Przejdź do głównej treści →

Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych

Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych

zespół badawczy: prof. dr hab. Marek Prejs (kierujący projektem), dr Ada Arendt, dr Aleksandra Jakóbczyk-Gola, dr Hanna Jurkowska, dr hab. Paweł Majewski, dr Natalia Mętrak-Ruda, dr hab. Piotr Morawski, dr hab. Igor Piotrowski

realizacja: 2012–2014

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Zadaniem projektu było rozpoznanie upostaciowań pamięci kulturowej i struktur mnemonicznych w polskiej tradycji i kulturze, z uwzględnieniem kontekstu ogólnoeuropejskiego, do końca XVIII wieku i kontynuacji tego dziedzictwa w wieku XIX i XX. Tak pomyślany temat wymagał współpracy badaczy literatury, kultury i historii sztuki zajmujących się różnymi epokami i stosujących różne metodologie w swojej pracy – do badaczy z Zespołu Kultury Staropolskiej działającego w IKP UW dołączyli zatem naukowcy z innych ośrodków (UKSW, KUL, UAM, US). W toku projektu zorganizowana została konferencja naukowa (25–26 października 2012), a jego finalnym efektem jest tom zbiorowy Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, red. M. Prejs, A. Jakóbczyk-Gola, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności