Przejdź do głównej treści →

Program studiów dla osób rozpoczynających studia od roku 2024/2025

Wszystkie zajęcia uwzględnione w programie muszą zostać zrealizowane na określonym roku studiów i we wskazanym semestrze. Dotyczy to zajęć kursowych (wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminarium licencjackiego) oraz lektoratów (wraz z egzaminem z języka nowożytnego na poziomie B2). Zajęcia do wyboru z oferty IKP (konwersatoria) oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie spoza kierunku (OGUN) również zostały w programie przypisane do konkretnego semestru, by zapewnić równy rozkład godzin zajęciowych i punktów ECTS w planie rocznym. Zajęcia WF powinny zostać zrealizowane na I i II roku studiów (łącznie trzy semestry, czyli 90 godz.), jednak w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest zaliczenie ich do końca III roku studiów.

Brak zaliczenia zajęć z programu studiów dla danego roku i uzyskania odpowiedniej liczby punktów ECTS skutkuje albo warunkowym wpisem na kolejny rok, albo koniecznością powtarzania roku, albo skreśleniem ze studiów. Precyzyjne informacje dotyczące warunków, jakie należy spełnić, by zaliczyć zajęcia, rozliczyć dany rok studiów i ukończyć studia, znajdują się w zakładce „Jak załatwić sprawy studenckie na studiach pierwszego i drugiego stopnia?”.

Program studiów jest podstawą do samodzielnego stworzenia planu zajęć na określony rok akademicki, a następnie zarejestrowania się w systemie USOS do wybranych grup zajęciowych.

Rok I

przedmiot

I semestr

II semestr

Klasyczne teorie antropologiczne
30 godz., 3 ECTS

30 godz. wykładu, test
3 ECTS

Antropologia kultury
60 godz., 10 ECTS

30 godz. ćwiczeń
5 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
5 ECTS

Warsztat humanistyczny (technologie informacyjno-komunikacyjne)
30 godz., 2 ECTS

30 godz. warsztatu, projekt
2 ECTS

Historia kultury antycznej
30 godz., 4 ECTS

30 godz. ćwiczeń, zaliczenie ustne
4 ECTS

Historia kultury antycznej
30 godz., 3 ECTS

30 godz. wykładu, test
3 ECTS

Historia kultury polskiej do końca XVIII w. (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2×30 godz., 10 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca semestralna
5 ECTS

30 godz. ćwiczeń, egzamin
5 ECTS

Historia kultury polskiej do końca XVIII w. w kontekście europejskim
30 godz., 3 ECTS

30 godz. wykładu, test
3 ECTS

Badania kulturoznawcze: podejścia i perspektywy
30 godz., 3 ECTS

30 godz. wykładu, zaliczenie pisemne
3 ECTS

Warsztat kulturoznawczy
30 godz., 2 ECTS

30 godz. warsztatu, projekt
2 ECTS

Wprowadzenie do wiedzy o teatrze
30 godz., 3 ECTS

30 godz. wykładu, test
3 ECTS

Wprowadzenie do wiedzy o filmie
30 godz., 3 ECTS

30 godz. wykładu, test
3 ECTS

Logika i semiotyka
30 godz., 3 ECTS

30 godz. ćwiczeń, zaliczenie pisemne
3 ECTS

Historia filozofii w perspektywie nauk o kulturze
60 godz., 6 ECTS

30 godz. ćwiczeń
3 ECTS

30 godz. ćwiczeń, egzamin
3 ECTS

Lektorat języka nowożytnego
2×60 godz., 4 ECTS

60 godz. ćwiczeń
2 ECTS

60 godz. ćwiczeń
2 ECTS

Wychowanie fizyczne
60 godz., 0 ECTS

30 godz.
0 ECTS

30 godz.
0 ECTS

Podstawy ochrony własności intelektualnej
4 godz., 0.5 ECTS

4 godz. wykładu, test
0.5 ECTS

Bezpieczeństwo i higiena pracy
4 godz., 0.5 ECTS

4 godz. wykładu, test
0.5 ECTS

Łącznie 60 ECTS, 668 godz.

31 ECTS
338 godz.
1 praca semestralna

29 ECTS
330 godz.
1 praca roczna
3 egzaminy

Rok II

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN) na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych.

przedmiot

III semestr

IV semestr

Antropologia słowa
60 godz., 10 ECTS

30 godz. ćwiczeń
5 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
5 ECTS

Antropologia widowisk
60 godz., 10 ECTS

30 godz. ćwiczeń
5 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
5 ECTS

Historia kultury polskiej XIX w. (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2×30 godz., 10 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca semestralna
5 ECTS

30 godz. ćwiczeń, egzamin
5 ECTS

Historia kultury polskiej XIX w.
30 godz., 3 ECTS

30 godz. wykładu, test
3 ECTS

Historia kultury obcej (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2×30 godz., 6 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca semestralna
3 ECTS

30 godz. ćwiczeń, egzamin
3 ECTS

Warsztat metodologiczny
30 godz., 2 ECTS

30 godz. warsztatu, projekt
2 ECTS

Uczestnictwo w kulturze
30 godz., 3 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca semestralna 
3 ECTS

Lektorat języka nowożytnego (wybór)
2×60 godz., 4 ECTS

60 godz. ćwiczeń
2 ECTS

60 godz. ćwiczeń
2 ECTS

EGZAMIN z języka obcego (wybór)

2 ECTS

Wychowanie fizyczne (wybór)
30 godz., 0 ECTS

30 godz.
0 ECTS

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku studiów (wybór)
2×30 godz., 4 ECTS

30 godz. wykładu lub ćwiczeń
2 ECTS

30 godz. wykładu lub ćwiczeń
2 ECTS

Zajęcia do wyboru (z oferty IKP)
2×30 godz., 6 ECTS

30 godz. konwersatorium
3 ECTS

30 godz. konwersatorium
3 ECTS

Łącznie 60 ECTS, 600 godz.

30 ECTS
330 godz.
2 prace semestralne

30 ECTS
270 godz.
2 prace roczne
1 praca semestralna
4 egzaminy

Rok III

W ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku (OGUN) na II i III roku studiów należy zrealizować łącznie min. 5 ECTS z przedmiotów społecznych. 

przedmiot

V semestr

VI semestr

Antropologia kultury wizualnej
60 godz., 10 ECTS

30 godz. ćwiczeń
5 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca roczna, egzamin
5 ECTS

Historia kultury polskiej XX w.
30 godz., 3 ECTS

30 godz. wykładu, test
3 ECTS

Historia kultury polskiej XX w. (do wyboru 2×30 godzin zajęć sprofilowanych tematycznie)
2×30 godz., 10 ECTS

30 godz. ćwiczeń, praca semestralna
5 ECTS

30 godz. ćwiczeń, egzamin
5 ECTS

Analiza tekstu
60 godz., 5 ECTS

30 godz. ćwiczeń
2 ECTS

30 godz. ćwiczeń, egzamin
3 ECTS

Przedmiot ogólnouniwersytecki spoza kierunku (wybór)
2×30 godz., 5 ECTS

30 godz. wykładu lub ćwiczeń
3 ECTS

30 godz. wykładu lub ćwiczeń
2 ECTS

Zajęcia do wyboru (z oferty IKP)
6×30 godz., 18 ECTS

90 godz. konwersatoriów
9 ECTS

90 godz. konwersatoriów
9 ECTS

Seminarium licencjackie (wybór)
60 godz., 9 ECTS

30 godz. seminarium
3 ECTS

30 godz. seminarium, praca dyplomowa
6 ECTS

Łącznie 60 ECTS, 510 godz.

Łącznie na studiach I stopnia 180 ECTS, 1778 godz.

30 ECTS
270 godz.
1 praca semestralna

30 ECTS
240 godz.
1 praca roczna
3 egzaminy
praca dyplomowa
egzamin dyplomowy

PROGRAM DO POBRANIA

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności