Samorząd Studencki

Zarząd Samorządu Studentów

Skład:

1. Ewa Nowatcińska – przewodnicząca

2. Berenika Pel – wiceprzewodnicząca

3. Wiktoria Florek – pełnomocnik ds. finansowych

4. Natalia Szymańska – koordynator ds. promocji i informacji

5. Sandra Ciećwierz – koordynator ds. wydarzeń kulturalnych

Kontakt:
email: zss.ikp@gmail.com
telefon: +48225521028
dyżur: po wcześniejszym kontakcie mailowym
fanpage na Facebooku: http://www.facebook.com/samorzadikp

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału i Radzie Naukowej Instytutu:
Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Studentów IKP

Przedstawicielka w Parlamencie Studentów UW:
Ewa Nowatcińska

Regulamin Samorządu Studentów IKP (pdf do pobrania)

Instytut Kultury Polskiej
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel.+48 22 552 03 24
22 552 26 04

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. +48 22 552 00 00
NIP 525-001-12-66

Wydział Polonistyki

Projekt i realizacja:
rzeczyobrazkowe.pl