Przejdź do głównej treści →

Współczesna polska kultura wernakularna w perspektywie porównawczej. Pamięć – wyobraźnia – praktyki oporu

zespół badawczy: dr hab. Marcin Napiórkowski, prof. ucz.(kierujący projektem), dr Paweł Dobrosielski, prof. Jonathan P. Eburne (Pennsylvania State University), dr Piotr Filipkowski (IFIS PAN), dr Olga Kaczmarek, dr Artur Szarecki, prof. Geneviève Zubrzycki (University of Michigan)

realizacja: 2014 – 2017

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Celem projektu była analiza współczesnej (po roku 2004) polskiej kultury wernakularnej – jej podstawowych treści, cech charakterystycznych oraz historycznej genezy – łącząca prace teoretyczne i empiryczne z wykorzystaniem metod z kręgu hermeneutyki i neomarksizmu. Zarazem projekt pomyślany był jako nawiązanie do tradycji polskiej folklorystyki i wypracowanych przez nią metod pozyskiwania źródeł oraz interpretacji tekstów. Przedmiot badania w projekcie będą stanowiły wernakularne poglądy na historię, politykę, naukę i ekonomię, wyrażające się między innymi w historii mówionej, formach współczesnego folkloru oraz oddolnych praktykach oporu. Ich analiza posłużyła odtworzeniu podstawowych kategorii, w jakich lokalna zbiorowa wyobraźnia ujmuje skomplikowane zjawiska o charakterze globalnym oraz przemiany, jakim ulega obecnie relacja między kulturą hegemoniczną a wernakularną, prowadząc do modelu, który określić można jako „kulturę postwernakularną”.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności