Przejdź do głównej treści →

Teorie i praktyki archiwów obrazów wernakularnych na przykładzie filmów amatorskich

kierująca projektem: dr Agata Zborowska
realizacja: 2022-2023
program: Inicjatywa Doskonałości Uczelni Badawczej UW

Projekt dotyczy archiwów wernakularnych obrazów, które dokumentują oddolne praktyki wizualne. Przedmiotem badania są filmy amatorskie (w tym filmy domowe) wytwarzane często w intymnych, rodzinnych sytuacjach, na prywatny użytek. Istnieją one zazwyczaj w rozproszeniu i przechowywane są w domowych zbiorach. Proces zmiany wernakularnych obrazów w źródła historyczne problematyzuje relację między tym, co publiczne i prywatne. Jednocześnie skłania do przedefiniowania idei archiwum jako instytucji i praktyki tradycyjnie opartej na mechanizmie wykluczeń narracji nie wpisujących się w oficjalną historię. W jaki sposób praktyki archiwizacyjne przekształcają filmy amatorskie w źródła historyczne i jak wpływa to na ich znaczenie? Jaką nową wiedzę wytwarzają archiwa obrazów wernakularnych oraz jak wpływają na zmianę rozumienia szerszych procesów historycznokulturowych? Projekt ma na celu przyjrzenie się różnym metodologicznym i teoretycznym podejściom do badania i archiwizowania filmów amatorskich.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności