Kulturoznawstwo – I stopień

 

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022:

początek rejestracji w IRK: 7 czerwca 2021 r.

koniec rejestracji w IRK: 5 lipca 2021 r.

ogłoszenie wyników: 19 lipca 2021 r.

przyjmowanie dokumentów:

I termin: 20-22 lipca 2021 r.
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23, 26 lipca 2021 r.
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w drugim terminie): 27-28 lipca 2021 r.
IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w trzecim terminie): 29-30 lipca 2021 r.

Informacje i zapisy:
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2021/programme/S1-KUWK/?from=field:P_KUWK

Ogólne informacje rekrutacyjne dla kandydatów na UW:
http://rekrutacja.uw.edu.pl/


Lista wymaganych dokumentów do złożenia po zakwalifikowaniu:

– kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu celem poświadczenia jej zgodności (lub kopia poświadczona przez inną jednostkę UW)

– ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z IRK i podpisana

– podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane z IRK – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS

– dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nie posiadających ELS

– oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskiem

 

Dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

– zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego

– upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią

 

UWAGA! Terminowe złożenie kompletu dokumentów stanowi warunek przyjęcia na studia. Niezłożenie dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów i jest nieodwołalne.

W przypadku kandydatów nie będących obywatelami Polskimi oraz legitymujących się świadectwami dojrzałości wydanymi za granicą prosimy o indywidualny kontakt z komisją rekrutacyjną (rekrutacja.ikp.polon@uw.edu.pl).

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl