Przejdź do głównej treści →

Maska w kulturze współczesnej Europy: obrzęd – karnawał – teatr – zabawa – sztuka

zespół badawczy: prof. dr hab. Wojciech Dudzik (kierujący projektem), dr Agata Łuksza, dr Dorota Sosnowska, Amudena Rutkowska

realizacja: 2015 – 2018

program: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Projekt koncentrował się  na rozpoznaniu i interpretacji funkcji oraz form obecności maski we współczesnej kulturze europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem kultury polskiej. Chodziło przede wszystkim o weryfikację przekonania o współczesnej degradacji lub marginalizacji maski realnej (przedmiotu materialnego). Badania koncentrowały się na: sformułowaniu wyróżników współczesnej maski, wraz z postawieniem pytania, co dzisiaj jest maską i co/kto o tym decyduje; określeniu sposobów wytwarzania maski i zakresów jej użycia; zbadaniu współczesnych funkcji maski, jej potencjału performatywnego i znaczenia w różnych obszarach kultury. Intencją pracy było ukazanie współczesnej „drogi masek”, poprzez rekonstrukcję historycznych konotacji masek i analizę obecności maski w kulturze współczesnej na przykładach z Polski i Europy. W projekcie przyjęto perspektywę antropologii widowisk i performance studies w celu zaakcentowania komunikacyjnego i sprawczego aspektu maski (maska jako medium kultury, maska jako przedmiot performatywny).

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności