Przejdź do głównej treści →

Praktyki

Celem praktyk jest zapoznanie studentów i studentek z warunkami pracy w organizacjach i instytucjach kultury, z obowiązującymi regulacjami prawnymi i systemem zarządzania oraz sposobami funkcjonowania ze względu na misję instytucji, typ odbiorców, kontekst społeczny i ekonomiczny.

Praktyki można realizować w:

  • instytucjach kultury, a więc m.in. w teatrach, muzeach, domach kultury,
  • społecznych i artystycznych organizacjach pozarządowych,
  • w ramach inicjatyw grup nieformalnych, społeczności lokalnych i in.,
  • przy projektach społecznych i artystycznych m.in. warsztatach, festiwalach, świętach sąsiedzkich,
  • w ramach programu Erasmus – na praktykach w rekomendowanych organizacjach i instytucjach za granicą.

Naszymi partnerami są m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Nowy Teatr, Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Mazowiecki Instytut Kultury, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Muzeum POLIN, Centrum Cyfrowe, Teatr 21. Współpracujemy również z instytucjami w kraju i zagranicą, m.in. z Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, Stowarzyszeniem Tratwa w Olsztynie, Ośrodkiem Pogranicze w Sejnach, Teatrem Odin w Holstebro (Dania) czy Neue Nachbarschaft Moabit w Berlinie (Niemcy).

Rodzaje praktyk

  • rekomendowane – w instytucjach i organizacjach umieszczonych na liście praktyk rekomendowanych (LISTĘ POBIERZ TUTAJ) lub ogłaszane na FB Sztuki społeczne
  • własne – wybrane zgodnie z profilem zainteresowań studentki/studenta, po zatwierdzeniu przez koordynatorkę ds. praktyk dr Joannę Kubicką (j.kubicka@uw.edu.pl)

Czas

W ciągu dwóch lat studiów trzeba odbyć 90 dni (720 godzin) praktyk, w tym co najmniej 40 dni praktyk rekomendowanych.

I rok: 51 dni (408 godzin) 8 ECTS

II rok: 39 dni (312 godzin) 6 ECTS

Podana liczba dni jest warunkiem zaliczenia roku. Maksymalny wymiar praktyk w jednym miejscu wynosi 30 dni (nie dotyczy praktyk Erasmus).

Zaliczenie praktyk

Aby zaliczyć praktyki należy w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyk przesłać raport oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk na adres sztukispoleczne@uw.edu.pl.

Formularz raportu jest dostępny tutaj oraz w folderze „Praktyki” udostępnionym studentkom i studentom Sztuk społecznych na wspólnym dysku.

Zaliczenie praktyk uzyskuje się po uprzednim przesłaniu raportu i zaświadczenia.

Student/ka ma prawo do jednokrotnego spóźnienia w przesłaniu raportu w ciągu roku akademickiego. W pozostałych przypadkach, niedostarczenie raportu w terminie skutkuje niezaliczeniem praktyk.

Zaświadczenie o odbyciu praktyk, przesłane wraz z raportem lub w późniejszym terminie, powinno zawierać następujące informacje:

imię i nazwisko studenta/-ki, nazwa miejsca praktyk, wymiar czasowy praktyk oraz podpis osoby reprezentującej instytucję/organizację, w której odbyły się praktyki.

Praktyki zagraniczne

Praktyki, zarówno rekomendowane, jak i własne, można odbyć w instytucjach zagranicznych.

Dofinansowanie praktyk zagranicznych w formie stypendium można uzyskać przez Program Erasmus Praktyki.

Rekrutacja na Praktyki Erasmus odbywa się poprzez Biuro Współpracy z Zagranicą, po konsultacji z koordynatorką ds. praktyk. Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji znajdują się tutaj.

Bieżące informacje o rekomendowanych praktykach zagranicznych oraz wszystkie najważniejsze dokumenty dotyczące zaliczania praktyk znaleźć można w folderze „Praktyki” udostępnionym studentkom i studentom Sztuk społecznych.

 

Finał rezydencji artystycznej realizowanej przez Instytut Kultury Polskiej we współpracy z partnerami społecznymi w warszawskiej dzielnicy Wola:

Do pobrania:

Regulamin praktyk

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności