Przejdź do głównej treści →

Europejska Biblioteka Performansu Artystycznego (ECLAP)

zespół badawczy: prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, dr  hab. Dorota Sajewska (kierująca projektem), dr Dorota Sosnowska, dr Agnieszka Sosnowska

realizacja: 2010 – 2013

program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) – Komisja Europejska

strona projektu: www.eclap.eu

Celem projektu ECLAP było stworzenie archiwum online sztuk performatywnych w Europie. Europejska biblioteka dostarcza rozwiązań i narzędzi wspierających instytucje, które zajmują się sztukami performatywnymi i uczestniczą w procesie przejścia od analogowej do cyfrowej Europy, tworząc sieć istotnych europejskich instytucji i archiwów, a także publikując zbiory na platformie Europeana (www.europeana.eu). Głównym założeniem projektu ECLAP było zebranie od instytucji materiałów/zbiorów dotyczących sztuk performatywnych, które nigdy wcześniej nie były dostępne za pośrednictwem internetu. Materiały poświęcone teatrowi, tańcowi, muzyce, sztuce performance, filmowi, takie jak zapisy spektakli, wywiady z artystami, lekcje, materiały dydaktyczne itd. zostały udostępnione na portalu ECLAP (www.eclap.eu) oraz Europeana w formie nagrań wideo, audio, dokumentów, zdjęć, obrazów czy animacji.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności