Kalendarz roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Kalendarz na stronie głównej UW (razem z wersją do pobrania)

Semestr zimowy 15.10.2020–21.02.2021

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 15.10–15.11.2020
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 16.11–13.12.2020
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 14–22.12.2020
 • I tura zapisów na zajęcia w semestrze letnim, 1–30.12.2020
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym, 18.01.2021
 • wakacje zimowe, 23.12.2020–6.01.2021
 • c.d. zajęć dydaktycznych, blok III, 7–31.01.2021
sesja zimowa 1.02.2021–14.02.2021
 • egzaminy z języków obcych, 1.02.2021
przerwa międzysemestralna 15.02.2021–21.02.2021

 

Semestr letni 22.02–30.09.2021

 • zajęcia dydaktyczne, blok I, 22.02–21.03.2021
 • zajęcia dydaktyczne, blok II, 22.03–30.04.2021
 • zajęcia dydaktyczne, blok III, 4.05–13.06.2021
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim, 1.06.2021
 • sesja poprawkowa semestru zimowego, 26.02–7.03.2021
 • egzaminy poprawkowe z języków obcych, 27.02.2021
 • wakacje wiosenne, 1–6.04.2021
 • Juwenalia, 7–8.05.2021
 • I tura zapisów na zajęcia całoroczne i w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, 1–30.06.2021
sesja letnia, 14.06–4.07.2021
 • egzaminy z języków obcych, 14.06.2021
wakacje 5.07–30.09.2021
 • blok wakacyjny I, 12.07–13.08.2021
 • blok wakacyjny II, 23.08–24.09.2021
sesja poprawkowa semestru letniego 30.08–12.09.2021
 • egzaminy poprawkowe z języków obcych, 30.08.2021
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2020/2021, 13–30.09.2021

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl