Przejdź do głównej treści →

Ruch teatralnej kontrkultury w Polsce z perspektywy jego uczestniczek

kierująca projektem: dr Katarzyna Kułakowska

realizacja: 2015 – 2017

program: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

Celem projektu były zbadanie i opis interpretacji doświadczenia aktorek związanych z teatralną kontrkulturą w Polsce, ujętego przez nie w formę narracji biograficznych oraz podejmowanej przez nie działalności teatralnej. Na podstawie wstępnych rozpoznań autorka projektu sformułowała hipotezę, że bycie kobietą w teatrze kontrkultury jest doświadczeniem szczególnym, stojącym ostatecznie w sprzeczności z głównymi postulatami ruchu.
W efekcie analizy zrekonstruowanych przez uczestniczki tego ruchu ich własnych doświadczeń, projekt ma nie tylko przywrócił pamięć o aktorkach, których twórcza działalność była pomijana w dotychczasowych syntezach teatrologicznych, lecz także podjął próbę odczytania na nowo historii teatralnej kontrkultury w Polsce. Ponadto, traktując grupę teatralną jako „typ idealny” modelu życia społecznego, projekt umożliwił podjęcie refleksji nad podstawowymi dla kultury wzorcami, w szczególności dotyczącymi płci i przypisanychjej ról społecznych.

Najważniejszą dla przedstawionego projektu kategorią badawczą było doświadczenie, definiowane jako „to, co przeżyte” (Wilhelm Dilthey), a następnie poddane procesom znaczeniotwórczym w trakcie autorskiej retrospekcji (Victor Turner), której efektem może być nie tylko narracja, lecz także – w kontekście badanych tu kobiet – teatralna działalność. Tym samym, efektem realizacji projektu stało się także wydobycie poznawczego potencjału zawartego w kategorii doświadczenia.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności