Przejdź do głównej treści →

Badania

Instytut Kultury Polskiej jest częścią Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Kultury Polskiej prowadzą wszechstronne, interdyscyplinarne badania antropologiczne i historycznokulturowe.

Zróżnicowane badania prowadzone w wielu obszarach łączy szerokie rozumienie kultury oraz nacisk na komunikacyjny wymiar praktyk kulturowych. Stąd znaczenie w naszych badaniach mediów kultury, zwłaszcza podstawowych – słowa, widowiska, obrazu, analizowanych w ich różnych modalnościach historycznych i technologicznych. W perspektywie historycznej podstawowym obszarem badań prowadzonych w Instytucie jest kultura polska, ale często widziana w relacji z kulturami sąsiedzkimi oraz w perspektywie globalnej.

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności