Przejdź do głównej treści →

Program studiów

Wszystkie zajęcia uwzględnione w programie muszą zostać zrealizowane na określonym roku studiów i we wskazanym semestrze – dotyczy to przede wszystkim zajęć kursowych (wykładów, ćwiczeń, warsztatów, proseminarium i seminarium magisterskiego). Zajęcia do wyboru z oferty IKP (konwersatoria) oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie spoza kierunku (OGUN) również zostały w programie przypisane do konkretnego semestru, by zapewnić równy rozkład godzin zajęciowych w planie rocznym. W przypadku tych zajęć możliwe są jednak nieznaczne przesunięcia liczby godzin i punktów ECTS między semestrami, ale tylko w obrębie danego roku studiów. 

Brak zaliczenia zajęć z programu studiów dla danego roku i uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS skutkuje albo warunkowym wpisem na kolejny rok, albo koniecznością powtarzania roku, albo skreśleniem ze studiów. Precyzyjne informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by zaliczyć zajęcia, rozliczyć rok studiów i ukończyć studia, znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”.

Program studiów umieszczony poniżej jest podstawą do samodzielnego stworzenia planu zajęć na dany rok akademicki, a następnie zarejestrowania się w systemie USOS do wybranych grup zajęciowych. 

Rok I

W ramach zajęć do wyboru z oferty IKP na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym.

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN) na I i II roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych. 

Osoby studiujące na specjalizacji „Kultura wizualna” zaliczają zajęcia z programu specjalizacji w ramach zajęć do wyboru z oferty IKP.

przedmiot I semestr II semestr
Zajęcia do wyboru z oferty IKP
260 godz., 26 ECTS
120 godz. ćwiczeń/konwersatoriów/wykładów
12 ECTS
140 godz. ćwiczeń/konwersatoriów/wykładów
14 ECTS
Współczesne teorie antropologiczne
30 godz., 2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
Teorie tożsamości
30 godz., 4 ECTS
30 godz. ćwiczeń
4 ECTS
Społeczne teorie kultury współczesnej
60 godz. ćwiczeń, 5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń, egzamin
3 ECTS
Seminarium magisterskie
30 godz., 6 ECTS
30 godz. seminarium
6 ECTS
Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku
30 godz., 3 ECTS
30 godz. ćwiczeń
3 ECTS
Proseminarium
30 godz., 6 ECTS
30 godz. proseminarium
6 ECTS
Media w kulturze współczesnej
60 godz. ćwiczeń, 5 ECTS
30 godz. ćwiczeń
2 ECTS
30 godz. ćwiczeń, egzamin
3 ECTS
Media w kulturze współczesnej – warsztat
30 godzin, 3 ECTS
30 godz. warsztatu
3 ECTS
łącznie 60 ECTS, 560 godz. 30 ECTS
300 godz.
30 ECTS
260 godz.

Rok II

W ramach zajęć do wyboru z oferty IKP na I lub II roku studiów należy obowiązkowo zrealizować min. 30h (2 ECTS) zajęć translatoryjnych lub zajęć w języku obcym.

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN) na I i II roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych. 

Osoby studiujące na specjalizacji „Kultura wizualna” zaliczają zajęcia z programu specjalizacji w ramach zajęć do wyboru z oferty IKP.

przedmiot III semestr IV semestr
Zajęcia do wyboru z oferty IKP
240 godz., 24 ECTS
120 godz. ćwiczeń/konwersatoriów/wykładów
12 ECTS
120 godz. ćwiczeń/konwersatoriów/wykładów
12 ECTS
Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów
60 godz., 4 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
30 godz. wykładu
2 ECTS
Seminarium magisterskie
60 godz., 32 ECTS
30 godz. seminarium
16 ECTS
30 godz. seminarium
16 ECTS

łącznie 60 ECTS, 360 godz.

Łącznie na studiach II stopnia 120 ECTS, 920 godz.

30 ECTS
180 godz.
30 ECTS
180 godz.
praca magisterska
egzamin magisterski

Program do pobrania

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności