Przejdź do głównej treści →

Najnowsze próby syntetycznego ujęcia humanistycznych badań nad pamięcią zbiorową

kierujący projektem: dr hab. Marcin Napiórkowski, prof. ucz.

realizacja: 2013 – 2014

program: Mobilność Plus, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Celem projektu był systematyczny przegląd najważniejszych współczesnych humanistycznych teorii pamięci zbiorowej oraz próba ich syntetycznego ujęcia w perspektywie praktycznych zastosowań na polskim gruncie. Projekt umożliwił wykorzystanie teoretycznych rozpoznań z zakresu funkcjonowania pamięci zbiorowej w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, stąd szczególna uwaga poświęcona związkom pamięci i transformacji ustrojowej, kwestiom „osądzania przez pamięć” (transitional justice) oraz konfliktów pamięci. Projekt prowadzony był we współpracy z uczonymi z University of Virginia, pod opieką naukową prof. Jeffreya Olicka.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności