Co to jest… kultura?

W Instytucie Kultury Polskiej UW (IKP) kulturę rozumiemy w szerokim sensie antropologicznym. Zajmujemy się zatem filmami, książkami, dziełami sztuki, teatrem, architekturą czy muzyką (czyli aktywnością kulturalną człowieka), ale też wieloma innymi wytworami i praktykami człowieka: codziennymi i świątecznymi, wyjątkowymi i powszechnymi – całością ludzkiej (i pozaludzkiej) działalności kulturowej. Uprawiamy badania etnograficzne i historyczne, socjologiczne i medialne, które łączy perspektywa kulturoznawcza. Badamy kulturę w Polsce i na świecie. Interesuje nas bogactwo sposobów, na jakie ludzie w różnych miejscach, czasach i okolicznościach społecznych radzą sobie z wyzwaniami, jakie przynosi dzień dzisiejszy, a także jak odnoszą się do przeszłości oraz projektują przyszłość.

ZTiW

 

Co tu się studiuje?

Propnujemy studia na kierunku kultroznawstwo (licencjackie i magisterskie) oraz sztuki społeczne (magisterskie). Pierwsze mają charakter teoretyczny, ale proponujemy w ich trakcie wiele zajęć praktycznych i prowadzonych poza uniwersytetem. Drugie są praktyczne, przygotowują do działania w kulturze – oparte są jednak na solidnej podstawie teoretycznej. Zajęcia w IKP pozwalają poznać podstawy antropologii i historii kultury oraz mechanizmy funkcjonowania różnych mediów i obiegów kulturowych. Media badamy zarówno w ich podstawowej formie – słowa, obrazu, gestu – jak i w ich różnych postaciach, trybach i modalnościach: od prasy i książki, przez film i fotografię po radio i internet. Prowadzone przez nas zajęcia dostarczają wiedzy humanistycznej (podstawy filozofii, logiki, estetyki), a jednocześnie dzięki bogatej ofercie konwersatoriów, seminariów i ścieżek specjalizacyjnych umożliwiają też zbudowanie indywidualnej drogi naukowej. W wymiarze praktycznym proponujemy zajęcia w formie warsztatów, objazdów, stażów i praktyk.

_MG_9284

 

Co się robi po tych studiach?

Nie ma takiego zawodu jak „kulturoznawca”. Dzięki temu jednak nasi absolwenci nie są zamknięci w wąskiej niszy, ale przygotowani do pracy w różnych instytucjach i środowiskach. Spotkać ich można wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności analizy, interpretacji i komunikacji społecznej oraz wiedza humanistyczna. Dajemy narzędzia do rozumienia zjawisk i procesów kulturowych. W przypadku studiów praktycznych dajemy też narzędzia do działania w kulturze za pomocą środków i metod sztuki.

Przede wszystkim uczymy krytycznego myślenia i pomagamy doskonalić warsztat pisarski, nasi absolwenci są cenieni jako dziennikarze, krytycy filmowi i teatralni, redaktorzy, wydawcy. Wielu z nich odnosi sukcesy jako pisarze i poeci. Uczymy komunikacji za pomocą tekstu, obrazu czy filmu, to zatem także idealna szkoła warsztatu dla blogerów, popularyzatorów nauki i kultury, specjalistów od mediów społecznościowych, copywriterów i specjalistów od PR. Dzięki umiejętnościom analizy zjawisk społecznych absolwenci studiów kulturoznawczych są poszukiwanymi ekspertami w firmach i programach samorządowych, twórcami programów dydaktycznych i konsultantami polityk lokalnych.

IKP proponuje nie tylko namysł – ale także działanie. Nasi absolwenci zmieniają przestrzeń wokół siebie i kształtują więzi społeczne, pracując w różnorodnych instytucjach kultury (urzędy, muzea, kina, galerie, stowarzyszenia), prowadząc badania kultury, a przede wszystkim działając ze wspólnotami lokalnymi jako animatorzy kultury.

animacja absolwenci

 

Dlaczego właśnie IKP?

IKP to jeden z najlepszych i cieszących się największym uznaniem ośrodków badań kulturoznawczych – nasze studia I i II stopnia otrzymały ocenę wyróżniającą od Polskiej Komisji Akredytacyjną, a specjalizacja „animacja kultury”, z której rozwinął się kierunek sztuki społecznej miała charakter pionierski. Z książek i antologii przygotowanych przez naszych wykładowców chętnie korzystają inne jednostki. Jesteśmy dumni z naszej historii, ale największą uwagę poświęcamy teraźniejszości i przyszłości. Zmieniamy się nieustannie, tak samo jak kultura, którą badamy.

IKP to miejsce tętniące życiem, słynące z niepowtarzalnej atmosfery. Dbamy o to, by każdy czuł się u nas dobrze i bezpiecznie. Naszą siedzibą jest odnowiony i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych budynek Szpitala Św. Rocha położony na Kampusie Głównym UW. Wyposażone w multimedia sale są niewielkie i przyjazne – jak przyjazne i otwarte są nasze zajęcia.

Zajęcia w IKP mogą opierać się na lekturze tekstów, oglądaniu filmów, wyjściach w teren albo wizytach gości, ich podstawą zawsze jest jednak dyskusja. Wymieniamy się spostrzeżeniami, spieramy, pracujemy w grupach. Stawiamy na indywidualną pracę z każdym studentem i każdą studentką. Tutaj wykładowca ma czas, żeby przeczytać studencki tekst i porozmawiać o nim. Wszyscy studiujący traktowani są partnersko, a ich pomysły i projekty wzbogacają życie naukowe i towarzyskie Instytutu, na które składają się nie tylko zajęcia, lecz także wykłady gościnne, dyskusje, objazdy i wyjazdy studyjne oraz akcje artystyczne i społeczne.

_MG_8720

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl