Przejdź do głównej treści →

Słowo – działanie – kontekst

Książka Słowo- kontekst – działanie. O etnograficznej koncepcji słowa Bronisława Malinowskiego poświęcona jest stworzonej przez polskiego badacza antropologicznej koncepcji języka oraz inspiracji, jaką może ona dziś wnosić do badania kultury. Malinowski – twierdzi autorka – antycypował rozwiniętą później przez Ludwiga Wittgensteina koncepcję znaczenia jako użycia oraz języka jako narzędzia działania. Zaś koncentrując się na sprawczym wymiarze praktyk językowych, zapoczątkował zorientowaną pragmatycznie i antropologicznie refleksję nad językiem.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności