór. Folklor słowny przedszkolaków inspirowany telewizją i reklamą telewizyjną
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Tomkiel Kamila
  Podobieństwa fabularne a komunikacja wewnątrz świata przedstawionego w filmach „Paryż, Teksas”, „Niebo nad Berlinem”, „Million Dollar Hotel” Wima Wendersa
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Winiarska Agnieszka
  Nieskrępowana gra kontrastem – analiza dwuwartościowości świata w filmie Davida Lyncha "Blue Velvet"
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Żurek Łukasz
  Krąg kulturowych inspiracji i charakterystyczne motywy twórczości filmowej Andrzeja Żuławskiego. Próba interpretacji trzech pierwszych, polskich filmów reżysera
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Bartkowska Marta
  „Podróże do kresu możliwości” – czyli o transgresji w metafilmowym dyskursie François Ozona
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Bińkowska Anna
  Spotkanie w twórczości Witolda Gombrowicza
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Bochus Anna
  Autoprezentacja jako sposób zaistnienia na scenie społecznej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Böckling Agata (z domu Kozłowska)
  Przezwyciężanie historycznych blizn – kulturalna współpraca pograniczna w regionie Górnego Renu. Analiza zjawiska na przykładzie Górnoreńskiego Stowarzyszenia Karnetu Muzealnego
  (promotor: dr Wojciech Dudzik).
 • Byzdra Dominika
  Klisze życia. Fotografia prywatna jako sposób samopoznania
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Chutnik Sylwia
  Madonna i wzorce kobiece w kulturze masowej
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Dołowy Nicole
  Sztuka opowiadania w kulturze współczesnej. Tradycja, modele, konteksty
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Garlińska Alicja
  Pamięć kulturowa miasta i świadectwa wielokulturowej przeszłości Ostrowa Wielkopolskiego
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Gradowski Mariusz
  Człowiek, transcendencja i sztuka dźwięków. Próba antropologii muzyki
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Gregier Marzena
  „Zniewolone dzieciństwo”. Sytuacja dzieci żydowskich w getcie warszawskim i po aryjskiej stronie
  (promotor: dr hab. Barbara Engelking-Boni).
 • Koryszewski Mariusz
  Wyobraźnia jako zagrożenie w oczach Stanleya Kubricka. Analiza i interpretacja filmów „Oczy szeroko zamknięte”, „Mechaniczna pomarańcza”, „Odyseja kosmiczna 2001”
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Kulmiński Robert
  Oralność i literalność w prozie artystycznej. Przykład Bohumila Hrabala
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel).
 • Malinowska Katarzyna
  Przekroczyć siebie – obraz człowieka w filmach „Aquirre, gniew Boży”, „Fitzcarraldo” i „Cobra Verde” Wernera Herzoga
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Miszczuk Justyna
  Psychodeliki a doświadczenie sacrum w kulturze współczesnej
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Misztal Błażej
  Twórczość fantastyczna Rafała A. Ziemkiewicza a rozwój polskiej literatury fantastycznej w latach 1982-2002
  (promotor: prof. dr hab. Ryszard Handke).
 • Morawski Piotr
  Alegoria w przedstawieniach „Gardzienic”: „Carmina Burana” i „Metamorfozy albo Złoty Osioł”
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Mróz Karolina
  Percepcja widza kinowego
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Pogorzelski Adam
  Staroobrzędowcy w polskiej literaturze naukowej i okolicach
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel).
 • Preuss Małgorzata
  „Proszę Państwa do gazu”. Architekci a realizacja planu „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” w Europie
  (promotor: dr hab. Barbara Engelking-Boni).
 • Przygońska Katarzyna
  „Listy” Stanisławy Przybyszewskiej – paradoksalne świadectwo egzystencji
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel).
 • Przyłuska Katarzyna
  Zagrać Chrystusa. O performatywnych aspektach cielesności stygmatyków
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Puczyński Maciej
  O życiu Roberta Waltera
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Rakoczy Marta
  „Gry językowe” dziecka. Analiza kreatywnych aspektów dziecięcych praktyk językowych
  (promotor: dr Grzegorz Godlewski).
 • Sadurska Magda
  Przekroczyć znaczenie. Topos muzyki w filmie fabularnym
  (promotor: dr Seweryn Kuśmierczyk).
 • Sąkol Katarzyna
  Kolor i tło jako elementy narracyjne (kobiety w kinie Pedro Almodóvara, portrety kobiet u Pabla Picassa i Gustava Klimta)
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Stręk Agata
  Moda w kulturze drugiej połowy XX wieku. Proces tworzenia projektu
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger).
 • Świerkowska Urszula
  Formy estetyzacji przestrzeni publicznej na przełomie XX i XXI wieku
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Tyczyńska Agnieszka
  Mityzacja spontanicznej grupy twórczej w programach alternatywnych ośrodków teatralnych
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Wiśniewska Agata
  Modele seksualności w prozie polskiej lat dziewięćdziesiątych. Wybrane przykłady
  (promotor: prof. dr hab. Małgorzata Szpakowska).
 • Wróblewski Piotr
  Fotograf – outsider. Funkcje fotografii we współczesnej kulturze
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima).
 • Zalewska Anna (z domu Książyk)
  Szkic do kulturowego portretu bohemy młodopolskiej
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz).
 • Adrianek Karolina
  Poradnictwo psychologiczne jako element kultury popularnej. Na podstawie analizy artykułów zawartych w czasopismach „Marie Claire” i „Zwierciadło”
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Dąbrowska Monika
  Stanisław Wyspiański i Stanisław Ignacy Witkiewicz w teatrze Tadeusza Kantora
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Jelińska Kinga
  „Mulholland dr.” jako przyczynek do analizy poetyki i systemu opowiadania w filmach Davida Lyncha
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger)
 • Jurkiewicz Joanna
  Fotoplastikon – zapomniana instytucja kultury
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Libich Olga
  Metafory bezmyślności: Sokrates, José Ortega y Gasset, Hannah Arendt i Sławomir Mrożek
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Marciniak Olga
  Wielki Tydzień i rytuały krwi w Południowych Włoszech oraz Polsce – na przykładzie wybranych świadectw
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Michalak Marta
  Obraz płci w filmach Pedro Almodóvara
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Niemkiewicz Klaudia
  Zjawiska współczesnego folkloryzmu muzycznego i ich geneza – na przykładzie warszawskiej grupy „Rybki”
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Perzyna Agnieszka
  Fantazmat dzikiej kobiety w filmach Toma Tykwera
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Pessel Włodzimierz
  Antropologia nieczystości. Przegląd stanowisk i nowa problematyzacja
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Pietrzykowska Marta
  Antropologiczny opis doświadczenia głodu na podstawie świadectw z getta warszawskiego
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Piotrowski Igor
  Ulica Chłodna – świadectwa wielkości i zapomnienia. Przyczynek do rozważań o dekompozycji i przemianach funkcji przestrzeni dwudziestowiecznej Warszawy
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Plaskaty Karolina
  Reklama w pismach kobiecych z lat 30. XX wieku i współczesnych. Próba semiotycznego opisu zjawiska
  (promotor: prof. dr hab. Maryla Hopfinger)
 • Ptak Anna
  „Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu” Bronisława Malinowskiego w świetle problematyki refleksyjności
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Siarkiewicz Anna
  Wzory postawy wobec macierzyństwa i rodziny w pismach kobiecych o orientacji feministycznej i katolickiej
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)
 • Soszyński Paweł
  „Taniec labiryntu” – hermeneutyka doświadczenia mitu
  (promotor: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz)
 • Świętochowska Beata
  Obecność ks. Józefa Tischnera w debacie publicznej 1980-2000
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Urynowicz Magdalena
  Polsko-rosyjskie stosunki kulturalne w okresie pierwszej wojny światowej 1915-1918 na podstawie ówczesnej prasy
  (promotor: prof. dr hab. Zbigniew Osiński)
 • Walczuk Dominika
  Poradniki savoir-vivre'u jako odzwierciedlenie przemian społecznych w pierwszej połowie XX wieku
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Zięba Joanna
  Z archiwum życia Janiny Turek. Oblicza dokumentu osobistego – próba interpretacji
  (promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel)
 • Zioło Karolina
  Narracja skazowa i projekt literatury proletariackiej w literaturze rosyjskiej
  (promotor: prof. dr hab. Bogdan Owczarek)
 • Żylewicz Maciej
  Batman, bohater o milionie twarzy. Między legendą o rycerzu a postmodernistyczną grą z czytelnikiem
  (promotor: prof. dr hab. Roch Sulima)

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl