Przejdź do głównej treści →

Antropologia pamięci

zespół badawczy: prof. dr hab. Roch Sulima (kierujący projektem), dr hab. Roman Chymkowski , dr hab. Paweł Majewski prof. ucz., dr hab. Paweł Rodak prof. ucz., dr Paweł Dobrosielski

realizacja: 2012 – 2014
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Celem projektu była porównawcza analiza najważniejszych paradygmatów współczesnej refleksji nad pamięcią zbiorową. Przeprowadzone badania – w tym obszerne prace kwerendowe (m.in. w Londynie, Paryżu i Madrycie) – wskazały podstawowe wymiary strukturujące tę dziedzinę nauk społecznych i humanistycznych, w tym klucz tematyczny, geograficzny, a także zmianę w czasie (kolejne „fale” badań nad pamięcią). W efekcie powstała przygotowywana do wydania antologia Antropologia pamięci. Zagadnienia i wybór tekstów (kolejny tom serii Wiedza o kulturze, ukazującej się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego).

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności