Przejdź do głównej treści →

Twarze w tłumie

Nagroda im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową roku 2005
Nominacja do Nagrody „Nike” w 2006 roku.

Polscy twórcy próbowali niekiedy „życiopisania” – wyobraźnia zbiorowa uprawia je zawsze. w utrwalającym się, społecznie rozpoznawalnym wizerunku, szuka złotego środka między tym, co indywidualne, a tym, co zbiorowe, między gestem zakorzenionym w codzienności a ideą i wyobrażeniem, między rolą i konwencją a emocją. Rozsupływanie tych napięć może stanowić krok do zrekonstruowania mitologii PRL i do odsłonięcia jej sensów. […] Przez pryzmat osoby, która uczestniczy w określonym typie widowiska, mam nadzieję zobaczyć coś z życia społeczeństwa, w dramacie jednostki – dostrzec napięcia wspólnoty.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności