Przejdź do głównej treści →

Reprezentacje klas ludowych we współczesnej polskiej kulturze wizualnej

grant: Nowe Idee 3B w POB IV Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza
zespół: dr Magda Szcześniak (osoba kierująca projektem, IKP UW), dr Krzysztof Świrek (Wydział Socjologii UW)

Reprezentacje, w tym szczególnie obrazy, są niezwykle istotnym uczestnikiem procesu kształtowania tożsamości klasowych, a także relacji między klasami społecznymi. Klasa jest relacyjna i zmienna – trudno byłoby wskazać choćby jeden stabilny element, niezmiennie oznaczający przynależność do konkretnej klasy – równocześnie jednak podlega ciągłej wizualizacji, czy to w formie negatywnie naznaczonych stereotypów czy oddolnie wytwarzanych symboli. Celem projektu jest zbadanie reprezentacji klas ludowych (klasy robotniczej i chłopskiej) we współczesnej polskiej kulturze wizualnej (2015–2023 z odniesieniami do celowo dobranych przykładów z obszaru kultury wizualnej po 1989 roku). Klasyfikacja dominujących obrazów klas ludowych, a następnie ich krytyczna analiza pozwoli na zrozumienie roli odgrywanej przez obrazy w dyskusjach na temat struktury klasowej i relacji klasowych we współczesnej Polsce. Pytamy więc, jakie role pełnią obrazy klas ludowych w sferze publicznej oraz jakie założenia na temat struktury i relacji klasowych da się z nich wyczytać. Jednym z celów projektu będzie również rozpoznanie zależności pomiędzy afektywnym i ideologicznym wymiarem obrazów a ich nośnikiem medialnym oraz gatunkiem przestawienia wizualnego.Projekt ma charakter interdyscyplinarny, łączy refleksję na temat klas społecznych dokonywaną narzędziami z obszaru krytycznych teorii społecznych z kulturoznawczą analizą reprezentacji wizualnych i teoriami cyrkulacji i sprawczości obrazów zaczerpniętymi ze studiów nad kulturą wizualną (visual culture studies).

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności