Przejdź do głównej treści →

Pamięciowy wymiar transformacji ustrojowej w świetle uchwał kommemoratywnych Parlamentu RP podejmowanych w latach 1989–2014

kierujący projektem: prof. dr hab. Marcin Napiórkowski, prof. ucz

realizacja: 2015 – 2017

program: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu było pogłębienie wiedzy o pamięciowym wymiarze polskiej transformacji ustrojowej w efekcie analizy za pomocą narzędzi jakościowych i ilościowych obrazu przeszłości, jaki wyłania się z uchwał kommemoratywnych podejmowanych przez polski parlament w latach 1989–2014. Stanowią one unikatowy, spójny i zamknięty korpus tekstów dokumentujących istotny wymiar polskiego życia politycznego i jego przemiany w ciągu 25 lat po transformacji ustrojowej. Ich szczegółowe opracowanie i analiza pozwoliło na postawienie wielu istotnych pytań. Do jakich postaci i wydarzeń z przeszłości odnosi się najczęściej oficjalna pamięć zbiorowa wyrażana w uchwałach parlamentu? Które okresy z przeszłości upamiętniano najchętniej? Jakie elementy (postaci, wydarzenia, ale także konkretne sformułowania) proponowanych uchwał wzbudzały największe spory w toku ich opracowywania w komisjach i podczas dyskusji na sejmowej sali? Jaki był zasięg oddziaływania podejmowanych uchwał mierzony między innymi ich oddźwiękiem medialnym?

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności