Przejdź do głównej treści →

Kalendarz roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2023/2024

Kalendarz na stronie głównej UW

Semestr zimowy 01.10.2023 r. – 18.02.2024 r.

 • zajęcia dydaktyczne, blok I: 02.10.2023 r. – 29.10.2023 r.
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów: 20.10.2023 r.
 • zajęcia dydaktyczne, blok II: 30.10.2023 r. – 03.12.2023 r.
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze letnim: 01.10.2023 r. – 18.02.2024 r.
 • zajęcia dydaktyczne, blok III: 04.12.2023 r. – 21.12.2023 r.
 • wakacje zimowe: 22.12.2023 r. – 07.01.2024 r.
 • c.d. zajęć dydaktycznych, blok III: 08.01.2024 r. – 28.01.2024 r.
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze zimowym: 19.01.2024 r.
sesja zimowa 29.01.2024 r. – 11.02.2024 r
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 29.01.2024 r. – 30.01.2024 r.
przerwa międzysemestralna 12.02.2024 r. – 18.02.2024 r.

Semestr letni 19.02.2024 r. – 30.09.2024 r.

 • zajęcia dydaktyczne, blok I: 19.02.2024 r. – 17.03.2024 r.
 • sesja poprawkowa semestru zimowego: 23.02.2024 r. – 03.03.2024 r. 
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języka angielskiego na poziomie B2: 24.02.2024 r. 
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia semestru zimowego (dotyczy kierunków studiów, dla których planowany termin ich zakończenia przypada na koniec semestru zimowego): 04.03.2024 r. – 31.03.2024 r.
 • ostateczny termin składania wniosku o usunięcie podpięcia przedmiotu pod program studiów: 15.03.2024 r.
 • zajęcia dydaktyczne, blok II: 18.03.2024 r. – 28.04.2024 r.
 • wakacje wiosenne: 28.03.2024 r. – 02.04.2024 r. 
 • zajęcia dydaktyczne, blok III: 29.04.2024 r. – 16.06.2024 r.
 • dni wolne od zajęć dydaktycznych: 02.05.2024 r., 10–11.05.2024 r. (Juwenalia), 31.05.2024 – 02.06.2024 r.
 • termin rezygnacji z zaliczenia przedmiotu w semestrze letnim: 01.06.2024 r. 
 • okres dokonywania podpięć przedmiotów realizowanych w semestrze zimowym i całym roku akademickim: 01.06.2024 r. – 30.09.2024 r. 
sesja letnia 17.06.2024 r. – 07.07.2024 r.
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 17.06.2024 r. – 18.06.2024 r.
wakacje 08.07.2024 r. – 30.09.2024 r.
 • blok wakacyjny I: 15.07.2024 r. – 16.08.2024 r.
 • blok wakacyjny II: 26.08.2024 r. – 20.09.2024 r.
sesja poprawkowa semestru letniego 02.09.2024 r. – 15.09.2024 r.
 • pisemne egzaminy certyfikacyjne z języków obcych: 02.09.2024 r. – 03.09.2024 r.
 • okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego: 16.09.2024 r. – 30.09.2024 r.
Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności