Przejdź do głównej treści →

Topo-Grafie. Miasto, mapa, literatura

zespół badawczy: dr hab. Agnieszka Karpowicz, prof. ucz. oraz zespół Pracowni Studiów Miejskich

realizacja: 2014 – czerwiec 2017

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

strona projektu: http://topo-grafie.uw.edu.pl/topo-grafie

Projekt mieści się w nurcie badań miejskich prowadzonych w perspektywie historycznej (historia kultury XX wieku) i antropologicznej (antropologia codzienności, antropologia kultury miejskiej, antropologia literatury). W jego efekcie powstały literackie mapy miasta czterech pisarzy związanych z przestrzenią Warszawy: Mirona Białoszewskiego, Leopolda Tyrmanda, Marka Hłaski i Tadeusza Konwickiego. Pozwoliło to na ukazanie przemian tkanki materialnej Warszawy i jej struktury urbanistycznej, badanych tu przez pryzmat zindywidualizowanego, artystycznego, podmiotowego doświadczenia miejskiego i jego związków z poetyką przestrzenną utworów literackich (geopoetyka). Skonceptualizowana i zastosowana w praktyce została metoda lektury topograficznej oraz topograficznej analizy biografii pisarza zmierzająca do wykreślenia odpowiadającego mu miejskiego krajobrazu kulturowego (w ujęciu geografii humanistycznej, a także nowej geografii kultury oraz geobiografii). Autorów interesowały również współczesne praktyki miejskie związane z badanymi twórcami (miejsca pamięci, miejska recepcja twórczości i legendy pisarza, śledzenie działań artystycznych i animacyjnych oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych w związku z jego miejskim zakorzenieniem).

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności