Przejdź do głównej treści →

Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania

kierująca projektem: dr Agata Łuksza

realizacja: 2015 – 2017

program: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Projekt skupiał się na badaniu podwójnej relacji pomiędzy kobiecością a widowiskiem (kobiecość w widowisku i jako widowisko) za pomocą kategorii glamour – kodu wizualnego, charakteryzującego nowoczesne środowisko miejskie, który wytwarza i kontroluje pragnienia widzów. Glamour wzmacnia pociągający czar obiektu, działając w paradoksalny sposób: sugeruje widzowi, że obiekt jest osiągalny, a zarazem podkreśla nieprzekraczalny dystans między widzem i obiektem. Kobiecość glamour należy rozumieć jako wariant kobiecości „widowiskowej”, a zatem wytwarzanej, doświadczanej i oglądanej w obrębie widowisk kulturowych, zwłaszcza w przedstawieniach teatralnych. Tym samym kategoria glamour pozwala spojrzeć na instytucję i historię teatru poprzez pryzmat aktorki. Zagadnieniami centralnymi stały się w projekcie miejsce wyznaczone aktorce w kulturowej instytucji teatru oraz sposoby konstruowania jej cielesności i „zarządzania” nią w spektaklu. W prowadzonych pracach istotne było nie tylko zbadanie historycznych gatunków, w których dokonywano glamouryzacji aktorki i w konsekwencji współkształtowano nowoczesny model kobiecości (m.in. burleska anglosaska, komedia muzyczna, rewia), ale także przyjrzenie się próbom zakwestionowania tego modelu.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności