Przejdź do głównej treści →

Studia pierwszego stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze trwają trzy lata, kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Program studiów licencjackich pomyślany jest tak, by stopniowemu poszerzaniu na kolejnych latach studiów wiedzy z zakresu antropologii kultury oraz historii kultury polskiej w kontekście europejskim towarzyszyły zajęcia ogólnohumanistyczne (m.in. historia filozofii, logika, analiza tekstu literackiego) oraz warsztatowe, przybliżające w sposób praktyczny metody badawcze właściwe dla kulturoznawstwa. Osoby studiujące na studiach pierwszego stopnia mają możliwość współtworzenia indywidualnego planu studiów, wybierając konwersatoria i warsztaty z oferty IKP, przedmioty ogólnouniwersyteckie spoza kierunku z oferty UW oraz lektoraty i zajęcia WF.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności