Przejdź do głównej treści →

Kulturowa historia Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina

zespół badawczy: dr hab. Paweł Majewski, prof. ucz. (kierujący projektem), dr Ada Arendt, dr Marcin Bogucki, dr Kornelia Sobczak

realizacja: 2017 – 2020

program: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Celem przedsięwziętych badań było nakreślenie kulturowej historii Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Choć jest to jedno z najważniejszych polskich wydarzeń kulturalnych o zasięgu światowym, istniejące prace dotyczące konkursu i jego dziejów ograniczają się do opracowań sprawozdawczych, subiektywnych zapisków lub publikacji będących skrzyżowaniem obu tych typów. Odczuwalny jest brak prac analitycznych, które odpowiadałyby na pytania dotyczące przyczyn powstania konkursu, uzyskania przez niego prestiżu i utrzymania reputacji (cele artystyczne, edukacyjne, wizerunkowe); artystycznych i pozaartystycznych czynników kształtujących konkurs (polityka rozumiana wąsko jako działalność funkcjonariuszy i urzędników państwowych oraz szeroko – jako sposób regulacji wszystkich wymiarów konkursu); a także sporów światopoglądowych generowanych przez konkurs (uniwersalizm a partykularyzm narodowy, wolność twórcza a puryzm, dyskurs ekspercki a opinie melomanów, polityka płci).

Celem projektu było szczegółowe opisanie poszczególnych edycji konkursu pod kątem tych właśnie zagadnień; chodziło nie tylko objęcie wydarzenia refleksją teoretyczną, lecz także o skorygowanie pojawiających się, także w literaturze fachowej, błędów dotyczących faktografii konkursu.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności